2017-01-22 07:54

EVENIMENT


Parchetul General a finalizat în mare parte cazul “Legii Pensiilor”. Dosarul Robertei Anastase va primi soluţie în maxim două săptămâni

 |  18:31
Parchetul General a finalizat în mare parte cazul “Legii Pensiilor”. Dosarul Robertei Anastase va primi soluţie în maxim două săptămâni

Cercetărileîn ceea ce priveşte plângerea înaintată de PSD împotriva preşedintelui CamereiDeputaţilor, Roberta Anastase, se află în fază de finalizare, procurorii Secţieide Urmărire Penală şi Criminalistică precizând, ieri, pentru ziarul “Puterea”,că în acest dosar va fi pronunţată o soluţie în cel mai scurt timp. Surselecitate au adăugat că ancheta se află în stare avansată, ceea ce înseamnă căsoluţia va fi pronunţată în maxim două săptămâni. Preşedintele Camerei Deputaţilor,Roberta Anastase, şi secretarul aceleiaşi instituţii, Sever Voinescu, s-auales, la sfârşitul lunii septembrie a anului trecut, cu plângere penală înaintatăprocurorilor de către grupul parlamentar PSD din Camera Deputaţilor, în urmavotului privind Legea sistemului unitar de pensii.

Deşi plângerea penalăîmpotriva Robertei Anastase şi a lui Sever Voinescu a fost înregistrată laParchetul de pe lângăÎnalta Curte de Casaţie şi Justiţie în data de 28 septembrie 2010, procurorii nuau dat, până în prezent, o soluţie în acest dosar. Surse din cadrul Secţiei deUrmărire Penală şi Criminalistică au precizat însă pentru ziarul “Puterea” că înacest caz au fost efectuate foarte multe acte procedural şi că, în cel maiscurt timp, dosarul va primi o soluţie. Aceleaşi surse au mai adăugat că peparcursul cercetărilor s-au efectuat audieri şi expertize tehnico-ştiinţifice,fără însă a dezvălui natura acestora. Procurorii refuză să precizeze dacăRoberta Anastase a fost audiată în acest dosar şi ce calitate procesuală are înacest moment în cauză.

Textulplângerii

Plângerea penală împotrivapreşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, şi a secretarului Camerei,Sever Voinescu, a fost înregistrată de procurorii instanţei supreme, cauza deschisăpe baza acesteia fiind în faza actelor premergătoare la Secţia de UrmărirePenală şi Criminalistică. Plângerea parlamentarilor social-democraţi şiconservatori a fost înregistrată în 28 septembrie de procurori, fiind semnată şidepusă de liderul de grup, deputatul Mircea Duşa, vicepreşedinte al CamereiDeputaţilor. Redăm mai jos integral plângerea Alianţei PSD+PC.

“Plângerepenală

împotriva numiteiAnastase Roberta Alma, având calitatea de preşedinte al Camerei Deputaţilor dinParlamentul României, şi a numitului Sever Voinescu, în calitate de secretar alCamerei Deputaţilor, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contraintereselor publice în formă calificată, faptă prevăzută şi pedepsită de art.248 ind. 1 Cod penal, fals intelectual, faptă prevăzută şi pedepsită de art.289 Cod penal, uzul de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 291 Cod penal,şi fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod penal.

Înfapt,

numita AnastaseRoberta Alma ocupă funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor din ParlamentulRomâniei.

În această calitate,cu ocazia votării Legii sistemului unitar de pensii, susnumita a prezidatşedinţa din data de 15.09.2010, comiţând cu această ocazie diferite abuzuri. Încadrul acestei şedinţe, făptuitoarea a fost asistată, conform art. 143 dinRegulamentul Camerei Deputaţilor, de 2 secretari stabiliţi, respectiv MihaiVoicu şi Sever Voinescu.

În cadrul acesteişedinţe a Camerei Deputaţilor, voturile pe articole au început să se realizezeîncepând cu ora 16.48, până la ora 21.55, când deputaţii PNL şi PSD au părăsitlucrările. Prezenţa la vârf în sală a fost de 233 de deputaţi (prezenţăînregistrată la ora 16.33). La ora 17.22, în sală se mai aflau 210 deputaţi. Înrest, prezenţa în sală a fost fluctuantă: între 177 şi 188 de deputaţi; întreorele 21.58 şi 22.35, cât timp s-a mai votat electronic după părăsirea sălii decătre membrii opoziţiei, în sală au fost între 133 şi 116 deputaţi (ultimul votelectronic).

La 40 de minute dupăce deputaţii PNL şi PSD au părăsit lucrările, făptuitoarea a susţinut căsistemul de vot electronic s-a defectat, situaţie cu privire la care avemserioase dubii, şi s-a stabilit continuarea şedinţei, votându-se prin ridicareamâinii. Precizez faptul că, în conformitate cu informaţiile pe care le deţin,sistemul eletronic de vot se afla în perfectă stare de funcţionare.

