2017-01-24 13:10


Finanţele vor să reducă nuărul posturilor din Vami şi Garda Financiară cu o treime

 |  19:02
MinisterulFinanţelor Publice propune desfiinţarea a 2.140 de posturi de la AutoritateaNaţională a Vămilor (ANV) şi Garda Financiară (GF), cele mai ample reduceriurmând să fie operate în rândul lucrătorilor vamali, unde ar putea fidisponibilizaţi 1.427 de angajaţi.

Potrivitunui proiect de hotărâre de Guvern, personalul ANV va fi limitat de la maximum4.586 de posturi la 3.159 de posturi, ceea ce înseamnă o reducere cu 31%. Înacelaşi timp, structura Gărzii Financiare va avea cel mult 1.092 de posturi,comparativ cu 1.805 în prezent, reprezentând o tăiere de personal de aproape40%. Astfel, numărul de posturi cumulate de la cele douăinstituţii va fi redus cu o treime.

Proiectulprivind organizarea ANV scoate de sub avizul ministrului finanţelor publicenumirea directorilor executivi şi directorilor executivi adjuncţi aidirecţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale şi cei din Bucureşti,care vor fi aprobaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale deAdministrare Fiscală (ANAF) la propunerea vicepreşedintelui ANAF care conduceVama. De asemenea, avizul conform al preşedintelui ANAF va fi necesar numaipentru şefii birourilor vamale, celelalte persoane cu atribuţii de conducerefiind numite fără alte avize direct de către vicepreşedintele ANAF care conduceANV.

Încadrareapersonalului de la ANV şi Garda Financiară în limita numărului de posturi şi înnoua structură organizatorică se va face în termen de 45 de zile de la dataintrării în vigoare a celor două hotărâri de Guvern. Comisarul general alGărzii Financiare va fi ajutat în activitatea de conducere de doi comisarigenerali adjuncţi, aceştia având calitatea de funcţionari publici de conducere.Astfel, din structura de conducere va dispărea postul decomisar general prim-adjunct, precum şi o poziţie de comisar general adjunct.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-02-21Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image