2019-03-26 19:07


Judecători de la Curtea de Casaţie, reclamaţi la CSM în procesul de 27 de ani. Au desfiinţat o hotărâre definitivă invocând un motiv inexistent în legislaţia română - „necompetenţa funcţională” a Înaltei Curţi

 |  18:21
Judecători de la Curtea de Casaţie, reclamaţi la CSM în procesul de 27 de ani. Au desfiinţat o hotărâre definitivă invocând un motiv inexistent în legislaţia română -  „necompetenţa funcţională” a Înaltei Curţi

InspecţiaJudiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a fost sesizată încazul procesului de 27 de ani de reprezentanţii în România ai Otto Wolf HandelsgesellschaftGmbH, cerând sancţionarea judecătorilor Veronica Rădulescu şi Veronica Popescude la Secţia Comercială a Înaltei Curţi pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă.Şi cel de-al treilea membru al completului, judecătorul Marin Buda, a fostreclamat, însă acesta s-a pensionat.

Procesul de 27 deani, declanşat pe vremea justiţiei comuniste şi aflat încă pe rolul instanţelorde judecată, a devenit un caz de primă importanţă la nivelul MinisteruluiJustiţiei şi al CSM, cele două instituţii cerând individual Inspecţiei Judiciaresă facă verificări la Înalta Curte faţă de respectarea repartizării aleatorii adosarului, despre diferitele cauze accesorii, avalanşa de cereri de abţinere şirecuzare, sau despre evoluţia cazului la instanţele inferioare. Cele treiinstituţii au fost sesizate de reprezentanţii în România ai Otto Wolf Handelsgesellschaft GmbH, pârâtă în cauză,care se judecă, pentru o creanţă de 58 de milioane de dolari, cu fostaîntreprindere de comerţ exterior SC Metalimportexport SA.

Într-o petiţieadresată colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, darşi Inspecţiei Judiciare, avocaţii firmei germane nu acuză doar perioadaexcesivă a procedurilor judiciare, ci şi încălcarea securităţii raporturilorjuridice în România. Ce înseamnă acest lucru şi ce anume a determinat oasemenea reacţie, diligenţele manifest ale avocatei Ana Diculescu Şova,reprezentanta Otto Wolf Handelsgesellschaft GmbH? Potrivit documentului citat,societatea germană critică modul în care a fost soluţionată cea de-a douacontestaţie în anulare, cale extraordinară de atac prin care a fost desfiinţatăo hotărâre judecătorească definitivă a completului de 9 magistraţi ai ÎnalteiCurţi. Este vorba despre o cerere expresă de sancţionare disciplinară a treijudecători de la Înalta Curte, pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă.Unul dintre aceştia, Marin Buda, s-a pensionat, însă judecătoarele VeronicaRădulescu şi Veronica Popescu îşi desfăşoară activitatea la Secţia Comercială.

Admiterea uneicăi extraordinare de atac, la cererea SC Metalexportimport SA, a treia, după orevizuire şi o primă contestaţie în anulare, a avut ca efecte anularea uneihotărâri judecătoreşti definitive. Cu alte cuvinte, cei 27 de ani de judecatăau trecut în van, iar procesul se rejudecă la Înalta Curte. Prin divagaţiileunui dosar ce priveşte repartizarea aleatorie a cauzei, aflat pe rolul Curţiide Apel Bucureşti, judecata de la Casaţie este acum suspendată, până sepronunţă instanţa inferioară despre cine să judece cauza la Înalta Curte.

De ce vrea să retragă Germania investiţiile din România

Revenind lapetiţia reprezentanţilor Otto Wolf Handelsgesellschaft GmbH, redăm motivul realal acestui scandal judiciar, despre care Cătălin Predoiu, ministrul justiţiei,a anunţat în plenul CSM că Germania intenţionează să retragă investiţiile dinRomânia, acuzând prejudicierea gravă a intereselor acestei firme. Cei treijudecători au fost reclamaţi că au„inventat” un nou motiv de admitere a unei contestaţii în anulare,nereglementat în Codul de procedură civilă. Este vorba despre „necompetenţafuncţională a Înaltei Curţi”. Prin această interpretare, judecătorii supremisunt acuzaţi că au schimbat „la caz” jurisprudenţa în materie a Înaltei Curţi,dar că nu au sesizat Secţiile Unite care să dezlege această problemă de drept.

