2017-01-22 01:53

EVENIMENT


Deşi termenul-limită este 15 iulie, doar 6,16 % din locuinţele din România au fost asigurate obligatoriu

 |  19:23
Deşi termenul-limită este 15 iulie,  doar 6,16 % din locuinţele din România au fost asigurate obligatoriu
Începândcu data de 15 iulie, primarii îi vor sancţiona pe cei care nu şi-au încheiatasigurările obligatorii de locuinţe. Amenda este cuprinsă între 100 şi 500 delei. Conform datelor de la PAID, societatea care gestionează aceste poliţe, pânăla data de 1 iunie, la nivelul întregii ţări, numărul celor care îşiîncheiaseră poliţe obligatorii pentru asigurarea locuinţei se ridica la 516.741,ceea ce reprezintă doar 6,16% din totalul locuinţelor.

Pânăla data de 1 iunie 2011, la nivelul întregii ţări, doar 6,16% din numărul totalde locuinţe aveau poliţă de asigurare obligatorie. Conform datelor de la PAID(Poolul de Asigurare Împotriva Dezastrelor), societatea care gestioneazăpoliţele pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor se încheiaseră 561.741 dedocumente de asigurare.

Înunele zone ale ţării, care au fost afectate de catastrofe naturale, unii oameniau înţeles necesitatea acestor poliţe de asigurare, mai ales că, potrivit legii,dacă vor fi afectaţi de inundaţii, cutremur sau alunecări de teren nu vorbeneficia de nici un ajutor pentru refacerea imobilelor dacă nu au locuinţaasigurată.

ConformLegii 260/2008, republicată în 2011, orice locuinţă, locuinţă socială, locuinţăde serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă deprotocol sau casă de vacanţă trebuie asigurată obligatoriu împotrivadezastrelor naturale catalogate ca fiind cutremure de pământ, alunecări deteren şi inundaţii. Suma care trebuie plătită pentru asigurare de tip A(locuinţă cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cupereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultateîn urma unui tratament termic şi/sau chimic) este de 20 de euro, la cursul BNRdin ziua plăţii. În schimbul acestei sume, păgubitul este despăgubit cu sumamaximă de 20.000 de euro. Pentru locuinţele de tip B, a căror construcţie cupereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unuitratament termic şi/sau chimic se plăteşte o taxă de asigurare de 10 euro.Astfel, locuinţa este asigurată şi poate beneficia de maxim 10.000 de euro încaz de dezastru natural. Nu intră sub incidenţa acestei legi dacă te inundăvecinul sau dacă din cauza unor lucrări de construcţie ţi se dărâmă casa.

Maimult, după încheierea poliţei de asigurare, beneficiarii asigurării şiasiguraţii care vor construi, lărgi sau modifica locuinţele fără autorizaţie deconstruire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţieirespective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizândexpunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiţiîn baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.

Dupădata de 15 iulie 2011, primarii vor primi de la PAID situaţia exactă cu numărulde locuinţe asigurate obligatoriu. Cei care nu au încheiat asigurarea suntpasibili de o amendă cuprinsă între 100 şi 500 de lei.

„Sefac asigurări masive pe ultima sută de metri”

MiomirCizmaş, primarul comunei Foeni din judeţul Timiş, localitate afectată grav deinundaţiile din ultimii ani, ne-a declarat că şi acum se încheie poliţe deasigurare de locuinţe. „Până în prezent, în jur de 30-40% din locuitoriicomunei şi-au încheiat poliţie obligatorii de asigurare a locuinţei împotrivadezastrelor naturale. Chiar şi acum se fac asigurări. După mine, acest tip deasigurare trebuia introdus în impozit. Când venea omul să plătească impozitul,plătea şi asigurarea de casă. În ceea ce priveşte amenzile, sper să fie oderogare pentru că lumea este săracă. Dacă nu au bani de asigurare, de unde săscoată pentru amendă?”, a conchis edilul.

„Cam30% din peste 2.000 de gospodării au poliţe”

CostelŞtefăniţă Manea, edilul comunei Săuceşti din Bacău, grav afectată deinundaţiile din 2008, ne-a declarat că în jurul de 30-35% din locuinţe suntasigurate. „Avem peste 2.000 de locuinţe în comună. Unii au fost obligaţi, înanul 2008, prin procesul-verbal de primire a locuinţelor refăcute dupăinundaţii, să încheie poliţe de asigurare pentru casă. Altfel nu puteaubeneficia de ele. În 2008 şi 2009 au fost construite 378 de locuinţe”, a spusprimarul.

Ediluloraşului Comăneşti, din judeţul Bacău, Viorel Miron, ne-a declarat că nu are ocifră nici măcar aproximativă a celor care s-au asigurat. „Aşteptăm comunicareade la PAID fiindcă sunt multe societăţi de asigurare şi atunci vom vedea câtelocuinţe sunt asigurate şi câte nu. După aceea vom trimite înştiinţări. Cuamenda este cam complicat”, a spus Miron.

Niciîn Dobrogea situaţia nu este mai bună. Sorin Marian Lungu, şeful Serviciului deTaxe şi Impozite din cadrul Primăriei Feteşti, ne-a declarat că nu au o cifrăexactă. „Apreciez, din datele pe care le am, că în jur de 30% din locuinţeledin Feteşti au fost asigurate obligatoriu. Noi am cerut ca asigurareaobligatorie să fie plătită odată cu impozitul”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-06-21

Mai multe imagini:
Deşi termenul-limită este 15 iulie,  doar 6,16 % din locuinţele din România au fost asigurate obligatoriu
zoom
Deşi termenul-limită este 15 iulie,  doar 6,16 % din locuinţele din România au fost asigurate obligatoriu
zoom



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

DETECTIV
30 Iun 2011

CHIAR ASIGURATI...NU EXISTA NICI O GARANTIE CA IN CAZ DE CALAMITATE VOM FI DESPAGUBITI ! BA DIMPORTIVA!

Adauga un comentariu

Random image