2019-03-19 10:12


Curtea de Apel: Vântu nu mai prezintă pericol pentru procedura de extrădare a lui Nicolae Popa | CITEȘTE MOTIVAREA ELIBERĂRII

 |  13:52
JudecătoriiCurţii de Apel Bucureşti arată în motivarea deciziei de eliberare a lui SorinOvidiu Vântu că periculozitatea faptelor sale a fost diminuată de ajungerea înetapa finală a extrădării lui Nicolae Popa din Indonezia şi că sunt garanţiisuficiente că inculpatul nu poate influenţa procedura. "În prezentsituaţia este diferită de cea existentă la momentul comiterii faptelor. Înperioada de timp ce s-a scurs din luna martie 2010, pericolul s-a diminuat şidatorită progresului înregistrat în procedura de extrădare din Indonezia anumitului Popa Nicolae, urmare a eforturilor susţinute ale organelor deurmărire penală şi ale autorităţilor române", se arată în documentulcitat.

Dacăla data începerii urmăririi penale, mai notează judecătorii, Popa Nicolae abiafusese arestat, procedura de extrădare fiind în faza iniţială, în prezent, aşacum rezultă din infograma transmisă de Ambasada României în Indonezia,procedura de extrădare a ajuns în etapa finală.

Îndata de 25 august, preşedintele Indoneziei a emis decretul privind începereaprocedurii de extrădare, urmând ca dosarul să ajungă în faţa instanţei, care vaanaliza doar elementele ce ţin de dualitatea infracţiunii şi care se vapronunţa printr-o hotărâre definitivă. "Rezultă, aşadar, că indiciile carejustifică luarea şi prelungirea măsurii obligării de a nu părăsi ţara suntsuficiente pentru a fundamenta, din perspectiva articolului 143 Cpp (careprevedere cazurile de arestare şi prelungire a arestării - n.r), propunerea dearestare preventivă", mai notează magistraţii care arată că "se poateconsidera că, în opinia organului de urmărire penală, acest pericol nu a existatnici măcar în perioada decembrie 2009 - martie 2010 căci, deşi prin ordonanţadin 16 decembrie 2009 de luare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara, luiVântu i s-a interzis să ia legătura cu Nicolae Popa, Virgil Popa şi OctavianŢurcan, ulterior, începând cu ordonanţa din 12 ianuarie şi în ciuda dovezilorreferitoare la continuarea demersurilor de sprijinire a lui Nicolae Popa,această interdicţie nu a mai fost menţinută".

Instanţamai precizează că "astfel cum au fost stabilite, obligaţiile impuse prinordonanţele de luare şi menţinere a măsurii obligării de a nu părăsi ţara nu aufost încălcate de nici unul dintre inculpaţi, motiv pentru care nu s-asolicitat arestarea în temeiul articolului 148 lit.a indice 1 Cpp". "Dacăîn perioada decembrie 2009 - martie 2010 s-a considerat că inculpaţii nuprezintă pericol pentru ordinea publică, cu atât mai puţin în prezent, după operioadă îndelungată de timp în care nu s-au evidenţiat alte acte de sprijinirea condamnatului Nicolae Popa, existenţa unui atare pericol nu mai poate fisusţinută", mai arată instanţa.

Judecătoriiscriu că nu există motive rezonabile şi suficiente pentru a considera că, odatălăsaţi în libertate, Vântu şi Ţurcan vor comite alte fapte prevăzute de legeapenală.

Previziuneaasupra atitudinii viitoare a acestora, mai arată instanţa, trebuie circumscrisăunor repere obiective, căci, altfel, se ajunge la o concluzie arbitrară, prinînfrângerea principiilor de bază ale sistemului de justiţie. "Contrarprezumţiei de nevinovăţie şi principiului stabilirii faptelor pe bază de probe,orice persoană suspectată de comiterea unei fapte penale ar fi considerată caprezentând pericolul de a săvârşi din nou asemenea fapte şi, pe cale deconsecinţă, ar fi plasată în detenţie preventivă în mod automat, ajungându-seastfel la o anticipare a pedepsei", mai notează magistraţii. În acest caz,existenţa pericolului pentru ordinea publică nu poate fi fundamentată doar pecomportamentul celor doi oameni de afaceri, în cele patru luni, după începereaurmăririi penale, "în care s-au evidenţiat acţiuni de continuare asprijinirii condamnatului Nicolae Popa", căci în egală măsură, trebuieavută în vedere perioada ultimelor şase luni, când nu au mai făcut asemeneademersuri, mai arată judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti. "Rezultă,aşadar, că nici din acest punct de vedere, prin raportare la elementul materialşi la mobilul infracţiunii de favorizare a infractorului - pentru care Vântu şiŢurcan sunt cercetaţi, nu se mai poate susţine că pentru buna desfăşurare aprocesului penal se impune privarea de libertate a acestora, în acest stadiu alprocedurii existând suficiente garanţii că inculpaţii nu pot influenţa deciziaautorităţilor indoneziene asupra cererii de extrădare", încheiejudecătorii capitolul din motivare referitor la faptele lui Vântu şi Ţurcan.

SorinOvidiu Vântu, şoferul său, Alexandru Stoian, şi omul de afaceri moldoveanOctavian Ţurcan sunt cercetaţi în libertate, ca urmare a deciziei din 16septembrie a Curţii de Apel Bucureşti.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638945-07-23
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...