2019-03-23 16:54


Legislaţia privind despăgubirea deţinuţilor politici este neconstituţională

 |  19:08
Legislaţia privind despăgubirea deţinuţilor politici este neconstituţională
Actelenormative privind despăgubirea deţinuţilor politic sunt neconstituţionale,Curtea Constituţională admiţând, ieri, sesizarea Avocatului Poporului privindunele prevederi din OUG 62/2010, precum şi cele 189 de sesizări privindneconstituţionalitatea articolului 5 din Legea 221/2009.

CurteaConstituţională a luat în discuţie, joi, 189 de sesizări privindneconstituţionalitatea unor prevederi din Legea 221/2009 referitoare lacondamnările cu caracter politic şi măsurile administrative, după ce zeci depersoane au cerut despăgubiri în instanţe, unde au fost reclamate nelegalităţi.Astfel, Curtea Constituţională a fost sesizată de instanţele judecătoreşti cu excepţiade neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 5, alineatul (1), literaa, din Legea 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurileadministrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22decembrie 1989. Potrivit articolului 5, (1) orice persoană care a suferitcondamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic,precum şi, după decesul acestei persoane, soţul sau descendenţii acesteia pânăla gradul al II-lea inclusiv pot solicita instanţei de judecată, în termen detrei ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statuluila: a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit princondamnare. La stabilirea cuantumului despăgubirilor se va ţine seama şi demăsurile reparatorii deja acordate persoanelor în cauză, în temeiulDecretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelorpersecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite înprizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi alOrdonanţei de Urgenţă a Guvernului 214/1999, aprobată cu modificări şicompletări prin Legea 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Tot ieri,Curtea Constituţională s-a pronunţat şi asupra sesizării Avocatului Poporuluiprivind neconstituţionalitatea OUG 62/2010, care limitează cuantumuldespăgubirilor acordate în instanţe foştilor deţinuţi politici din perioadaregimului comunist. Decizia Curţii Constituţionale este aşteptată de cătreinstanţele judecătoreşti, întrucât pe rolul lor sunt înregistrate solicitări dedespăgubiri din partea foştilor deţinuţi sau a rudelor acestora. În luna iulie,Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu câteva"norme contrare unor prevederi din Constituţie" din Ordonanţa deUrgenţă 62 din 2010 care limitează cuantumul despăgubirilor acordate foştilordeţinuţi politici din perioada regimului comunist.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638946-01-02
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...