2017-01-21 19:27

EVENIMENT


Mafia din Alba, lovită de DIICOT. Fratele unui senator PDL, director de finanţe publice, proteja o grupare de evazionişti

 |  19:06
Mafia din Alba, lovită de DIICOT. Fratele unui senator PDL, director de finanţe publice, proteja o grupare de evazionişti
Adjunctuldirectorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, Ioan Dobra, estecercetat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor deCriminalitate Organizată şi Terorism pentru sprijinirea unui grup infracţional nestructurat, abuz în serviciucontra intereselor publice, conflict de interese, omisiunea sesizării organelorjudiciare, fals în declaraţii şi îndeplinirea vreunei însărcinări în favoareaagentului economic controlat, cu consecinţa obţinerii unor foloase. Ioan Dobraeste fratele senatorului PDL de Alba Nicolae Dobra, trimis şi el înjudecată de DNA pentru o fraudă imobiliară.

IoanDobra şi alţi cinci angajaţi ai DGFP Alba sunt acuzaţi că au sprijinit ogrupare condusă de un cetăţean italian, care a eludat plata unor taxe cătrestat, prejudiciul ridicându-se până în prezent la peste 2 milioane de lei.

Balastierailegală

Înperioada anilor 2007-2009, Luca Anversa,Cosmin Ioan Limbean, Elena Avram şi Ana Maria Goia, în calitate deasociaţi, administratori, director general, responsabil vânzări şi directoreconomic la SC PomponioSA, s-au constituit într-o grupare infracţională, având ca scop sustragereade la plata impozitelor şi taxelor datorate statului, prin efectuarea maimultor activităţi comerciale neînregistrate în evidenţele contabile alesocietăţii sau efectuarea unor înregistrări nelegale, însuşindu-şi astfel, în modilegal, importante sume de bani din societate.

Anversa, Limbean şi Goia nu auînregistrat în evidenţele contabile ale societăţii pe care o conduceau valoareareală a balastului pe care-l exploatau din terasele şi albiile Mureşului,achiziţionate de la SCEuropexpres SRL, în 1 iulie 2008, balast care apărea astfel ca fiind cumpăratîn mod fictiv de la această din urmă societate la preţuri mult reduse faţă depreţul pieţei, deşi era exploatat efectiv de Pomponio SA. În fapt, balastul eraexploatat şi folosit de această firmă cu mijloacele şi de pe suprafeţeleproprii proaspăt achiziţionate, dar scriptic, balastul era exploatat de SC EuropexpresSRL şi vândut către SC Pomponio SA la preţuri mult subevaluate, faţă de preţulde vânzare practicat pe piaţă în acea perioadă. Această situaţie avea dreptcauză faptul că Pomponio nu avea licenţă de exploatare pentru aceste suprafeţe,iar astfel de licenţe erau deţinute de fostul proprietar, SC Europexpres SRL.Astfel, taxele datorate bugetului statului aferente acestor exploatări nu aufost achitate integral.

Beton„la negru”

Totpentru a se sustrage de la plata impozitelor şi taxelor datorate statului, italianulLuca Anversa, Cosmin Ioan Limbean, ElenaAvram şi Ana Maria Goia au înregistrat în evidenţele SC Pomponio SAcheltuielile aferente producerii betonului vândut către persoane fizice şijuridice care nu solicitau factură, dar nu au înregistrat şi veniturileobţinute din vânzarea acestor produse, sustrăgându-se astfel de la plataimpozitului pe profit şi TVA datorate bugetului de stat. Pentru a acoperi acestevenituri şi a justifica cheltuielile făcute cu producerea betonului, ei auînregistrat cantităţile de beton livrate „la negru”, în mod fictiv, peşantierele proprii existente în acele momente, prezentate ca lucrărisuplimentare fără valoare suplimentară, incluse în valoarea totală acontractului de realizare a unui obiectiv aflat în lucru. În timpul unui controlrealizat de inspectorii fiscali, în anii 2008-2009, la sugestia lui DorinConţan, şef de serviciu în cadrul DGFP Alba, s-au întocmit în fals situaţii delucrări cu valoare zero, prin care cantităţile de beton din avizele întocmiteîn fals, pentru vânzările „la negru”, pentru justificarea şi ascundereafraudei, au fost trecute ca lucrări suplimentare netaxabile beneficiarului,incluse în valoarea totală a contractului. Astfel, a fost creat bugetului destat un prejudiciu de 926.281 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Pede altă parte, italianul şi cei trei români au folosit în scopul sustragerii dela plata impozitelor şi taxelor datorate statului, precum şi a scoaterii în modilegal a unor importante sume de bani din SC Pomponio SA, alte firme interpusepe care le controlau, precum Agrobalcanica SRL, condusă de Luca Anversa. Astfel,Luca Anversa, Cosmin Limbean şi AnaMaria Goia nu au evidenţiat în anii 2008-2009, în contabilitatea SC Pomponio SA şi SC Agrobalcanica SRL,livrările de beton, alte materiale şi celelalte lucrări şi cheltuieli aferentepentru realizarea drumului de acces spre un motel restaurant al SC AgrobalcanicaSRL, situat în comuna Gârbova, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şitaxelor datorate statului în valoare de 58.263 de lei.

