2018-12-11 09:42


Fuga lui Dinel putea fi evitată. Judecătoria Sectorului 2 a respins, în februarie, cererea DNA de a-i impune omului de afaceri craiovean interdicția de a părăsi țara

 |  19:24
Fuga lui Dinel putea fi evitată. Judecătoria Sectorului 2 a respins, în februarie, cererea DNA de a-i impune omului de afaceri craiovean interdicția de a părăsi țara
Disparițialui Dinel Nuțu (fost Staicu) din România putea fi evitată. Conform uneiîncheieri de ședință din 16 februarie, reprezentantul DNA a cerut instanțeiimpunerea interdicției de a părăsi țara, dar președintele de ședință, dinprocesul desfășurat la Judecătoria Sectorului 2, a respins solicitareaprocurorului.

ProcuroriiDirecției Naționale Anticorupție au cerut impunerea interdicţiei de a părăsiţara pentru Dinel Nuțu în 16 februarie, principalul motiv invocat fiindintenţia lui de a-şi schimba numele, însă nu au reuşit să-i convingă pejudecători că omul de afaceri, care nici nu se mai prezenta la proces, sepregăteşte să fugă din ţară. Cererea a fost formulată în procesul în care omulde afaceri este judecat pentru "asociere în vederea săvârşirii deinfracţiuni", dosar în care omul de afaceri este acuzat, alături de altepersoane, de prejudicierea Transgaz Mediaş. Dinel Nuţu a fost condamnatdefinitiv la şapte ani de închisoare în dosarul privind prejudicierea BănciiInternaţionale a Religiilor.

Absența frecventă de la proces

Procurorul de şedinţă, Daniela Băloi, a cerut instanţeisă ia faţă de Staicu "măsura obligării de a nu părăsi ţara". Potrivitîncheierii de şedinţă din 16 februarie, comunicată agenţiei Mediafax deJudecătoria Sectorului 2 în temeiul Legii 544 din 2001, procurorul a apreciat,în susţinerea cererii sale, că, în ceea ce-l priveşte pe Dinel Staicu, sunt"întrunite condiţiile legii în acest sens". Procurorul a arătat că „esteîndeplinită condiţia cu privire la probele în baza cărora există presupunerearezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunile pentru care s-a dispustrimiterea în judecată, mijloace de probă expuse în actul de sesizare şievidenţiate prin declaraţiile martorilor, înscrisurile depuse la dosar din carerezultă modalitatea de comitere a infracţiunilor şi nu în ultimul rânddeclaraţiile inculpaţilor din care rezultă rolul pe care inculpatul DinelStaicu l-a avut în derularea activităţii infracţionale. (...) la acest momentprocesual, procurorul apreciază că este necesară luarea acestei măsuripreventive pentru buna desfăşurare a procesului penal, considerând că, prinmodul de derulare a procesului penal până la acest moment, dată fiind prezenţainculpatului la judecată, precum şi demersurile efectuate de inculpat deschimbare a numelui, existând astfel posibilitatea sustragerii de la judecată ainculpatului", se precizează în încheierea de şedinţă.

Procurorulacuza, în susţinerea cererii sale, că Staicu "nu s-a mai prezentat, dupăaudiere, la termenele ulterioare", iar lipsa apărătorului ales la termenulanterior "nu constituie altceva decât un mod de tergiversare acauzei".

Procurorula cerut ca instanţa să aibă în vedere şi faptul că Dinel Staicu fusesecondamnat deja în cauza privind fraudarea Băncii Internaţionale a Religiilor,chiar dacă, la momentul februarie 2011, condamnarea nu era definitivă. „Astfel, ca o garanţie a buneidesfăşurări a procesului penal, procurorul solicită ca, în conformitate cuarticolul 136 din Codul de procedură penală, să se admită cererea formulată şi,în temeiul articolelor 143 şi 145 indice 1 din Codul de procedură penală, să sedispună luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de inculpatul DinelStaicu”, se mai arată în document.

Judecătorulnu credea în sustragerea lui Dinel

Înreplică la cererea procurorului, avocatul lui Dinel Staicu a cerut instanţei sărespingă solicitarea de instituire a interdicţiei de a părăsi ţara pentruclientul său. Motivele sale au fost, pe de-o parte, că omul de afaceri nu eraobligat să anunţe instanţa cu privire la intenţia de a-şi schimba numele şi, pede altă parte, că interdicţia nu a fost dispusă în dosarul privind fraudareaBIR, aflat atunci în fază de recurs la Curtea de Apel Bucureşti. Avocatul a arătatcă „nu există obligativitatea inculpatului de a înştiinţa instanţa cu privirela modificarea numelui. În vederea că motivul schimbării numelui îl constituiefaptul că inculpatul urmează a se căsători cu numita Nuțu Lenuța, însă codulnumeric personal va rămâne în orice situaţie acelaşi, precizând că în aceastăsituaţie nu poate fi vorba despre o sustragere. În ceea ce priveşte dosarul14165/4/2006, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, în acest dosar nu s-adispus o astfel de măsură, deşi inculpatul Dinel Staicu a fost condamnat deJudecătoria Sectorului 4 Bucureşti", scrie instanţa în încheierea deşedinţă.

