2017-01-22 18:25


Exclusiv. Miliardele împrumutate de la FMI nu ajung şi pentru aderare. Credite bancare de 100 de milioane de euro pentru construcţia terminalelor Schengen de la Otopeni

 |  19:50
Exclusiv. Miliardele împrumutate de la FMI nu ajung şi pentru aderare. Credite bancare de 100 de milioane de euro pentru construcţia terminalelor Schengen de la Otopeni

CompaniaNaţională Aeroporturi Bucureşti SA a contractat, pe data de 20 ianuarie 2010,un credit bancar în valoare de 22 de milioane de euro pentru finanţareaprogramului de investiţii constând în construirea terminalelor de sosiri şiplecări internaţionale Schengen de la Aeroportul “Henri Coandă”. Împrumutul totalpe care CN Aeroporturi Bucureşti SA urmează să-l contracteze de la bănci seridică la 100 de milioane de euro, el fiind gajat, practic, cu AeroportulInternaţional “Henri Coandă”. Emil Boc preciza, anul trecut, că lucrările laacest terminal au fost finalizate în proporţie de 75% şi a ameninţat că “vor cădeacapete” dacă obiectivul nu va fi funcţional până în martie 2011, când Româniaar fi trebuit să adere la spaţiul Schengen. Germaniaşi Franţa au cerut însă amânarea primirii ţării noastre în spaţiul Schengen.

Înluna septembrie a anului trecut, primul-ministru Emil Boc a declarat, în timpulunei vizite la Aeroportul Internaţional “Henri Coandă”, că vor cădea capede dacăterminalul pentru călătorii din spatiul Schengennu va fi finalizat până în 4 noiembrie.Boc a precizat, atunci, că este vorba despre un obiectiv de interes naţional,“având în vedere că obiectivul României de aderare la spatiul Schengeneste lunamartie a anului 2011”. Autorităţile guvernamentale precizau, la vremearespectivă, că execuţia lucrărilor era finalizată în proporţie de 75 la sută, însăterminalul Schengen va fi gata în martie 2011, odată cu aderarea. Între timp,două luni mai târziu, Franţa şi Germania aucerut oficial să fie amânată aderarea României şi Bulgariei. Germaniaa precizat că va lua o decizie privind acceptarea României la spaţiul Schengen cândvor exista dovezi vizibile şi de durată de progres în justiţie, anticorupţie şicombaterea criminalităţii.

22de milioane de euro de la BRD şi BCR

Realitateabate, aşadar, filmul prezentat frumos, pe sticla televizoarelor, de cătrepremierul Emil Boc. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti SA,administratorul Aeroportului Internaţional “Henri Coandă”, a decis, la data de31 august 2010, să contracteze credite bancare pentru finanţarea lucrăriloraferente fazei a treia a obiectivului de investiţii “Dezvoltarea şiModernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti Otopeni”. Succint, instituţiaîn cauză a publicat pe site-ul SEAP, privind achiziţiile publice, intenţia de acontracta împrumutul, iar la data de 20 ianuarie 2011, Compania Naţională AeroporturiBucureşti SA a organizat o licitaţie deschisă la care s-au prezentat doiofertanţi. În aceeaşi zi, autoritatea contractantă a încheiat, cu BRD GroupeSociete Generale SA, ca lider al asocierii, şi cu Banca Comercială Română, caasociat, contractul de credit cu numărul 15/C/2011, în valoare de 21.592.379euro fără TVA. Potrivit anunţului de atribuire, contractul nu este legat de unproiect sau program finanţat din fonduri comunitare şi nu poate fisubcontractat.

Împrumutul,luat pe zece ani

Sumacontractată, zilele trecute, prin împrumuturi pe piaţa internă pentrufinalizarea treminalului Schengen de la Aeroportul Internaţional BucureştiOtopeni, de 21,5 milioane de euro, reprezintă doar un sfert din necesarulfinanciar pentru realizarea obiectivului de investiţii. Potrivit caietului desarcini care a însoţit anunţul de participare, Compania Naţională AeroporturiBucureşti SA intenţionează să contracteze împrumuturi în sumă totală de 100 demilioane de euro, prin contracte pe termen lung. Durata de finanţare estimatăva fi de zece ani.