„Ingineriifunciare”

Încursul lunii decembrie a anului 2007, SC Pomoponio SA a vândut către SC KronospanSebeş SA mai multe parcele de teren (83.949,22 mp) cu valoarea de 2,3 milioanede euro, pentru care nu s-a calculat şi plătit impozitul pe profit aferentdiferenţei dintre valoarea de achiziţie şi valoarea de vânzare, aşa cum erafiresc şi legal, ci s-a făcut o reevaluare anterioară (în mai 2007), reevaluaremult apropiată de preţul de vânzare, calculându-se şi plătindu-se ulteriorvânzării, impozit pe profit doar pentru veniturile realizate dintre aceastăvaloare – stabilită prin reevaluare, dar care nu reprezintă o cheltuialăefectivă pentru societate şi valoarea încasată din vânzare. Astfel, prinreevaluare s-a mărit valoarea terenului faţă de valoarea de achiziţie(1.370.770 de lei) cu 5.324.884 de lei, valoare care a fost şi ea înregistratăîn contabilitate, la îndrumările lui Dorin Conţan, ca o cheltuială realizată desocietate. În acest mod, s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoarede 884.874 de lei reprezentând impozit pe profit neachitat.

„Famiglia”Dobra

IoanDobra a aprobat ilegal recuzarea a patru inspectori fiscali care controlauactivităţile grupării lui Luca Anversa. Despre ilegalităţile constatate deechipa de control, înaintea recuzării, Ioan Dobra şi Dorin Conţan au fostinformaţi verbal şi în scris şi au respins punctul de vedere formulat de doiinspectori fiscali în privinţa impozitării terenurilor vândute. Totodată, Dobraa refuzat solicitarea unui punct de vedere autorizat de la Ministerul Finanţelor,deşi erau deja decizii pronunţate în acest sens în cazuri identice. Favorizareafirmei Pomponio şi acoperirea ilegalităţilor comise de gruparea lui Anversa aufost comise de Ioan Dobra, în condiţiile în care auditarea acestei societăţi afost realizată în perioada 2006-2010 de SC Audit Consult SRL, firmă la careacţionar era soţia directorului adjunct de la DGFP Alba, Lucreţia Dobra, iarmisiunile de audit au fost efectuate de Iulian Dobra, fiul celor doi, împreună cu Cristina Cioată, inspector fiscal la Compartimentul Control din cadrulCircumscripţiei Fiscale Câmpeni.

Astfelde auditări au fost realizate de Iulian Dobra, Lucreţia Dobra şi Cristina Cioatăşi la alte mari societăţi din Alba, precum SC Alba Aluminiu SA sau SC Cuprumin SA.Potrivit legii, stabilirea agenţilor economici controlaţi şi a persoanelor careefectuau controlul era de competenţa lui Dobra şi Conţan. Aceste persoane eraualese cu grijă, funcţie de interesele existente, acesta fiind şi motivul pentrucare Dorin Conţan a fost numit de Dobra să controleze SC Pomponio SA. Urmareaunei solicitări făcute de DIICOT pentru verificarea SC Pomponio SA, Dobra aîncercat să obţină o delegare de la Ministerul Finanţelor pentru efectuareacontrolului şi nu a declinat competenţa compartimentului „Mari Contribuabili”.Astfel, după recuzarea primei echipe de control, Dobra i-a delegat pe Dorin Conţanşi Ioan Lazăr, acesta din urmă fiind un angajat bătrân care nu le putea creaprobleme.

Printrefoloasele obţinute de Ioan Dobra, indirect, au fost dividendele încasate de laSC Audit Consult SRL de Lucreţia Dobra, precum şi sumele încasate princontractele de colaborare cu SC Audit Consult SRL pentru misiunile de audit, decătre fiul lor, Iulian Dobra. Această firmă nu a fost menţionată îndeclaraţiile de avere şi interese întocmite în perioada 2006-2010 de Ioan Dobraşi Lucreţia Dobra, aceasta fiind angajată la Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

SenatorulNicolae Dobra, trimis în judecată de DNA pentru o fraudă imobiliară

SenatorulPDL de Alba Nicolae Dobra a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în lunamartie a anului 2009, alături de fostul primar al Sebeşului, AdrianAlexandru Dăncilă, şi membrii Consiliului Local al Municipiului Sebeş, înperioada 2004-2008, printre care se afla în acea legislatură şi actualulparlamentar. Potrivit procurorilor, la 5 decembrie 2006, primarul Dăncilă adispus întocmirea unor expertize de evaluare a terenului în suprafaţă de243.923 mp aparţinând municipiului Sebeş (situat în municipiul Sebeş, zonaŞirinii Lancrămului, la circa 4 km de municipiul Alba Iulia) pentru vânzareaacestuia prin licitaţie publică, după ce o firmă din Harghita solicitaseconstruirea unei fabrici de bere. În aceeaşi zi, expertul evaluator MarianCreţiu, la solicitarea Consiliului Local Şebeş, a întocmit patru rapoarte deexpertiză tehnică (deşi i se solicitase evaluarea unui singur teren), expertizeîn care a subevaluat imobilul respectiv. Ulterior, Dăncilă a iniţiat proiectulde hotărâre, convocând Consiliul Local, iar la 19 decembrie 2006, cei 16 consilierilocali au aprobat vânzarea terenului prin licitaţie publică cu strigare. La 15februarie 2007, Dăncilă şi ceilalţi consilieri locali au aprobat încheiereacontractului de vânzare-cumpărare a terenului cu societatea comercială care acâştigat licitaţia. În baza acestui contract, terenul aparţinând municipiuluiSebeş a fost înstrăinat la preţul stabilit în rapoartele de expertiză, preţinferior valorii de piaţă, deşi se ştia adevărata valoare, bugetul municipiulSebeş fiind prejudiciat cu 3.380.772,78 euro.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-09-24

Mai multe imagini:
Mafia din Alba, lovită de DIICOT. Fratele unui senator PDL, director de finanţe publice, proteja o grupare de evazionişti
zoom
Mafia din Alba, lovită de DIICOT. Fratele unui senator PDL, director de finanţe publice, proteja o grupare de evazionişti
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image