2017-01-17 04:50

EVENIMENT


Kovesi sare în ajutorul profesorilor. Procurorul general al României a promovat un recurs în interesul legii pentru drepturile salariale din educaţie

 |  20:44
Kovesi sare în ajutorul profesorilor. Procurorul general al României a promovat un recurs în interesul legii pentru drepturile salariale din educaţie
Procurorulgeneral Laura Codruţa Kovesi a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii dupăce s-a constatat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitarprivind aplicarea Legii 221/2008 care se referă la creşterile salariale pentrupersonalul din învăţământ.

Înpractica judiciară s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cuprivire la "aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobareaOrdonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acordaîn anul 2008 personalului din învăţământ, referitor la pretenţiile formulate deaceastă categorie de personal, având ca obiect plata diferenţelor dintredrepturile salariale încasate şi cele cuvenite în baza acestui act normativ,începând cu data de 1 octombrie 2008, actualizate în funcţie de coeficientul deinflaţie până la data efectivă a plăţii", se arată în preambulul acţiuniiprocurorului general.

Verificareapracticii judiciare la nivelul întregii ţări a fost făcută în urma sesizăriiformulate de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Galaţi nr. 3.225/25A din13 mai 2010, transmisă prin adresa nr. 47/SU/2010 din 19 mai 2010 a ÎnalteiCurţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite.

Astfel,s-a constatat că practica judiciară este neunitară atât sub aspectultemeiniciei acţiunilor formulate de reclamanţi vizând acordarea diferenţelor dintredrepturile salariale cuvenite în baza Legii nr. 221/2008, începând cu data de 1octombrie 2008, şi drepturile salariale efectiv încasate, cât şi sub aspectulperioadei pentru care au fost recunoscute aceste drepturi.

Diversitateadeciziilor juridice luate a fost determinată de o apreciere diferită asupraefectelor în timp ale deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională referitorla actele normative care au vizat creşterea salariilor pentru personalul dinînvăţământ.

Într-oopinie majoritară, instanţele au apreciat că pretenţiile reclamanţilor suntîntemeiate, iar pârâţii au fost obligaţi la plata diferenţelor dintredrepturile salariale cuvenite potrivit OG 15/2008 astfel cum a fost aprobată cumodificări prin Legea 221/2008 şi drepturile salariale efectiv încasate, cuîncepere de la 1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009.

Alteinstanţe au admis acţiunile reclamaţilor şi au dispus obligarea pârâţilor laplata diferenţelor dintre drepturile salariale încasate şi cele cuvenite înbaza OG15/2008 astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea 221/2008,dar numai pentru perioada 1 octombrie 2008-31 martie 2009. Motivarea a fost cădispoziţiile OUG 31/2009 şi, respectiv, cele ale OUG 41/2009 care stabilesc ovaloare redusă a coeficientului de multiplicare nu au fost declarateneconstituţionale, ele producându-şi efecte din momentul publicării înMonitorul Oficial şi până în momentul în care au fost abrogate.

Într-oaltă opinie s-a apreciat că pretenţiile astfel formulate nu sunt întemeiate.

Într-oaltă orientare jurisprudenţială, pretenţiile reclamanţilor au fost respinsepentru perioada 1 octombrie 2008-2 decembrie 2008 şi admise pentru perioadeleulterioare. În argumentarea acestor hotărâri, s-a reţinut că OUG 136/2008 afost declarată neconstituţională în integralitatea ei prin Decizia 1.121 din 12noiembrie 2008 a Curţii Constituţionale.

Procurorulgeneral a arătat, în document, că apreciază ca fiind în litera şi spiritullegii opinia majoritară, în sensul că pretenţiile reclamanţilor suntîntemeiate, iar pârâţii să fie obligaţi la plata diferenţelor dintre drepturilesalariale cuvenite potrivit OG 15/2008 astfel cum a fost aprobată cu modificăriprin Legea 221/2008 şi drepturile salariale efectiv încasate, cu începere de la1 octombrie 2008 şi până la data de 31 decembrie 2009.

Sindicateledin învăţământ salută iniţiativa

FederaţiaSindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) salută decizia procurorului general,Laura Codruţa Kovesi, de a promova un recurs în interesul legii pentruaplicarea unitară a Legii 221/2008 şi speră că astfel cadrele didactice îşi vorrecupera salariile cuvenite pentru perioada 1 octombrie 2008-31 decembrie 2009."Este încă o dovadă că Legea 221/2008 trebuie să se aplice, faptdemonstrat şi de miile de procese câştigate în mai multe judeţe ale ţării.Sperăm că judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în urma analizăriirecursului în interesul legii, făcut de procurorul general al României, vorpropune o soluţie prin care membrii noştri de sindicat, care sunt în acestmoment în proces, să îşi recupereze aceste drepturi", se arată într-uncomunicat de ieri al FSLI. Iniţiativa procurorului general mai dă o speranţă călegislaţia se respectă, a spus preşedinte FSLI, Simion Hăncescu, citat încomunicat. Acesta şi-a exprimat speranţa că angajaţii din educaţie îşi vorrecupera, măcar în acest fel, drepturile pe care le au.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639234-08-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image