Fazaa treia a obiectivului de investiţii “Dezvoltarea şi Modernizarea AeroportuluiInternaţional Bucureşti Otopeni” constă practic în trei tipuri de construcţie.Primul se referă la extinderea Aerogării Plecări Internaţionale şi Schengen.Acest obiectiv are o suprafaţă de aproximativ 19.600 de metri pătraţi, şi maiimplică lucrări conexe de sistematizare exterioară a laturii de Est a aeroportului,precum şi construcţia de drumuri de acces, în suprafaţă de aproximativ 5.000 demetri pătraţi. La toate acestea se adaugă şi racordarea utilităţilor. Costultotal estimat al investiţiei pentru Aerogara Plecări este de 67.265.745 de euro.

Aldoilea obiectiv se referă la extinderea Finger până la 14 burdufuri,realizându-se o conexiune cu cele două terminale, inclusiv realizareafluxurilor Schengen. Valoarea estimată a investiţiei se ridică la 59.250.029euro.

Altreilea obiectiv vizează extinderea Aerogării Plecări Internaţionale şiSchengen, în suprafaţă totală de aproximativ 2.500 de metri pătraţi, valoareaestimată a investiţiei ridicându-se la 4.150.001 euro.

Credituleste garantat cu... aeroportul

Potrivitaceluiaşi caiet de sarcini, prin care Compania Naţională Aeroporturi BucureştiSA impunea criterii de luare a împrumuturilor bancare, tragerea creditului seva realiza succesiv până la data de 31 decembrie 2012, în funcţie de necesităţi,pe baza unui scadenţar înaintat de autoritatea contractantă. Numărul maxim dezile pentru onorarea cererii de plată a fiecărei trageri de credit nu trebuie sădepăşească cinci zile şi vor putea fi trase sume de bani cu marja deflexibilitate de +/- 15 procente, fără costuri suplimentare. Compania NaţionalăAeroporturi Bucureşti SA va rambursa creditul în opt ani, rambursarea fiindcalculată din ziua imediat următoare perioadei de garanţie, stabilită la doiani de la data primei trageri.

CompaniaNaţională Aeroporturi Bucureşti SA a acceptat ca băncile care i-au acordatcreditul să impună comision de aranjare a finanţării, comision de neutralizare şicomision de angajament. Creditul este garantat, practic, atât cu lucrările deinvestiţii, cât şi cu partea Aeroportului Internaţional “Henri Coandă” aflat înadministrarea autorităţii contractante. Potrivit caietului de sarcini,“creditul este garantat cu cesiunea contractelor de operare şi cu garanţiireale imobiliare asupra imobilelor ce fac obiectul finanţării”. Asta, deoarecepistele de decolare-aterizare, căile de rulare, platformele de îmbarcare-debarcare,precum şi terenurile de sub acestea au fost doar concesionate Companiei NaţionaleAeroporturi Bucureşti SA de către Ministerul Transporturilor şiInfrastructurii. Astfel, contravaloarea acestor bunuri nu se regăseşte învaloarea capitalului social al CN Aeroporturi Bucureşti SA. Capitalul social alcompaniei este de 143.722.150 lei, fiind deţinut de către statul român, prinMinisterul Transporturilor, în proporţie de 80 la sută, şi de FondulProprietatea, în proporţie de 20 la sută.

Datorvândut la FMI, statul se împrumută la bănci

Investiţiilestrategice ale statului român se fac, astfel, din bani împrumutaţi de la băncilecomerciale. Asta, în condiţiile în care România va trebui, potrivit părerilor specialiştilorîn economie, să se mai împrumute anul acesta de încă 13,5 miliarde de euro. Jumătatedin această sumă este necesară plăţii salariilor şi pensiilor, iar restulbanilor sunt imperios necesari pentru a achita o parte din creditele luate pânăacum. La aceste credite, statul mai este dator vândut şi Fondului MonetarInternaţional, valoarea creditului Stand-By acordat de FMI României în perioadamai 2009-mai 2011 fiind de 12,9 miliarde de euro.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-07-13Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image