2018-12-13 06:03


Mii de credincioşi au participat la slujba de Înviere de la Catedrala Patriarhală

 |  09:49
Mii de credincioşi au participat la slujba de Înviere de la Catedrala Patriarhală

Mii de credincioşi auparticipat la slujba de Înviere de la Catedrala Patriarhală, unde la miezulnopţii Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit clerului şicredincioşilor Lumina Sfântă adusă de la biserica Sfântului Mormânt dinIerusalim.

Slujbade Înviere de la Catedrala Patriarhală a început la miezul nopţii şi a fostoficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor depreoţi.

Părinţii şi naşii carebotează copiii, dar nu-i cresc sau nu-i educă în credinţă, nu-i iubesc cuadevărat, deoarece numai copiii botezaţi şi crescuţi în credinţă şi vieţuirecreştină pot deveni buni cetăţeni, arată PF Daniel în Pastorala de Paşidedicată tainei Sfântului Botez.

Sfântul Sinod alBisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2011 să fie "Anul omagial alSfântului Botez şi al Sfintei Cununii" în Patriarhia Română.

PF Daniel explicăbotezul din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.

Astfel, în bisericaprimelor veacuri, botezul creştinilor adulţi se săvârşea în noaptea de Paşti,fiind numit şi "luminare", iar cei botezaţi se numeau"luminaţi". Ei purtau haine albe în toată săptămâna de după Paşti,numită şi "Săptămâna luminată".

Taina Botezului, îndimensiunea sa pascală, a fost prefigurată în Vechiul Testament atât prin Noe,care a fost salvat de potop folosind corabia-prefigurare a Bisericii, cât şiprin ieşirea poporului ales din robia Egiptului, trecerea prin Marea Roşie, iarapoi trecerea prin Iordan.

"Înţelesul adâncşi tainic al Botezului creştin ca moarte şi înviere împreună cu Hristos estetemeiul întregii vieţi creştine", mai spune PF Daniel în Pastorala pentruPaşti

Credinţa copiilor esteinspirată şi susţinută de credinţa şi iubirea părinţilor pentru ei.

"Credinţacopiilor este unită cu dorinţa lor de a fi iubiţi şi de a iubi. Părinţii carenu botează copiii îi lipsesc de harul înfierii duhovniceşti şi de bucuria de-ase împărtăşi de unirea cu Hristos Cel Înviat şi de slava Preasfintei Treimi. Deasemenea, părinţii şi naşii care botează copiii, dar nu-i cresc sau nu-i educăîn credinţă, nu-i iubesc cu adevărat, deoarece numai copiii botezaţi şi crescuţiîn credinţă şi vieţuire creştină pot deveni buni cetăţeni ai Patriei pământeştişi cetăţeni ai Patriei cereşti, adică ai Împărăţiei Cerurilor", maii spuneÎntâistătătorul BOR.

PF Daniel considerăcă, în zilele actuale, este nevoie să cunoaştem mai mult şi mai bine ceînseamnă a fi botezat, adică a fi creştin, într-o lume confruntată cu fenomenulsecularizării, cu pluralismul şi sincretismul religios.

Slujba Sfântului Boteztrebuie citită de către noi în fiecare an, ca să înţelegem ce au spus naşii pentrunoi când am fost botezaţi, copii fiind, atunci când s-a rugat preotul împreunăcu Biserica pentru fiecare primitor al Botezului: "ca să fie vrednic deîmpărăţia cea nestricăcioasă", "să se arate el fiu al luminii şimoştenitor al veşnicelor bunătăţi", "să se facă el împreună sădit şipărtaş morţii şi învierii lui Hristos", "să-şi păzească el hainabotezului şi logodirea Duhului neîntinată şi fără prihană în ziua ceaînfricoşătoare a lui Hristos", "să se facă lui apa aceasta haină anaşterii de-a doua spre iertarea păcatelor şi spre îmbrăcăminte înnestricăciune".

"Să ne rugăm,aşadar, Domnului nostru Iisus Hristos cel Înviat, să ne ajute să trăim în toatăviaţa noastră bucuria Botezului ca bucurie a învierii sufletului nostru dinmoartea păcatului şi să facem roditoare darurile Sfântului Duh primite înSfântul Botez. Iar roadele Sfântului Duh sunt: «dragostea, bucuria, pacea,îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea,curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege» - zice Sfântul Apostol Pavel.Să înmulţim prin rugăciune şi fapte bune aceste roade ale Sfântului Botez! Săaducem bucurie acolo unde este întristare! Să ajutăm pe cei căzuţi să seridice! Să întărim pe cei slabi! Să hrănim pe cei flămânzi material şi spiritual!Să ajutăm mai mult familiile creştine care au mulţi copii! Să preţuim pefiecare om ca fiind o făclie de Paşti, iubită de Dumnezeu Părintele luminilor,care ne cheamă la pacea, bucuria şi slava Împărăţiei Cerurilor. De Sfânta şiMarea Sărbătoare a Învierii Domnului, vă adresăm tuturor părinteştidoriri de sănătate şi mântuire, de pace şi bucurie, dimpreună cu salutulpascal: «Hristos a înviat!», mai spune Patriarhul BOR în încheierea Pastoralei.

Credincioşii care auparticipat la slujba de Înviere la Catedrala Patriarhală şi la celelaltebiserici din Bucureşti au primit Lumină Sfântă adusă la Bucureşti de odelegaţie a Patriarhiei Române, condusă de PS Varsanufie Prahoveanul, episcopvicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Şi în bisericile din ţară a fost oferită preoţilor şi credincioşilor ortodocşiLumina Sfântă, aceasta fiind preluată, sâmbătă seară, de delegaţii aleEparhiilor de la PS Varsanufie Prahoveanul, pe Aeroportul Otopeni.

După Slujba Învierii,oficiată în întregime afară, va fi săvârşită Sfânta Liturghie după UtreniaDuminicii Sfintelor Paşti.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-12-21
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri


loading...