Procurorula replicat că Parchetul solicită ca instanţa să aibă în vedere "persoanainculpatului Dinel Staicu", în raport de "infracţiunile comise"."Cu privire la cererea de schimbare a numelui, procurorul apreciază căpoate fi un demers privitor la tendinţa de sustragere, în raport de lipsa de lajudecată a acestuia", se mai arată în document. Avocatul lui Staicu areplicat promiţând că, până la următorul termen, va produce dovada că pe"viitoarea" soţie a lui Staicu "o cheamă Nuțu Lenuța".Avocatul a respins şi acuzaţiile conform cărora omul de afaceri s-ar fi sustrasde la judecată, demonstrând că, la termenul anterior celui din 16 februarie,omul de afaceri nu s-a prezentat, pentru că a mai avut un termen de judecatăîntr-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Dolj.

"Deliberând,în raport de motivele invocate de Ministerul Public şi având în vederecondiţiile prevăzute de articolul 136 alineat 1 litera «c» şi alineatul 8 dinCodul de procedură penală şi articolul 143 din Codul de procedură penală, instanţa respinge cererea de luare amăsurii obligării de a nu părăsi ţara faţă de inculpatul Dinel Staicu, având învedere că motivele invocate în cerere nu constituie motive necesare şisuficiente care să conducă la concluzia că, pentru realizarea scopuluiprocesului penal şi buna desfăşurare a acestuia, este utilă luarea acesteimăsuri", se arată în documentul citat. Judecătorul care a luat aceastădecizie este Carmen Constanţa Balaci.

CSM:DNA nu s-a adresat cui trebuia

InspecţiaJudiciară a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a autosesizat şiverifică "aspectele legate de cauzele aflate pe rolul instanţelor din Româniaprivind pe Dinel Nuţu (fost Staicu) – urmărit internaţional". Reprezentanţii CSM susţin însă că, din informaţiile pecare au reuşit să le adune până la acest moment, reiese că procurorii ar fitrebuit să ceară interdicţia pentru Staicu în dosarul fraudării BănciiInternaţionale a Religiilor (BIR), şi nu în cel de-al doilea, aflat laJudecătoria Sectorului 2, unde o astfel de cerere a fost formulată, darrespinsă. "Având învedere prezentarea de către diferite instituţii din presă a unor aspecte legatede cauzele aflate pe rolul instanţelor din România privind pe Dinel Nuţu (fostStaicu) - urmărit internaţional, Consiliul Superior al Magistraturii informeazăcă Inspecţia Judiciară de pe lângă Plenul CSM s-a sesizat din oficiu şi vaproceda în perioada imediat următoare la efectuarea verificărilor care se impun",precizează CSM, într-un comunicat de presă. Reprezentanţii CSM menționează că,din informaţiile pe care le au până în prezent, dosarul privind fraudareaBăncii Internaţionale a Religiilor (BIR) a fost comunicat Curţii de ApelBucureşti la data de 10 ianuarie 2011, "conform evidenţei ECRIS".Acesta este dosarul în care Dinel Staicu a fost condamnat definitiv la şapteani de închisoare cu executare. "Conformdeclaraţiilor DNA, existau suspiciuni că inculpatul intenţiona să se sustragăde la executarea acestei pedepse", susţin cei de la CSM, care apreciazăcă, din 10 ianuarie 2011, "DNA a avut la îndemână posibilitatea depuneriicererii de luare a măsurilor asiguratorii la Curtea de Apel Bucureşti, pe rolulcăreia, tot de la acea dată, se afla dosarul în cauză, primul termen dejudecată pentru recurs fiind fixat de CAB la 7 februarie 2011". Tot în 10 ianuarie a apărut, în Monitorul Oficial, şi cererea luiStaicu de schimbare a numelui în Dinel Nuţu, cerere concretizată apoi la 1aprilie. Reprezentanţii CSM susţin că elementele "pe care se puteafundamenta o eventuală decizie de luare a măsurii asiguratorii" erauconţinute în dosarul transmis Curţii de Apel Bucureşti. "Judecătoria Sectorului 2 avea pe rolalt dosar, cu probatoriu şi elemente diferite, vizând aceeaşi persoană, însă cugrad relativ de concludenţă în legătură cu necesitatea dispunerii acesteimăsuri", mai scriu reprezentanţii CSM.

Datîn urmărire internațională

DinelNuţu a fost dat în urmărire internaţională, pe 7 aprilie, pe numele lui fiindemis un mandat european de arestare care va fi pus în aplicare prin Interpol. ,miercuri seară, într-o emisiune televizată, că poliţiştii au informaţii potrivitcărora Dinel Nuțu ar fi părăsit ţara în cursul zilei de duminică, cu o ziînainte de condamnare, plecând în Ungaria "şi de acolo mai departe cuavionul".


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-07-13

Mai multe imagini:
Fuga lui Dinel putea fi evitată. Judecătoria Sectorului 2 a respins, în februarie, cererea DNA de a-i impune omului de afaceri craiovean interdicția de a părăsi țara
zoom
Fuga lui Dinel putea fi evitată. Judecătoria Sectorului 2 a respins, în februarie, cererea DNA de a-i impune omului de afaceri craiovean interdicția de a părăsi țara
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...