Votarea legii pearticole prin ridicarea mâinii a fost coordonată de către numita AnastaseRoberta Alma, în virtutea funcţiei deţinute, care anunţa, după fiecare etapă,rezultatul votului, mărind în mod considerabil şi evident intenţionat, numărulvotanţilor pentru a se realiza cvorumul legal.

PotrivitRegulamentului Camerei Deputaţilor, preşedintele Camerei Deputaţilor are,printre alte atribuţii, şi pe aceea de a acorda cuvântul, de a moderadiscuţiile, de a sintetiza problemele puse în dezbatere, de a stabili ordineavotării, de a preciza semnificaţia votului, de a valida numerotarea deputaţilorprezenţi făcută de secretarul Camerei Deputaţilor şi de a anunţa rezultatulacestuia.

Potrivit art. 67 dinConstituţia României, «Camera Deputaţilorşi Senatul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor».

Din enunţareadispoziţiilor constituţionale citate anterior, rezultă în mod neechivoc căscopul ilicit al comiterii acestui abuz este acela de a se realiza cvorumullegal necesar pentru adoptarea Legii sistemului unitar de pensii.

Oficial, rezultatulvotului a fost validat de Anastase Roberta Alma, în concordanţă cu afirmaţiilesecretarului Sever Voinescu, respectiv: 170 de voturi pentru, 2 împotrivă şi 3abţineri, deşi la momentul votului în sală se aflau 82 de deputaţi, aşa cum i-aatenţionat cel de-al doilea secretar, Mihai Voicu, situaţie ce poate fidemonstrată prin examinarea înregistrării video a şedinţei Camerei Deputaţilordin ziua respectivă.

Fapta numiteiAnastase Roberta Alma, dar şi a secretarului Sever Voinescu de a contabiliza,în mod intenţionat, mai multe voturi decât erau în realitate, întruneşte toateelementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselorpublice în formă calificată, iar atestarea de către făptuitori a unor împrejurărinecorespunzătoare adevărului, cu scopul vădit de a se constitui cvorumul legal pentru adoptarea Legiipensiilor, întruneşte toate elementeleconstitutive ale infracţiunii de fals intelectual, faptă prevăzută şipedepsită de art. 289 Cod penal. Apreciem că prin săvârşirea acestorinfracţiuni s-a creat un prejudiciu considerabil, activitatea de legiferare aCamerei Deputaţilor fiind serios afectată.

Totodată, susţinerilecă sistemul de vot electronic s-a defectat, de altfel neconforme cu realitatea,întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, faptăprevăzută şi pedepsită de art. 292 Cod penal.

Subliniem faptul că Legeapensiilor a fost adoptată pe baza documentelor întocmite de Sever Voinescu şivalidate de Anastase Roberta Alma, documente care atestă, în mod fals, întrunirea numărului de deputaţi necesaradoptării unei legi, realizându-se astfel condiţiile necesare existenţeiinfracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 291 Cod penal.

Pentru toate motiveleexpuse mai sus, fapta numitei Anastase Roberta Alma şi a secretarului SeverVoinescu, de a mări, în mod abuziv, în virtutea funcţiei pe care o deţin,numărul participanţilor la şedinţa din data de 15.09.2010, faptă săvârşită cuintenţie şi cu unicul scop de a întruni cvorumul pentru adoptarea Legiisistemului unitar de pensii, coroborată cu susţinerile nereale că sistemul devot electronic s-a defectat întrunesc elementele constitutive aleinfracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice în formăcalificată, prevăzută şi pedepsită de art. 248 ind. 1, fals intelectual, faptăprevăzută şi pedepsită de art. 289, uzul de fals, faptă prevăzută şi pedepsităde art. 291, şi fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 292Cod penal.

Îndrept,

Invocămprevederile art. 222 din Codul de procedură penală, precum şi prevederile art.248 ind. 1, 289, 291 şi 292 din Codul penal.

Prezenta plângere vafi dovedită cu stenograma şedinţei Camerei Deputaţilor din data de 15.09.2010,înregistrarea audio-video a acestei şedinţe, proba cu martori, expertizatehnică a sistemului electronic, listele electronice de vot care atestă numărulde deputaţi prezenţi în sală înainte ca Roberta Anastase să susţină că sistemulelectronic s-a defectat, precum şi orice alt mijloc de probă veţi aprecia cafiind necesar”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-12-29Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

V.RUSE
31 Mar 2011

Bat pariu c? aceast? infractoare nu va p??i nimic atât timp cât fostul turn?tor la Securitate Traian B?sescu va fi pre?edintele României,iar Parchetul General va fi condus de Cove?i ?i Morar. Acest lucru demonstreaz? c? România nu este un stat de drept.

Adauga un comentariu

Random image