2017-01-21 04:10

EVENIMENT


Doi foşti capi ai Armatei, trimişi în judecată pentru fraudarea unor concursuri

 |  18:18
Doi foşti capi ai Armatei, trimişi în judecată pentru fraudarea unor concursuri

Fostul adjunct al şefului Direcţiei de Management şi Resurse Umane şifostul şef al Direcţiei de Instrucţie şi Doctrine din cadrul Statului MajorGeneral din MApN au fost trimişi în judecată, alături de alte 110 cadremiilitare, pentru fraudarea concursurilor pentru ocuparea posturilor.

Procuroriidin cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Secţia de combatere ainfracţiunilor de corupţie săvârşite de militari au dispus trimiterea înjudecată a unui număr de 112 inculpaţi, din care doi generali, 24 de ofiţeri,15 subofiţeri şi maiştri militari şi 71 de caporali candidaţi la selecţii şiconcursuri organizate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în unităţiledin Breaza şi Piteşti. În perioada 2009-2010, la Centrul Zonal deSelecţie şi Orientare Breaza au fost organizate, în mod succesiv, mai multeactivităţi de selecţie a unor candidaţi pentru a deveni militari profesionişti(ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldat sau gradat voluntar), precum şiselecţii pentru elevi sau studenţi în vederea admiterii la o serie deinstituţii de învăţământ militar. Selecţia consta în probe eliminatoriipsihologice şi de aptitudini fizice.

Promovări ilegale

În anul2010, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre"Basarab I" Piteşti, au avut loc, în luna august, două concursuripentru ocuparea unor posturi de maiştri militari şi subofiţeri, constând înprobe scrise la materiile limbă engleză, matematică-fizică, legislaţie,pregătire militară generală şi psihotehnică.

Folosindu-se de puterea funcţiilor şi agradelor militare pe care le deţineau, inculpaţii cu funcţii de conducere auacţionat în aşa fel încât unii candidaţi să promoveze în mod ilegal, după ceprimiseră subiectele la unele probe scrise, în schimbul unor sume de bani.Astfel, promovarea candidaţilor dispuşi să apeleze la metode frauduloase s-afăcut în detrimentul candidaţilor care ar fi trebuit, în mod legal, să fiedeclaraţi admişi la aceste concursuri şi selecţii, susţin procurorii DNA. În cursul anilor 2009 şi 2010, inculpatulgeneral de brigadă Ion Marian, în calitate de adjunct al şefului Direcţiei deManagement şi Resurse Umane din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, aexercitat în mod repetat presiuni şi acte de influenţare asupra inculpatuluicolonel Richea Constantin, comandantul Centrului Zonal Breaza (preşedinte alcomisiei de selecţie), pentru a-l determina să favorizeze anumiţi candidaţicare susţineau probe în vederea selecţiei la respectiva unitate.

"Modalitatea practică gândită de inculpatul Ion Marian a constat în aceeacă, de fiecare dată, îl trimitea pe finul său, inculpatul maistru militar DinDragoş, cu o serie de bileţele pe care erau scrise numele candidaţilor pentru ale preda comandantului Centrului Zonal Breaza. Acest mod de relaţionare avea învedere conspirarea activităţilor frauduloase, în sensul evitării discuţiilortelefonice", explică DNA.

Numele “ocrotite”, scrise pe bileţele

În acestmod, în perioada 2009-2010, comandantul Centrului zonal de selecţie şiorientare Breaza a primit bileţele conţinând numele a 51 de candidaţi pe carei-a declarat admişi în mod ilegal, deoarece aceştia obţinuseră rezultate subbaremul legal. Pentru alţi 12 candidaţi la concursul pentru ocuparea unorfuncţii de subofiţeri desfăşurate în luna august 2010, la Şcoala Militară deMaiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I"Piteşti, prin intermediul altei persoane interpuse, inculpatul Ion Marian aexercitat presiuni asupra inculpatului colonel Diaconu Valerică, comandantulŞcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre"Basarab I" Piteşti, pentru ca acesta să le distribuie candidaţilorgrilele de răspuns, înaintea probelor scrise.

Cu privire la inculpatul Ion Marian, s-astabilit că, împreună cu inculpatul maistru militar Din Dragoş, a participat lapretinderea sau/şi primirea, de la o parte dintre candidaţii favorizaţi de launităţile militare din Breaza şi Piteşti, a sumei totale de 52.100 de euro.

