2019-02-21 08:22


EXCLUSIV. Precizări ambigue ale Parchetului în legătură cu stenogramele din dosarul “Vîntu-Popa”

 |  17:30
EXCLUSIV.  Precizări ambigue ale Parchetului în legătură cu stenogramele din dosarul “Vîntu-Popa”
Parchetulde pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a răspuns, pentru ziarul“Puterea”, în legătură cu relevanţa stenogramelor interceptărilor convorbirilortelefonice purtate de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu cu diverşi jurnaliştişi oameni politici sau parteneri de afaceri, incluse la dosarul privindfavorizarea infractorului Nicolae Popa. Este vorba despre stenogramele apărutedeja în presă şi care nu au legătură cu fapta de favorizare a infractorului.Procurorii nu numai că nu au răspuns concret la întrebarea noastră, dar au şievitat să precizeze că în obligaţia lor intră sigilarea şi arhivareaacestor stenograme, în vederea distrugerii, aşa cum stipulează Codul deprocedură penală.

Cotidianulnostru a adresat Biroului de Presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte deCasaţie şi Justiţie o solicitare, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberulacces la informaţiile de interes public, prin care a cerut un punct de vedereoficial al conducerii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică, dar şi alMinisterului Public referitor la existenţa la dosarul privindu-l pe SorinOvidiu Vîntu şi alţii, cercetaţi pentru favorizarea infractorului, a unortranscrieri ale unor convorbiri telefonice care nu au legătură cu faptacercetată (discuţii despre activitatea unor instituţii media, despre evenimentede pe scenă politică etc.). Prin Adresa cu numărul 1016/VIII-3/2010 din data de20 octombrie 2010, semnată de procuror-şef Ramona Licu, Biroul de Informarepublică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte deCasaţie şi Justiţie a răspuns următoarele: “Cu referire la solicitareadumneavoastră adresată instituţiei noastre la data de 19.10.2010 şiînregistrată sub numărul de mai sus, facem următoarele precizări:

Înconformitate cu prevederile art. 263 Cod procedura penală care reglementeazăaspectele ce trebuie cuprinse în conţinutul rechizitoriului, ca act de sesizareal instanţei, rechizitoriul trebuie să se limiteze la... datele privitoare lapersoana inculpatului, fapta reţinută în sarcina sa, încadrarea juridică,probele pe care se întemeiază învinuirea. Pe cale de consecinţă, în momentulsesizării instanţei, dosarul cuprinde toate mijloacele de probă administrate încursul urmăririi penale în dovedirea faptelor reţinute în sarcinainculpatului/inculpaţilor, cerinţele de utilitate, concludenţă şi pertinenţă aprobelor folosite în dovedirea faptelor fiind prevăzute de normele de procedurapenală”.

Iacobtrebuia să le arhiveze în vedrerea distrugerii

RăspunsulParchetului este ambiguu şi ezitant. Conform art. 91 indice 2 Cod de procedurapenală, “convorbirile sau comunicările interceptate sau înregistrate care nuprivesc fapta ce formează obiectul cercetării sau nu contribuie laidentificarea ori localizarea participanţilor se arhivează la sediul Parchetului,în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii şi pot fitransmise judecătorului sau completului învestit cu soluţionarea cauzei, lasolicitarea acestuia. La soluţionarea definitivă a acestei cause, acestea vorfi şterse sau, după caz, distruse de către procuror, încheindu-se în acest sensun process-verbal”. Stenogramele apărute în presă, aflate la dosarul privindfavorizarea infractorului Nicolae Popa, privesc, aşa cum rezultă din însuşicuprinsul lor, discuţii referitoare la modul prin care Sorin Ovidiu Vîntu a înţelessă organizeze politica editorială a trustului de presă pe care îl patronează,convorbiri cu diverşi oameni politici privind strategii politice sau chestiunilegate de... cârnaţii pentru masa de Crăciun. Sunt, la dosar, şi discuţii careprivesc fapta pentru care omul de afaceri a fost trimis în judecată, însă celede mai sus nu au nici o legătură cu dosarul cauzei. Cu toate acestea, ele aufost trimise instanţei, iar de la arhivă ele au devenit publice, fapt cecontravine prevederilor Codului de procedură penală.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638945-12-21
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...