2017-01-21 00:02

EVENIMENT


„Legea Ilicitului” a găsit primul vinovat: un poliţist de frontieră care nu îşi justifică averea

 |  18:46
„Legea Ilicitului” a găsit primul vinovat: un poliţist de frontieră care nu îşi justifică averea

În timp ce sute, dacă nu chiar mii deoameni de “afaceri”care şi-aufăcut avere, prin metode ilicite şi despre care presa a scris în numeroaserânduri, îşi văd liniştiţi în continuare de afaceri, Agenţia Naţională deIntegritate a dat „lovitura” cu un poliţist de frontierăcare nu poate justifica o avere de 45.355 de euro.

ANI a sesizat Comisia de Cercetare aAverilor de pe lângă Curtea de Apel Timişoara în cazul unui agent operativ al Poliţieide Frontieră Moraviţa, Liviu Dănuţ Butta, în vederea iniţierii procedurilor deconfiscare a 45.355 de euro dobândiţi nejustificat în perioada exercităriifuncţiei.

„În temeiul art. 12, alin. (1) şialin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenţia Naţională de Integritate s-asesizat din oficiu, la data de 21 februarie 2011, cu privire la faptul că ButtaLiviu Dănuţ, în exercitarea funcţiei publice de agent operativ în cadrulInspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş - Sectorul Poliţiei deFrontieră Moraviţa (1 iunie 2000 - 31 decembrie 2010), ar fi acumulat, împreunăcu familia, o avere care depăşeşte veniturile realizate”,informează un comunicat al instituţiei. În conformitate cu prevederile art. 14,alin. (5) din Legea nr. 176/2010, Agenţia Naţională de Integritate a extinsevaluarea şi asupra averii soţiei domnului Butta Liviu Dănuţ, ButtaLiana-Maria.

Înurma verificărilor, Agenţia Naţională de Integritate a constatat încazul lui Butta Liviu Dănuţ existenţa unei diferenţe semnificative, în sensulart. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 190.491,2 de lei (45.355 euro), între averea dobândităşi veniturile realizate.

Apartamente,terenuri şi maşini

În urma evaluării declaraţiilor deavere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, s-a constatat căButta Liviu Dănuţ, împreună cu soţia sa, Butta Liana-Maria, deţin înproprietate următoarele: un apartament de trei camere în Oraşul Deta - achiziţionatîn anul 1997, un apartament în municipiulTimişoara - achiziţionat în anul 2009, cu suma de 67.000 euro, un imobil de1.439 mp, situat în Comuna Denta - achiziţionat în anul 2003, cu suma de100.000.000 de lei, patru terenuri în extravilanul Comunelor Brestea şi Denta,având suprafeţele de: 21.300 mp - achiziţionat în anul 2004, cu suma de10.650.000 de lei, 11.500 mp - achiziţionat în anul 2004, cu suma de 15.000.000lei, 4.400 mp - achiziţionat în anul2009, cu suma de 1.400 de lei şi de 7.000 mp - achiziţionat în anul 2009, cusuma de 3.800 de lei. Familia deţine un autoturism “Ford Mondeo”, înmatriculatla data de 7 octombrie 2003 şi un autoturism “Audi A4”, achiziţionat în anul2006.

În perioada 2000-2010, veniturile denatură salarială realizate de către Butta Liviu Dănuţ, împreună cu soţia sa,Butta Liana-Maria au fost în cuantum total de 149.971 de lei. Veniturile totaleobţinute în perioada 2000-2010, de către Butta Liviu Dănuţ, împreună cu soţiasa, Butta Liana-Maria, au fost de 225.071 de lei. Averea deţinută şi pentrucare au fost identificate părţi de natură nejustificată de către Butta LiviuDănuţ, împreună cu soţia sa, Butta Liana-Maria, conform datelor înscrise înevidenţele fiscale, este de 415.562,2 de lei.

Avereanejustificată se confiscă

Pe 1 martie, Butta Liviu Dănuţ a fostînştiinţat asupra faptului că averea familiei este luată la puricat. Lamijlocul lunii mai Liviu Dănuţ Butta împreună cu soţia sa s-au prezentat lasediul Agenţiei Naţionale de Integritate însoţiţi de apărătorul ales, ocazie cucare au luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul deevaluare.

După exprimarea punctului de vedere acelui verificat, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente însensul încălcării legislaţiei în vigoare, constând în existenţa unei diferenţesemnificative în cuantum de 190.491,2 de lei (45.355 de euro), între avereadobândită şi veniturile realizate în exercitarea funcţiei publice de agentoperativ în cadrul IJPF Timiş – Sectorul Poliţiei de Frontieră Moraviţa (1iunie 2000 - 31 decembrie 2010).

Având în vedere cele de mai sus, ANI adispus sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor de pe lângă Curtea de ApelTimişoara în vederea iniţierii procedurilor de confiscare a sumelor de bani cucaracter nejustificat. Liviu Dănuţ Butta a fost arestat în urma descinderilorofiţerilor anticorupţie la vama Moraviţa.

ANI ar trebui să verifice şi averilevameşilor din Port Constanţa. Un prim exemplu de nabab ar fi Iulian Teşeleanucare coordonează, prin tatăl său, Dumitru Teşeleanu, o groază de firme. Acestaeste înlănţuit în afaceri cu vameşii din gruparea Banias-Mironescu-Bogatu. Şiexemplele pot continua.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-05-02

Mai multe imagini:
„Legea Ilicitului” a găsit primul vinovat: un poliţist de frontieră care nu îşi justifică averea
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image