2017-01-16 19:48

EVENIMENT


De ce durează procesele în România decenii şi cum umflă artificial statistica unii magistraţi. Judecătorii, lichidatorii judiciari şi experţii blochează legal soluţionarea dosarelor în justiţie

 |  20:10
De ce durează procesele în România decenii şi cum umflă artificial statistica unii magistraţi. Judecătorii, lichidatorii judiciari şi experţii blochează legal soluţionarea dosarelor în justiţie
Inspecţia Judiciară a desfăşurat un control la TribunalulBotoşani, în urma căruia a stabilit că soluţionarea proceselor într-un termenrezonabil este imposibilă, de vreme celichidatorii judiciari, experţii de toate felurile şi judecătorii preaindulgenţi ori superficiali sunt cei care amână la nesârşit cauzele, invocândabuziv termene legale sau pur şi simplu neparticipând la şedinţele de judecată.

În urma unui control, efectuat la Tribunalul Botoşani,Inspecţia judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii aconcluzionat, prin exemple, analize ale cauzelor, audierea judecătorilor, cusau fără funcţii de conducere, a grefierilor, că soluţionarea dosarelor într-untermen rezonabil are cauze concrete.

O primă cauză invocată este supraaglomerarea instanţelor,însă la Secţia Civilă de la Tribunalul Botoşani a fost semnalat un mecanism decreştere artificială a numărului de cauze. Cum tematica inspectorului privindcontrolul a vizat exclusiv activitatea de la Secţia Comercială, Inspecţia Judiciarănu a lămurit dacă este sau nu adevărat că la Secţia Civilă volumul deactivitate a crescut, după ce s-au dispus disjungeri în cauzele ce au ca obiectlitigii de muncă, fiecare parte (funcţionar) devenind un număr de dosar. Cualte cuvinte, un singur dosar s-a multiplicat cu numărul părţilor care aucontestat o anumită decizie. Odată soluţionate, dosarele au fost transpuse la secţiaComercială şi Contencios Administrativ Fiscal şi au fost investite cu formulăexecutorie cu număr de dosare separate. Asemenea mod de lucru a mai fostsemnalat şi la alte instanţe, însă până acum nu s-a spus oficial unde şi de cese apelează la asemenea metode.

Judecătorii inactivi, la o instanţă cu un volum normal deactivitate

Raportul Inspecţiei ne arată cam cum se desfăşoară unproces în care un expert judiciar şi un judecător au de lămurit pricina, însăprimul primeşte obiectivele expertizelor, fără ca instanţa să le analizeze,dacă sunt necesare. Consecinţa este că judecătorul ţine procesul pe loc, dar şică expertul este suprasolicitat. Concluzia este însă că interesuljustiţiabilului este ignorat, în vreme ce instanţa are cauza pe rol, iarexpertul primeşte un onorariu pentru acest periplu judiciar. De asemenea, s-aexemplificat un caz în care procesul a fost repus pe rol, din cauză că expertulnu a mai venit cu raportul de expertiză. În asemenea condiţii, judecătorul nu amai soluţionat dosarul, a desemnat un nou expert, care a cerut şi el altetermene, ca să întocmească raportul de expertiză, să răspundă la obiecţiuni.Prezentăm secvenţial detalii din raportul Inspecţiei Judiciare, cauzele ce ducla tergiversarea judecăţii. „Obiectivele expertizelor nu sunt cenzurate, iardin această cauză judecata se prelungeşte. Studierea superficială a dosarelor.Nerespectarea dispoziţiilor procedurale referitoare la soluţionarea excepţiilorde fond şi de procedură şi administrarea probelor în etape. Lipsa de fermitatea instanţei în aplicarea unor sancţiuni procedurale participanţilor laprocedurile judiciare (amendarea experţilor pentru nedepunerea concluziilor).

Lichidatorii judiciari sfidează instanţele

În dosarele de faliment, situaţia e şi mai dramatică.Judecătorii se instruiesc singuri, din anul 2006 nu s-au mai desfăşurat lanivel naţional, centralizat, seminarii de formare profesionale. Astfel,judecătorii asimilează singuri, modificările legislative, sau află din actelepărţilor ce mai e nou în domeniul falimentului. De exemplu, un judecător de laTribunalul Botoşani nu ştia că Inspecţia Judiciară a dispus să se aplicetermenele în continuare a procedurii. Nefiind informat de către şeful de secţie,judecătorul, specializat în insolvenţă, a aflat despre termenele în continuarea procedurii de la un coleg.

O atenţie deosebită o acordă Raportul Inspecţiei Judiciarelichidatorilor judiciari, cei care împreună cu judecătorul, creditorii şidebitorul au de limpezit dacă o firmă intră în procedura reorganizăriijudiciare, va fi declarată în faliment, urmând să fie lichidată. Altfel spus,cei care trebuie să urmărească activitatea economică a debitorului, a celui caredatorează bani creditorilor, nu informează instanţa, nu pune la dispoziţiajudecătorului detaliile cu privire la activitatea de reorganizare judiciară,iar în cazul în care se declară falimentul, a activităţii de lichidare, devalorificare a averii celui care datorează bani. Consecinţele sunt, pe de oparte, că firmele care mai au o şansă să se redreseze şi să scape de falimentşi dau peste un asemenea lichidator, nu mai beneficiază de rostul legiiinsolvenţei. Pe de altă parte, cei care nu vor să îndestuleze, să returnezebanii datoraţi creditorilor, ies dinatenţia instanţei, de vreme ce lichidatorul judiciar nu-i spune judecătoruluice face debitorul.

Propunerile vor ajunge la CSM

Propunerile Inspecţiei sunt ca raportul de control săajungă la Secţia de Judecători a CSM, conducerea Tribunalului Botoşani să fieinformată şi să remedieze disfuncţionalităţile, urmând ca, peste 6 luni,Inspecţia Judiciară să verifice cum s-au reparat aceste mecanisme. De asemenea,Comisia nr. 3 din cadrul CSM trebuie să spună instanţei de la Botoşani şituturor judecătorilor din ţară, cum să repartizeze aşa zisele dosare asociate, peacelea disjunse, şi cum să fie raportate numeric, atunci când se evalueazăactivitatea de judecată.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-10-21Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

DETECTIV
09 Iun 2011

INFRIGEMENT PE JUSTITIE E SOLUTIA

Adauga un comentariu

Random image