În anul2010, inculpat locotenent colonel Crăciuneanu Dan Costel, din cadrul CentruluiMilitar Judeţean Ilfov, a exercitat, prin intermediar, acelaşi tip de influenţeasupra comandantului Centrului Zonal Breaza Richea Constantin, în scopulfavorizării unui număr de zece candidaţi, de la care a pretins şi primit sumelede 8.150 euro şi 6.300 lei ca preţ al traficării influenţei.

Presiuni şi intervenţii

Cu privirela Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre"Basarab I" Piteşti s-a stabilit că în luna august 2010 s-auorganizat în această unitate două concursuri pentru ocuparea unor posturi demaiştri militari şi de subofiţeri. Înainte de susţinerea primului concurs,asupra comandantului unităţii, inculpatul colonel Diaconu Valerică, au începutsă exercite presiuni şi influenţe şi alte cadre militare, pentru a favoriza oserie de candidaţi. Unele dintre aceste cadre aveau grade şi funcţiisuperioare, cum ar fi inculpaţii gen. maior Chiriţă Mihai, şef al Direcţiei deInstrucţie şi Doctrine din cadrul Statului Major General al MinisteruluiApărării Naţionale, colonel Belciug Vasile, fost comandant al GarnizoaneiPiteşti, colonel Constantin Ion, colonel Burghelea Ioan, colonel Vreme Vasile,colonel Mitu Nicolae, colonel Băleanu Mihăiţă, colonel Condruz Stan, colonelDrăgoescu Gabi Costel, locotenent colonel Anghelina Gheorghe şi alţii. Scopulfinal urmărit era distribuirea grilelor de răspuns înaintea susţinerii probelorscrise pentru candidaţii favorizaţi de cei în cauză.

Astfel, laprimul concurs, comandantul unităţii militare din Piteşti Diaconu Valerică aîntocmit o listă cu 50 de candidaţi susţinuţi de diferite cadre militare,cărora urma să li se distribuie grilele de răspuns. Preşedintele comisiei s-aîmpotrivit parţial, în sensul distribuirii către candidaţi a grilei doar pentruuna din cele două probe (limba engleză). Distribuirea efectivă a grilei s-a efectuatîn noaptea de dinaintea susţinerii probei, de către maior Boşutar OvidiuGeorgel, din aceeaşi unitate militară, prin metoda mesajelor SMS. Din cauzanedistribuirii grilei şi la proba a doua (matematică-fizică), majoritateacandidaţilor favorizaţi au fost declaraţi respinşi, fapt ce a atras ameninţăriasupra conducerii unităţii din partea celor care interveniseră.

8.200 de euro, profitul afacerii

Inculpatul general maior Chiriţă Mihai asusţinut zece candidaţi la acest prim concurs, ameninţându-l pe inculpatulDiaconu Valerică pentru nedistribuirea grilei şi la proba a doua.

Dupăcâteva zile, la aceeaşi unitate, s-a organizat al doilea concurs, undeinculpatul Chiriţă Mihai a susţinut alţi zece candidaţi, determinându-l pecomandantul unităţii să facă demersuri pentru a asigura distribuirea grilei laambele probe. Alături de sus-numitul, şi alţi ofiţeri au exercitat presiuniasupra comandantului unităţii, în sprijinul unui număr de 61 de candidaţicărora li s-au distribuit răspunsurile pentru ambele probe, prin aceeaşi metodăşi de către aceeaşi persoană. Grilele respective au fost obţinute de lapreşedintele comisiei de concurs, inculpatul colonel Zamfirache Nicolae. Prinurmare, la unitatea militară din Piteşti, 70 de candidaţi au fost declaraţiadmişi în mod ilegal, fiind astfel înlăturaţi alţi 70 de candidaţi care ar fifost îndrituiţi la ocuparea locurilor respective. Aceştia din urmă s-auconstituit părţi civile sau vătămate în cauză pentru suma totală de 194.080 leişi 52.000 de euro.

În vedereaconfiscării sumei care a făcut obiectul infracţiunilor de corupţie, în cauzăs-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător pe bunurile imobile ale maimultor inculpaţi.

În totals-a stabilit că, în această grupare infracţională, o parte dintre inculpaţi aupretins şi au primit de la candidaţi echivalentul a peste 82.000 euro ca preţal traficării influenţei.

Printreaceştia se află: gen. de brigadă Ion Marian, colonel Belciug Vasile, lt.colonel Crăciuneanu Dan Costel, maior Onel Crinu Ionuţ şi alţii. Lainstrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrulMinisterului Apărării Naţionale, desemnaţi în acest sens de conducereaministerului. Dosarul a fost trimis spre judecare la ÎnaltaCurte de Casaţie şi Justiţie.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-11-21Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image