2017-01-22 10:16

EVENIMENT


Gruparea Baaklini, trimisă în judecată. Deputatul Banias a fost scos de sub urmărirea penală

 |  20:13
Gruparea Baaklini, trimisă în judecată. Deputatul Banias a fost scos de sub urmărirea penală

Said Baaklini, Adrian Chebuţiu,Coriolan Adrian Preda şi Eugen Bogatu au fost trimişi în judecată în dosarulUCM Reşiţa, procurorii anticorupţie dispunând scoaterea de sub urmărire penalăîn această cauză a senatorului democrat-liberal de Constanţa Mircea Banias.Procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată pe Said Baaklini, asociat şi administratorla SC Libarom Agri SRL, pentru tentativă de stabilire cu rea-credinţă, de cătrecontribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sumede bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum şi pentru asociereîn vederea săvârşirii acestei fapte.

Alături de Baaklini vor fi judecaţiAdrian Chebuţiu, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director generalal UCM Reşiţa, şi Coriolan Adrian Preda, director executiv al societăţii, pecare procurorii îi acuză de complicitate la tentativa de stabilire curea-credinţă, de către contribuabil, a taxelor, având ca rezultat obţinerea,fără drept, a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat şiasociere în vederea săvârşirii acestei fapte. În acelaşi dosar a fost trimis înjudecată şi Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrulCompaniei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa, pentrufavorizarea infractorului şi intermedierea de operaţiuni comerciale de către persoanacare, în virtutea atribuţiilor de serviciu, are obligaţia de a supraveghea şicontrola un agent economic privat, dacă fapta este de natură de a-i aducedirect sau indirect foloase necuvenite.

Acuzaţiileaduse lui Banias, speculaţii ale lui Baaklini

Procurorii precizează că faţă deMircea Marius Banias s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentruinfracţiunea de favorizare a infractorului. "Din probele administrate încauză a rezultat că indiciile care au existat iniţial cu privire la săvârşireainfracţiunii menţionate au fost clarificate pe măsura aprofundării mijloacelorde probă, în sensul că afirmaţiile făcute de învinuit reprezentau de faptsimple opinii ale acestuia şi nu constituiau, în vreun fel, forme deintervenţie în favoarea inculpatului Said Baaklini", se arată încomunicatul citat. În rechizitoriulprocurorilor se arată că, în 31 august 2010, ca rezultat al unei înţelegerianterioare, SC UCM Reşiţa SA a emis o factură din care rezulta că ar fi vândutcătre SC Libarom Agri SRL patru motoare contra sumei totale de 250 de milioanede euro plus TVA. Factura a fost emisă pe baza unui contract conţinândobligaţii fictive pentru cei doi contractanţi. Motoarele respective erau într-oavansată stare de degradare, nu erau funcţionale, erau alcătuite din pieseuzate, demontate de la alte instalaţii. "În aceste condiţii, princonstatare tehnico-ştiinţifică administrată în cauză, a rezultat că valoareareală a mărfii respective era de aproximativ 214.000 de euro, adică de circa 50de ori mai mică decât cea consemnată în factură", notează procurorii DNA.

În baza acestei facturi supraevaluate,în cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de SaidBaaklini, a cerut restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoareaadăugată (TVA) aferentă acestei tranzacţii, adică suma de 253.749.507 lei,echivalentă a 60 de milioane de euro. Procurorii mai arată că pentru stabilireaTVA care ar fi condus la obţinerea, fără drept, a unor sume de banireprezentând restituiri din bugetul de stat, Said Baaklini a fost ajutat deAdrian Chebuţiu. Astfel, Chebuţiu, în calitate de director general al UCMReşiţa, a încheiat în numele şi pe seama societăţii, patru contracte, dintrecare unul cu SC Libarom Agri SRL, având o valoare supraevaluată, iar cu SC BetaTrading & Investment SRL şi cu SC Mike Trading & Investment SRL altetrei contracte pur fictive. "Prin încheierea ultimelor trei contracte s-aîncercat crearea aparenţei de legalitate asupra executării contractului devânzare la preţ supraevaluat a celor patru motoare vechi", mai noteazăprocurorii.

Restituiriilegale de TVA

La rândul său, Coriolan Adrian Preda,în calitate de director executiv al UCM Reşiţa, a întocmit efectiv acestecontracte şi a dispus facturarea sumelor aferente acestora, cunoscândcaracterul fictiv al prestaţiilor presupuse de contractele respective. Pentruca restituirea de TVA aferentă tranzacţiei fictive să nu fie verificată şidescoperită de către autorităţile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcutdemersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială dinRepublica Guineea, încercând să îndepărteze aceste mărfuri de pe teritoriulRomâniei. Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, Said Baaklini abeneficiat de ajutorul lui Eugen Bogatu, care, în cursul lunii noiembrie 2010,în calitatea sa de director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul CNAPM, i-afurnizat informaţii şi i-a acordat consultanţă omului de afaceri libanezreferitor la procedurile vamale şi la modalităţile de a evita controaleleautorităţilor legal investite. Astfel, Eugen Bogatu, pentru a asigura scoatereacelor patru motoare din România în cel mai scurt timp, a intervenit pentruangajarea unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineeaşi pentru efectuarea tuturor operaţiunilor şi demersurilor portuare necesarepentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României. Înplus, acesta a făcut personal intervenţii pentru a se împiedica descărcareamărfurilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea şi evaluareaacestora, astfel încât să nu poată fi constatate discrepanţele dintre mărfurileconcret îmbarcate pe vas şi documentele comerciale ale acestora. De asemenea,Eugen Bogatu a pretins în mod direct de la Baaklini suma de 20 de miliarde de leivechi pentru operatorul portuar SC Umex SA din Constanţa, în virtutearelaţiilor contractuale pe care această societate le-a stabilit cu SC LibaromAgri SRL.

Dosarula fost înaintat Tribunalului Bucureşti

"Relaţiile contractuale au fostmijlocite, într-adevăr, de inculpatul Bogatu Eugen, care urma să primească şiun comision nedeterminat pentru acest lucru. În calitate de director alDirecţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale AdministraţiaPorturilor Maritime Constanţa SA, funcţie în care avea sarcina de asupraveghea/controla operatorul portuar SC Umex SA Constanţa, Bogatu Eugen aintermediat şi a înlesnit efectuarea de operaţiuni comerciale între acest agenteconomic şi SC Libarom Agri SRL în cursul lunii noiembrie 2010, în condiţiileîn care fapta era de natură a-i aduce atât direct, cât şi indirect foloasenecuvenite constând în sume de bani neprecizate", au notat procurorii. Deasemenea, Eugen Bogatu a redactat, împreună cu Baaklini, memorii, petiţii şiadrese de protest către ANCEX, Autoritatea Naţională a Vămilor, CompaniaMaritimă Constanţa, Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa, CNAPM Constanţaşi UMEX. În 26 noiembrie 2010, în Portul Constanţa, marfa cumpărată de SCLibarom Agri SRL Bucureşti de la UCM Reşiţa a fost încărcată pe o navă având cadestinaţie Republica Guineea. Exportul efectiv al mărfurilor a fost împiedicatde intervenţia Parchetului. Dosarul a fost trimis pentru judecare la TribunalulBucureşti.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-03-11Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image