„Adăugând la lege un caz nou de contestaţie în anulare, respectivnecompetenţa funcţională a ÎCCJ, ca instanţă de recurs, de a soluţiona fondulcauzei, atunci când a găsit întemeiat un motiv de modificare. Judecătorii auîncălcat principiul securităţii raporturilor juridice, principiu strâns legatde dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta este reglementat de ConvenţiaEuropeană a Drepturilor Omului, admiţând o cerere/contestaţie în anulareinadmisibilă. O astfel de hotărâre este de natură a compromite nu numai actulde justiţie, ci şi prestigiul instanţei, care acceptă astfel de manifestări ale„independenţei” judecătorilor. (...) Soluţia pronunţată în dosarul nr.10570/1/2009 reprezintă o schimbare „la caz” a jurisprudenţei constante aÎnaltei Curţi în materia soluţionării recursurilor, fără respectarea legiiaplicabile. Prin decizia nr. 893/04.03.2010, cei trei judecători nu au făcutdecât să preia până la identitate, raţionamentul contestatoarei, fără a aducenici un argument propriu în favoarea soluţiei la care au ajuns şi fără să sedocumenteze corespunzător înainte de pronunţarea hotărârii”, se arată înplângerea adresată Inspecţiei Judiciare.

Prof. Viorel Ciobanu: „Schimbarea practicii se faceobligatoriu de Secţiile Unite“

Apărarea OttoWolf Handelsgesellschaft GmbH a cerut un punct de vedere profesorului Viorel Ciobanu,de la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. Domnia sa arată, fărăechivoc, care este rolul Secţiilor Unite ale Curţii de Casaţie şi de ce esteimportant ca judecata în faţa acestei instanţe să se facă numai cu citareapărţilor. „Din această reglementare rezultă că un complet al unei secţii aÎnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu se poate îndepărta de propriajurisprudenţă la simpla lui apreciere, ci este necesar să întrerupă judecata şisă trimită dosarul în faţa Secţiilor Unite. Acestea se vor pronunţa ascultândîn mod obligatoriu părţile din dosarul de judecată a cărui judecată a fostîntreruptă. Deci, spre deosebire de recursul în interesul legii, unde judecataeste în abstract, nu se ascultă părţile şi hotărârea care se pronunţă nu areefecte utile asupra părţilor, soluţionarea sesizării pentru schimbareajurisprudenţei se face, în mod obligatoriu, cu citarea părţilor, iar judecatava fi reluată după ce Secţiile Unite se pronunţă, soluţia fiind, desigur,obligatorie pentru completul de judecată. (...) Tocmai de aceea, dacă uncomplet de judecată al Înaltei Curţi nu s-a conformat obligaţiilor prevăzute deart 26 din Legea nr. 304/2004, trebuie asigurat părţilor interesate mijloculprocedural cel mai adecvat faţă de reglementarea actuală pentru a sesizaaceastă încălcare a dispoziţiilor legale şi pentru a obţine înlăturarea ei”,susţine prof. Viorel Ciobanu.

Plângereaadresată Inspecţiei Judiciare de către reprezentanţii Otto Wolf HandelsgesellschaftGmbH concluzionează că „în dispreţul acestor imperative legale, cei treijudecători au pronunţat în mod direct şi fără a sesiza Secţiile Unite o deciziecontrară jurisprudenţei constante a Înaltei Curţi în materia recursului.Această modalitate de soluţionare a contestaţiei în anulare reprezintă,încadrează comportamentul celor 3 judecători în sfera de înţelegere şi aplicarea prevederilor art. 99, lit. b, Legea 303/2004, privind statutul judecătorilorşi procurorilor”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-01-09
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...