2017-01-19 04:21

EVENIMENT


Împărțeala ANIF între două ministere

 |  21:00
Împărțeala ANIF între două ministere

Soarta Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF) pare să se limpezească, după lupte acerbe între Ministerul Mediului şi cel al Agriculturii pentru controlul asupra acestei instituţii. Cele două ministere şi-au împărţit ANIF şi, în consecinţă, subvenţiile, baza materială - deloc de neglijat -, dar şi banii pentru lucrările de apărare împotriva inundaţiilor, care nu ocolesc România.

Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF) va fi desfiinţată, locul ei urmând să fie luată de Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, care va avea aceleaşi activităţi, mai puţin cele legate de administrarea digurilor şi barajelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, care ajung la Administraţia Naţională Apele Române (ANAR).

În urma acestei restructurări, mai mult de două treimi din personal va fi disponibilizat, având în vedere că vor fi păstrate numai 1.500 de posturi din aproximativ 5.000. Există o portiţă, la dispoziţia exclusivă a directorului, de a angaja personal pe bază de contract de prestări servicii, dar numai în cazuri bine fundamentate.

Pe de altă parte, se va introduce taxa de îmbunătăţiri funciare (IF), percepută beneficiarilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, calculul, modul de colectare şi de folosire a taxei urmând a fi stabilite, anual, prin ordin de ministru.

ANIF are în administrare, ca lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, 1.181 km de digurila Dunăre, 1.089 km de diguri la râuri interioareşi 110 baraje de atenuare a viiturilor.

Banii în linia întâi

Discuţiile despre reoganizarea ANIF au pornit chiar de anul trecut, plecându-se de la ideea că multe diguri de apărare sunt administrate de această instituţie, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, dar reparaţiile şi intervenţiile în caz de calamitate se fac de către o altă instituţie, ANAR, care ţine de Ministerul Mediului. Laszlo Borbely a anunţat ca sigură trecerea în totalitate a ANIF în subordinea ministerului său.

Sunt de înţeles divergenţele de opinie între cele două ministere în ceea ce priveşte administrarea ANIF. Beneficiile pe care le poate genera sunt o miză importantă. Administraţia deţine o bază materială deloc de neglijat, inclusiv cu vile poziţionate în zone strategice.

Mai mult, ANIF este o adevărată puşculiţă, chiar dacă din acest an nu se mai acordă subvenţii direct pentru irigaţii, dar rămân alte activităţi ce sunt susţinute financiar de către stat.

Dar cele mai bănoase rămân lucrările de apărare împotriva inundaţiilor. Costurile unor astfel de lucrări sunt, de regulă, foarte mari, dar, dacă vine apa, ele se distrug şi trebuie făcute altele la loc. Şi repede. Astfel, nu se mai organizează licitaţii, apelându-se la atribuiri directe, unde se pot deschide portiţe pentru "comenzi".


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639259-06-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

DIN SISTEM
12 Sep 2011

Macar in ceasul al 12-lea , ceva trebuia sa se faca . Sa tii fostul RAIF int r-o absoluta amorteala in care se zice ca singurel e activitati ar fi chefur ile unor potentati pe la cochetele cantoane din pa trimoniu si aproape 6000 de oameni (ANIF + SNIF) p e care sa-i platesti dege aba si care sa-ti mai adu ca si tot felul de pagube prin micile lor ciubucur i este inconstienta, dupa parerea mea. Si ANIF-ul si SNIF-ul s-au umplut de tot felul de sefi (mai c orect sefe) care nu cred ca stiu nici de ce au fos t pusi si nici ce au de f acut. Ca sa nu pomenim de o multime de capacitati din care se sustrag conti nuu tot felul de bunuri. Daca acele capacitati nu mai trebuiesc, de ce nu s e vand ca sa se obtina ba ni pe ele si se tin doar ca sa fie la numar si sa justifice numarul de sefi ?
IOANA
21 Noi 2011

Cea mai buna forma a aces tei intreprinderi a fost IELIF (intreprindere de exploatare a lucrarilor d e imbunatatiri funciare, adica:irigatii, desecari, CES, apararea impotriva inundatiilor si unde celu la de baza organizatorica era "Sistemul hidroameli orativ " ), dar ulterior s-a transformat in intrep rindere de executie si ex ploatare a lucrarilor de IF. A urmat despartirea e xploatarii de executie, d ar atunci cand cineva a d orit distrugerea acestei intreprinderi de exploata re a mai impartit-o iar i n exploatare si executie, adica ANIF si SNIF. Prin aceasta imparteala din u rma s-au redus substantia l fondurile de intretiner e a lucrarilor de IF si s -au complicat formele de atribuire a acestor fondu ri. Acum cineva s-a gandi t sa distruga de tot acea sta intreprindere. N-ar f i mare lucru dar ar trebu i sa puna ceva in loc, de oarece consecintele se vo r vedea mai tarziu cand v or fi ani secetosi sau ca nd vor fi ani cu multe pr ecipitatii ceea ce vor du ce la inundatii. Cred ca asa cum de altfel s-a pro cedat cu multe alte intre prinderi din diferite dom enii vom ajunge sa fim sc lavi intr-o tara bogata s i cu oameni care ar vrea sa munceasca si n-au unde .

Adauga un comentariu

Random image