2017-01-20 03:43

EVENIMENT


Mitropolia Clujului are un nou conducător: arhiepiscopul Andrei Andreicuț

 |  14:39
Mitropolia Clujului are un nou conducător: arhiepiscopul Andrei Andreicuț

Arhiepiscopulde Alba Iulia, Andrei Andreicuţ, a fost ales, vineri, în şedinţa SfântuluiSinod al Bisericii Ortodoxe Române, în funcţia de mitropolit al Clujului, Albei,Crişanei şi Maramureşului, rămasă vacantă după moartea IPS Bartolomeu.

SfântulSinod al BOR s-a întrunit, vineri, sub preşedinţia Patriarhului Daniel, pentrualegerea noului mitroplit al Clujului, în ziua în care se împlinesc 90 de anide la naşterea IPS Bartolomeu.

Pentrupostul de mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului au candidatarhiepiscopul de Alba Iulia, Andrei Andreicuţ, şi episcopul vicar IrineuBistriţeanul.

Ceidoi ierarhi au fost desemnaţi de către Sinodul Mitropolitan în 14 martie, iarîn ziua următoare Adunarea Eparhială a Mitropoliei Clujului a anunţatmenţinerea celor două propuneri. Conformprevederilor statutare în vigoare în cadrul BOR, mitropolitul a fost ales prinvot secret de către Sfântul Sinod.

Astfel,IPS Andrei Andreicuţ aobţinut 29 din cele 46 de voturi exprimate, în timp ce pentruepiscopul vicar Irineu Bistriţeanul au fost exprimate 17 voturi.

PFDaniel preciza recent că BOR este singura biserică ortodoxă din lume care,înaintea alegerilor pentru un membru al Sfântului Sinod, cum este şiMitropolitul Clujului, mai consultă clerul şi credincioşii laici.

Ceremonia de întronizare a noului mitropolit va avea locla Cluj-Napoca, în 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri, cândse împlinesc cinci ani de când IPS Bartolomeu a fost instalat în scaunulmitropolitan al Clujului.

BIOGRAFIE:

IPSAndrei Andreicuţ, arhiepiscopul Alba Iuliei, s-a născut la 24 ianuarie 1949, însatul Oarţa de Sus, judeţul Maramureş, a urmat liceul în Cehul Silvaniei şicursurile Facultăţii de Construcţii Căi Ferate din Bucureşti (între anii1967-1972), ulterior fiind repartizat ca inginer la Întreprinderea deConstrucţii Căi Ferate din Cluj - Napoca.

Începândcu anul 1976 a urmat Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, fiindlicenţiat în vara anului 1978, când a fost hirotonit preot de către IPS TeofilHerineanu, Arhiepiscopul Clujului. Ulterior a activat ca preot paroh timp deşapte ani în oraşul Turda (judeţul Cluj). Din toamna anului 1985 a fosttransferat, la cererea PS Episcop Emilian Birdaş, la Parohia Ortodoxă RomânăMaieri I din Alba Iulia, ulterior fiind numit vicar administrativ. Din 1985 aurmat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic de Grad Universitar dinBucureşti, obţinând titlul de "Doctor în Teologie" în anul 1998.

În25 februarie 1990 a fost ales şi hirotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia de AlbaIulia, în 4 matie 1990 a fost numit episcop locotenent al Episcopiei AlbaIulia, iar din luna iunie a aceluiaşi an a devenit episcop titular. În 16 iulie1998 Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iarAndrei Andreicuţ la rangul de arhiepiscop.

În1 Decembrie 2002, Preşedinţia României i-a conferit Ordinul Naţional"Pentru Merit" în gradul de "Mare Ofiţer".

Episcopul- vicar Irineu Pop - Bistriţeanul s-a născut la 2 iulie 1953, în comunaBăseşti, judeţul Maramureş, la Botez primind numele Ionel. În perioada1968-1973 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj - Napoca, iarîn 1974 a fost admis la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pecare l-a frecventat numai un singur an, şi-a continuat studiile la InstitutulTeologic de Grad Universitar din Bucureşti, obţinând licenţa în Teologie în1978.

La1 august 1978, la vârsta de 25 de ani, a intrat la Mânăstirea Sinaia dinjudeţul Prahova, unde a fost primit ca frate, de stareţul de atunci,protosinghelul Calinic Argatu, actualul episcop al Argeşului şi Muscelului. Înacelaşi an, a fost tuns în monahism de sărbătoarea Sfintei Parascheva (14octombrie 1978), primind la călugărie numele de Irineu. Peste doi ani, laaceeaşi sărbătoare (14 octombrie 1980), a fost hirotonit ieromonah de PreaSfinţitul Roman Ialomiţeanul, episcop - vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Între1981 si 1984 a urmat cursurile de Doctorat din cadrul Institutului Teologic deGrad Universitar din Bucureşti, obţinând titlul de "Doctor în Teologie"în octombrie 1990.

La10 iunie 1984, patriarhul Iustin Moisescu i-a acordat rangul de protosinghel.Între 1985 şi 1988 a beneficiat de o bursă de studii în America, la InstitutulTeologic Prezbiterian din Princeton, statul New Jersey.

Îniunie 1989, Patriarhul Teoctist l-a numit preot slujitor la catedralapatriarhală din Bucureşti. La 26 octombrie 1989 a primit şi rangul dearhimandrit, după care a fost numit în funcţia de superior al Aşezămintelorortodoxe româneşti de la Ierusalim şi Iordan şi de reprezentant al BisericiiOrtodoxe Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului. În această calitate, aparticipat, în soborul de slujitori, la serviciile religioase celebrate laLocurile Sfinte

În30 octombrie 1990, în urma recomandării Arhiepiscopului Teofil Herineanu şi lapropunerea Sinodului Permanent al Mitropoliei Ardealului, Prea CuviosulArhimandrit Irineu Pop a fost numit de Sfântul Sinod al BOR episcop-vicar alArhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. A primit titlul de"Bistriţeanul" şi a fost hirotonit şi instalat în catedrala eparhialădin Cluj - Napoca la 21 noiembrie 1990.

PreaSfinţitul Părinte Episcop-vicar Irineu Pop-Bistriţeanul a scris numeroasestudii, articole, recenzii şi predici, publicate în diverse reviste şiperiodice din ţară şi din străinătate. De asemenea, este autorul a şaisprezececărţi şi a două traduceri.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-08-11Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image