2017-01-24 23:26


Decanul Baroului Alba Iulia şi doi foşti ofiţeri SIE, judecaţi pentru corupţie şi spălare de bani

 |  19:28
Decanul Baroului Alba Iulia şi doi foşti ofiţeri SIE, judecaţi pentru corupţie şi spălare de bani

DecanulBaroului Alba Iulia, Doina Scutea, şi fostul director al Direcţiei Generale aFinanţelor Publice Alba, Ştefan Anghel Bogin, au fost trimişi în judecată deprocurorii anticorupţie, pentru intervenţii nelegale în rezolvarea unorlitigii.

Potrivitprocurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul TeritorialAlba Iulia, Doina Scutea este acuzată detrafic de influenţă, tentativă la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţedeosebit de grave, două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată,iar Anghel Ştefan Bogin, director la Direcţia Generală a Finanţelor Publice(DGFP) Alba, de cumpărare de influenţă, instigare neurmată de executare lacomiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacăfuncţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial. Alături deei, vor fi judecaţi Alexandru Duca, administrator de fapt al SC FonduriStructurale şi de Coeziune SRL Alba Iulia, pentru două infracţiuni de cumpărarede influenţă, complicitate la infracţiunea cumpărare de influenţă, delapidare,fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (zece acte materiale),spălare de bani, Vasile Claudiu Vulpe, fost ofiţer SIE, arestat preventiv înaltă cauză pentru infracţiuni de crimă organizată, pentru două infracţiuni decumpărare de influenţă, complicitate la infracţiunea de cumpărare de influenţă,şi Bogdan Radu, administrator al unei societăţi comerciale, fost consilier încadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, pentru două infracţiunide trafic de influenţă.

Decanul şi-a promisinfluenţa pe lângă judecători

Potrivitrechizitoriului, în 1 iunie 2010, Doina Scutea a solicitat DGFP Albacompensarea obligaţiilor fiscale restante în sumă de 283.462 de lei, acumulatede Cabinetul individual de avocatură Scutea şi persoana fizică Scutea, cu sumaobţinută de cabinetul său de avocatură prin cesionarea unei creanţe în valoarede 400.000 lei. Cererea de compensare a fost respinsă de reprezentanţiiautorităţilor fiscale având în vedere că era contrară reglementărilor legale înmaterie fiscală. În plus, cererea de compensare a avocatei Scutea Doina s-abazat pe două documente fictive.

Încursul lunii iunie 2009, Bogin fusese numit director coordonator al DirecţieiGenerale a Finanţelor Publice Alba ca urmare a destituirii din funcţie afostului director. Pentru că această numire a fost contestată pe calejudecătorească şi pentru a obţine menţinerea într-o astfel de funcţie, în lunaiunie 2010, prin intermediul lui Claudiu Vulpe, zis Fox, şi Alexandru Duca -foşti colegi în cadrul SIE -, Bogin a luat legătura cu Doina Scutea pentru caaceasta să intervină la un magistrat judecător din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia,învestit cu soluţionarea litigiului respectiv, în scopul respingerii acesteiacţiuni. Scutea a fost de acord şi, arătând că are influenţă pe lângămagistraţi, în schimbul intervenţiei, a pretins atât direct, cât şi prinintermediul lui Vulpe şi al lui Duca, ca Bogin, uzând de funcţia sa de directorexecutiv al DGFP Alba, să depună diligenţe pentru aprobarea cererii decompensare menţionate.

Deasemenea, la data de 23 august 2010, Ştefan Bogin, uzând de funcţia sa, asolicitat unei persoane din conducerea Administraţiei Finanţelor Publice amunicipiului Alba Iulia să sisteze executarea silită a unei societăţicomerciale din Alba Iulia însă nu s-a dat curs cererii sale,astfel că firma respectivă a achitat în mod voluntar toate datoriile cătrebugetul de stat.

Fonduri comunitare obţinutepe şpagă

Independentde faptele prezentate mai sus, în cursul anului 2010, Bogdan Radu a pretins şia primit de la Duca şi Vulpe sumele de 40.000 lei şi 10.000 euro pentru ca,folosindu-şi relaţiile dobândite în virtutea fostei sale funcţii de consilierîn cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, va interveni pe lângăînalţi funcţionari din cadrul acestui minister şi îi va determina să aprobeacordarea unor fonduri din bugetul Comunităţii Europene în favoarea a douăsocietăţi comerciale.

Înperioada 1 ianuarie 2009 - 31 octombrie 2010, Duca şi-a însuşit fără drept sumade 206. 615,27 lei din patrimoniul SC Fonduri Structurale şi de Coeziune SRLAlba Iulia. Pentru a disimula provenienţa ilicită a sumei de 192.715 lei dintotalul însuşit pe nedrept, în cursul lunii noiembrie 2010, Duca a întocmit înfals şi a prezentat reprezentanţilor Gărzii Financiare Alba un număr de zecedocumente (chitanţe, dispoziţii de plată etc.).

Învederea confiscării sumelor de 10.000 de euro şi 40.000 de lei pretinse şiprimite de Bogdan Radu, procurorii au dispus instituirea sechestruluiasigurător asupra unui imobil aparţinând acestui inculpat.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-09-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image