2017-01-23 00:37


Muncitori din Honduras sunt exploataţi în România. Departamentul de Stat critică politica Bucureştiului privind traficul de persoane

 |  17:23
Muncitori din Honduras sunt exploataţi în România. Departamentul de Stat critică politica Bucureştiului privind traficul de persoane
Guvernul,Poliţia şi judecătorii români sunt criticaţi în Raportul Departamentului deStat al SUA privind traficul de persoane, autorii documentului notândeforturile considerabile din partea acestora, dar care de multe ori s-audovedit a fi ineficiente sau incomplete.

Româniaa transmis semnale contradictorii privind eforturile de aplicare a legii îndomeniul traficului de persoane. Pedepsele îndomeniu sunt destul de severe, fiind comparabile cu cele în cazul violului,notează autorii raportului.

În2010, autorităţile române au investigat cu 42 de cazuri de trafic de persoanemai puţine decât în 2009. Peste 400 de traficanţi au fost puşi subacuzare şi peste 200 au fost condamnaţi în 2010, 145 dintre aceştia din urmăprimind sentinţe cu executare.

Totuşi,Guvernul nu a raportat cesentinţe a impus traficanţilor condamnaţi şi nici numărul de cazuri privindexploatarea prin muncă identificate în 2010 sau numărul de persoane puse subacuzare în aceste dosare.

Uniiobservatori au notat că mulţi judecători au o înţelegere slabă a fenomenuluitraficului de persoane, lucru care ar fi contribuit la mersul încet al unorprocese ce datează încă din 2005.

Raportulmai notează că Guvernul nu a oferit victimelor străine ale traficului depersoane variante pe termen lung la întoarcerea în ţara lor de origine.

Pede altă parte, autorii raportului arată că Guvernul şi-a îmbunătăţit eforturilede prevenire a traficului de persoane şi a lansat, împreună cu ONG-urile,campanii de conştientizare. Una dintre aceste campanii a fost în parteneriat cuautorităţile din Bulgaria, Spania, Italia şi Comisia Europeană şi a vizat muncaîn străinătate. Guvernul a desfăşurat activităţi de informare şi conştientizareşi de Ziua Antitrafic, din octombrie 2010, celebrată în toată UniuneaEuropeană.

Totuşi, autorităţileromâne nu au raportat eforturi concrete pentru reducerea cererii de serviciisexuale, au mai notat autorii documentului.

Ţară-sursă

Româniaeste o ţară-sursă, de tranzit, dar şi o destinaţie pentru bărbaţi, femei şicopii supuşi la muncă forţată, dar şi pentru femei şi copii victime aletraficului sexual, notează raportul. Muncitori români sunt exploataţi înagricultură şi industria manufacturieră. Unii dintre ei sunt obligaţi săcerşească în Spania, Italia, Gecia, Finlanda, Israel, Germania, Slovenia, MareaBritanie, Cipru, Australia, Franţa, Belgia şi Statele Unite. O mare partedintre copiii obligaţi să cerşească în ţările din Europa Occidentală suntromâni de etnie romă. Bărbaţi, femei şi copii din România sunt victime aleprostituţiei forţate în Italia, Suedia, Spania, Olanda, Marea Britanie, Grecia,Germania, Cipru, Austria, Elveţia, Cehia, Danemarca, Brazilia, Norvegia,Ungaria, Slovenia şi Franţa, precizează diplomaţia americană. Şi munca şiprostituţia forţate în ţară fac victime în rândul bărbaţilor, al femeilor şi alcopiilor români; unii dintre ei sunt obligaţi să cerşească sau să fure. Existăinformaţii potrivit cărora bande infracţionale de romi au exploatat români înîntreaga Europă.

Pecine exploatăm

Româniaeste o ţară de destinaţie pentru un număr mic de femei din Republica Moldova,Columbia şi Franţa, care sunt obligate să se prostitueze, dar şi pentru bărbaţidin Honduras, care sunt supuşi la muncă forţată. Majoritatea victimelor româneidentificate sunt victime ale muncii forţate. Departamentul de Stat notează şică numărul băieţilor români, victime ale traficului de persoane în scopuri sexuale,a crescut.

GuvernulRomâniei nu respectă în totalitate standardele minime pentru eliminareatraficului, însă depune eforturi semnificative în acest sens. În perioadavizată în raport, s-a înregistrat o creştere a numărului de victimeidentificate şi ajutate. De asemenea, Guvernul a amendat legea traficului depersoane, pentru a interzice explicit cerşetoria forţată.

