2017-01-19 06:32

EVENIMENT


Nica şi Vosganian, cercetaţi de DNA. Ancheta din dosarul ''Poşta Română'' se extinde şi faţă de alţi foşti miniştri

 |  20:00
Nica şi Vosganian, cercetaţi de DNA. Ancheta din dosarul ''Poşta Română'' se extinde şi faţă de alţi foşti miniştri
Foştiiminiştri Dan Nica şi Varujan Vosganian sunt cercetaţi de procuroriianticorupţie într-o cauză disjunsă din dosarul „Poşta Română”, în care au fostdeja trimişi în judecată Tudor Chiuariu şi Zsolt Nagy, se arată înrechizitoriul înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Potrivitrechizitoriului prin care fostul ministru al justiţiei Tudor Chiuariu şi fostulministru al comunicaţiilor Zsolt Nagy, alături de fosta conducere a PoşteiRomâne, au fost trimişi în instanţă, procurorul a decis disjungerea şicontinuarea cercetărilor faţă de Dan Nica şi Varujan Vosganian, pentru abuz înserviciu, precum şi faţă de alte persoane.

TudorChiuariu şi Zsolt Nagy au fost trimişi în judecată de DNA, în decembrie 2010, fiindacuzaţi de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebitde grave.În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată şi preşedinteleConsiliului de Administraţie director general al Companiei Naţionale PoştaRomână SA(C.N.P.R.) din perioada 2005-2009, Dan Mihai Toader, precum şi fostuldirector economic executiv Emanoil Lepădatu şi fostul director executiv al CNPRAndrei Marinescu.

Statul,prejudiciat cu 8,6 milioane euro

Înrechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că în perioada 2005-2007,printr-un şir de acte nelegale, reprezentanţii Poştei Române au contribuit latrecerea unui imobil din proprietatea publică a statului în proprietateaprivată a SC Imopost Developments SA. În acest demers au fost implicaţi şifoştii miniştri Tudor Chiuariu şi Zsolt Nagy, prin emiterea unui act normativcu scopul de a „clarifica” situaţia juridică a terenului şi a favoriza astfelSC Imopost Developments SA, potrivit DNA. În acest mod, statul român a fostprejudiciat cu suma de 8.619.787 euro, se arată în rechizitoriul întocmit deprocurorii DNA. SC Imopost Developments SA s-a constituit la data de 26 iulie2005, fiind creată ca un parteneriat între CN Poşta Română SA, SC Procema SA, SCComnord SA şi două persoane fizice. "Scopul constituirii SC ImopostDevelopments SA este demolarea de către societate a clădirilor existentepe terenul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 133-135 şi edificarea unui imobilcu funcţiuni multiple. La data de 19 iulie 2005, conducerea Poştei Române aaprobat ca imobilul din Calea Victoriei nr. 133-135 să fie adus de CN PoştaRomână SA ca aport în natură la capitalul social al societăţii nouînfiinţate", potrivit DNA.

Favorizareaunor companii

Procuroriispun că în tot acest demers s-a urmărit, de fapt, favorizarea concernului SCProcema SA - SC Comnord SA astfel că, în 2005, sprijinul acordat concernuluis-a realizat concomitent pe două planuri: ignorarea faptului că imobilul dinCalea Victoriei este bun proprietate publică a statului şi subevaluareaacestuia. "Astfel, cu ocazia aportării imobilului la SC Imopost SA, DanMihai Toader, Emanoil Lepădatu şi Andrei Marinescu, în calitate de directorgeneral, director economic executiv şi, respectiv, director al Direcţiei deDezvoltare Strategică, au subevaluat imobilul din Calea Victoriei nr. 133-135,stabilind cu intenţie o valoare diminuată faţă de valoarea comercială reală aimobilului", se arată în rechizitoriul DNA.

Trecereaefectivă a imobilului din patrimoniul Poştei Române în cel al Imopost trebuiaînsoţită de o evaluare a terenului, astfel că firma lui Ioan Folfă , SCTopcadex 99 SRL, a întocmit un Raport de evaluare a acestui teren, datat 21iulie 2005, prin care a fost stabilită o valoarea imobiliară mult mai micădecât cea reală, diferenţa rezultată din subevaluare fiind de 3.652.244 euro."Având în vedere faptul că acest raport de evaluare trebuia întocmit decătre un expert judiciar, iar Folfă Ioan nu avea această calitate, acesta amodificat raportul, a semnat în fals în locul unui expert din cadrul firmeisale şi a aplicat ştampila acestuia de expert judiciar. Atât Folfă Ioan, cât şiexpertul avuseseră anterior colaborări cu SC Procema SA şi SC Comnord SA, iarinculpatul Lepădatu Emanoil, în calitatea sa de preşedinte al comisiei deselecţie a ofertelor pentru serviciile de evaluare, s-a asigurat că SC Topcadex99 SRL va realiza evaluarea terenului, pentru ca imobilul să fie evaluat de ofirmă apropiată consorţiului şi girând practic subevaluarea imobilului",potrivit DNA.

Litigiulde la Curtea de Apel Bucureşti

Avândîn vedere că exista un litigiu pe rolul Curţii de Apel cu privire la dreptul deproprietate al Poştei Române asupra terenului, respectiv că făcea parte dincategoria bunurilor aflate în proprietatea publică al statului şi deci nu puteafi înstrăinat, ministrul Nagy Zsolt, în calitatea sa de ministru al comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei, a iniţiat şi a avizat proiectul unei hotărâri de Guvernprin care să se clarifice acest aspect, se arată în rechizitoriu.

Acestminister coordona activitatea Poştei Române în virtutea faptului că, până înanul 2006, statul român, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei,era acţionar unic al CNPR, iar din anul 2006, acţionar majoritar.

PotrivitDNA, Zsolt Nagy a întocmit nota de fundamentare şi proiectul H.G. nr.377/2007pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 550/1996 privind transmiterea unuiimobil, situat în Bucureşti, în administrarea Companiei Naţionale Poşta Română SA.Prin această hotărâre de Guvern s-a stabilit că „imobilul care face obiectulacestui act nu avea destinaţie publică şi nu era afectat uzului sau interesuluipublic” şi se elimină cuvântul „publică” din H.G. 550/1996. "Practic,Zsolt Nagy a iniţiat o hotărâre de Guvern cu caracter retroactiv asupradreptului de proprietate a imobilului din Calea Victoriei nr.133-135, învederea promovării intereselor private ale consorţiului format din SC ProcemaSA şi SC Comnord SA", se arată în comunicatul DNA.

Lascurt timp, ministrul justiţiei de la acea vreme, Tudor Chiuariu, aavizat acest proiect de hotărâre de Guvern "cu ignorarea opinieispecialiştilor din subordine care susţinuseră că acest demers esteilegal", reiese din rechizitoriu.

Ceidoi miniştri de resort au avizat acest proiect în regim de urgenţă, cu eludareaprevederilor legale ce reglementau procedura de avizare a actelor normative şia prevederilor legale care stabileau că trecerea unui imobil din proprietatepublică în proprietatea privată a statului se putea face numai printr-ohotărâre care să prevadă expres acest lucru.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-08-09Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image