Înpofida dovezilor privind numărul mare de victime române ale muncii forţate,Guvernul nu a precizat dacă a anchetat, a pus sub acuzare sau a condamnat vreopersoană care a încălcat legea traficului de persoane pentru muncă forţată. Înplus, există informaţii că procurorii au acuzat de prostituţie victime aletraficului de persoane.

RecomandărileSUA

Lacapitolul recomandări, Statele Unite recomandă Guvernului de la Bucureşti săaloce din nou fonduri pentru programele de ajutare a victimelor traficului depersoane, inclusiv pentru ONG-uri, dar şi să ia măsuri pentru identificareavictimelor înainte de arestare, pentru a evita ca acesteasă fie pedepsitepentru acţiuni făcute pentru că au fost obligate.

Deasemenea, România ar trebui să îmbunătăţească raportarea datelor privindcazurile de trafic de persoane, judecateîn baza Legii 678/2001 şi altorlegi relevante, prin separarea infracţiunilor privind traficul de persoanepentruprostituţie şi traficul de persoane pentru muncă forţată.

StateleUnite mai cer Guvernului să reducă întârzierile în proceseşisăconsolideze eforturile pentru a identifica potenţialele victimeîn rândul celor mai vulnerabile categorii ale populaţiei, precum imigranţiilegali, muncitori străini, romi şi copii.

Bucureştiular trebui să pregătească judecătorii pentru a înţelege victimele, să ameliorezecomunicarea şi coordonarea interministerială şisă consolideze capacitateaadministraţiilor locale de a ajuta victimele, pregătind oficiali locali.

Departamentulamerican de Stat precizează că România interzice toate formele de trafic depersoane prin Legea 678/2001, care prevede pedepse cu închisoarea de la trei la15 ani. Aceste pedepse sunt suficient de dure şi sunt comparabile cu celepentru alte infracţiuni majore, precum violul, potrivit raportului SUA.

Autorităţileromâne au amendat Legea privind traficul de persoane în 2010, pentru ainterzice explicit cerşetoria forţată, se aminteşte în document.

Datestatistice. Doipoliticieni români sunt anchetaţi pentru proxenetism

Autorităţileromâne au raportat un caz în care un ofiţer de poliţie a fost arestat pentrurecrutarea de minore, forţate apoi să se prostitueze, precum şi un caz în caredoi membri ai unui important partid politic au fost implicaţi în exploatareasexuală a unor femei. Totuşi, Guvernul nu a precizat dacă oficialii cercetaţipentru complicitate la traficul de persoane au fost puşi sub acuzare saucondamnaţi şi ce pedepse au primit.

Deasemenea, într-un proces din Marea Britanie privind traficul de minori,avocaţii au susţinut că Poliţia Română a avut cunoştinţădespre respectivele infracţiuni, însă nu a luat măsuri decât la intervenţiaautorităţilor britanice.

Înceea ce priveşte protecţia victimelor, Departamentul de Stat al SUA notează înraport că, pentru al doilea an consecutiv, Guvernul român a eşuat în a oferifonduri pentru ONG-urile din domeniu, fapt ce a periclitat asistenţa victimelortraficului de persoane. Astfel, mai multe adăposturi pentru victime au fostînchise în diferite localităţi.

Totuşi,Guvernul a raportat identificarea unui număr de victime cu aproape 400 mai maredecât în 2009. Din cele peste 1.100 de victime identificate, peste 500 auprimit asistenţă, peste 450 au fost sprijinite prin programe guvernamentale şi93 prin programe ale ONG-urilor.

Observatoriiau notat însă că Guvernul a avut dificultăţi în identificarea victimelorexploatate prin muncă, inclusiv a romilor care au fost victime sau traficanţi,pentru că acestea nu au abordat poliţia de teama represaliilor. De asemenea,unii oficiali ai autorităţilor de aplicare a legii au forţat victimele săparticipe la procedurile judiciare de punere sub acuzare a traficanţilor. În2010, peste 1.200 de victime au participat la astfel de proceduri judiciare.

Totodată,ONG-urile au raportat că una dintre victimele traficului de persoane a fostînchisă, deşi fusese identificată oficial ca victimă şi ceruse asistenţă dinpartea organizaţiilor nonguvernamentale.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-06-09

Mai multe imagini:
Muncitori din Honduras sunt exploataţi în România. Departamentul de Stat critică politica Bucureştiului privind traficul de persoane
zoom
Muncitori din Honduras sunt exploataţi în România. Departamentul de Stat critică politica Bucureştiului privind traficul de persoane
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image