2017-01-21 19:27

EVENIMENT


Predoiu: CAB şi-a mistificat indicatorii de operativitate reducându-i ca să obţină resurse suplimentare de la Guvern

 |  17:07
Predoiu: CAB şi-a mistificat indicatorii de operativitate reducându-i ca să obţină resurse suplimentare de la Guvern

Ministruljustiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat joi, la prezentarea bilanţuluiactivităţii CAB pentru anul trecut, că operativitatea Curţii în 2010 a fost ceamai mică din istoria recentă a instanţei, afirmând că realitatea a fostmistificată, pentru ca raportul să iasă rău, pentru a cere resurse.

MinistrulPredoiu a afirmat joi, în discursul susţinut la prezentarea bilanţuluiactivităţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) pe anul 2010, că analiza redactatăde conducereainstanţei pentru activitatea din 2010 "a fost în aşafel structurată şi datele statistice în aşa fel prezentate şi evaluate, încâtsă poată induce concluzia potrivit căreia volumul de activitate al instanţelorşi subdimensionarea personalului judecătoresc/auxiliar reprezintă principalelevulnerabilităţi care explică nivelul slab al indicatorilor de performanţăobţinuţi de Curtea de Apel Bucureşti şi instanţele din jurisdicţia acesteia în2010".

"Înaintede 1989, realitatea se interpreta şi pe alocuri mistifica, ca să iasă bine laraport, acum observ că aceleaşi obiceiuri se folosesc în sens contrar;interpretăm şi pe alocuri mistificăm realitatea, ca să iasă rău la raport, casă cerem resurse. Pare că avem de-a face cu o metodă de negociere cu Executivul.Umflăm interpretarea evidenţelor statistice, ca să cerem mai mulţi bani de labuget", a punctat ministrul justiţiei.

Ministrula explicat că protestul judecătorilor din 2009 a mărit stocul dosarelorinstanţei, care a fost inclus în cifrele din 2010, iar programul volumuluioptim de activitate a agravat problema încărcăturii. "Din păcate, noulCSM, de care se leagă atâtea speranţe pentru stimularea unor noi mentalităţi însistemul judiciar, a menţinut programul printr-o decizie pe care o considerămgreşită", a adăugat Predoiu. "Operativitatea este cea mismică dinistoria recentă a Curţii de Apel Bucureşti, la fel la TribunalulBucureşti", a mai punctat acesta.

Totodată,Cătălin Predoiu a remarcat faptul că, dintre instanţele mari ale Curţii, numaiJudecătoria Sectorului 1 şi într-o măsură Judecătoria Sectorului 4 au"atacat" eficient stocul moştenit din 2009 şi au păstrat nivelul deoperativitate, în timp ce, în opinia ministrului, restul instanţelor nu aureuşit să resoarbă stocul, care a crescut, şi au indici de operativitate maiscăzuţi.

Predoiua criticat şi modul de alcătuire a raportului de activitate. Astfel, în ceea cepriveşte volumul total al cauzelor aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, altribunalelorşi al judecătoriilor arondate, acestasugerează o creştereîn anul 2010 faţă de 2009 de 33,51%, respectiv un număr total de 641.444 decauze faţă de 480.449 înregistrate anul anterior.

Ministruljustiţiei a afirmat că în materialul de bilanţ nu este analizată natura acestuivolum din mai multe perspective, printre carenumărul cauzelorrepetitive,natura cauzelor care au înregistrat creşteri după tipul decauză – în funcţie de complexitatea lor sauevaluarea modului derespectare a dispoziţiilor legale şi regulamentare cât priveşte înregistrareadosarelor .

Dealtfel, Predoiu a afirmat că în raport se arată faptul că la nivelul celor 21de judecătorii din raza de activitate s-au înregistrat în anul 2010 un număr de328.025 de dosare, în timp ceo treime din dosarele Judecătoriilor Sectoarelor1-6 din Bucureşti au fost încuviinţări de executări silite, dosare cu gradredus de complexitate. "Prin urmare, volumul de muncă raportat la numărulde dosare este mult mai mic şi nu se identifică cu acesta", a concluzionatministrul justiţiei.

Înceea ce priveşte încărcătura pe judecător, Predoiu a afirmat că aceasta nuprezintă o "diferenţă colosală" faţă de alte curţi din ţară."Dacă extindem analiza la nivelul secţiilor Curţii, situaţia relevă fie ocifră mai mare faţă de media astfel calculată, fie una sub această medie. Deaceea, încărcătura pe judecători trebuia să fie stabilită nominal şi pesecţie, mod de calcul utilizat de multe instanţe din România", a adăugatministrul.

Relativla volumul cauzelor soluţionate, datele evocate în statisticile Curţii de ApelBucureşti nu relevă măsura în care a fost atacat stocul de dosare existent înfiecare secţie/instanţă la începutul lui 2009 sau în volumul de dosare alfiecărui judecător, potrivit ministrului justiţiei.

Referitorla operativitatea în soluţionarea cauzelor, acest criteriu nu este raportat lajudecător/nominal şi pe fiecare secţie pentru a observa în ce fel este afectatăoperativitatea secţiei şi de către cine sau care secţie, în opinia ministrului.

Înprivinţa programului volumului optim de activitate, Predoiu le-a transmisjudecătorilor Curţii de Apel Bucureşti că nu au nici un argument pentrucontinuarea acestui program, "întrucât nici unul dintre beneficiile salenu s-a produs, ci, dimpotrivă, ceea ce arată concepţia greşită care a stat labaza construcţiei programului". " (...) pe marginea programuluivolumului optim de încărcare şi a resurselor umane, aş vrea să atrag atenţia căprin modul în care îl aplicaţi veţi ajunge la blocarea Curţii sau a unorinstanţe din raza Curţii! Dacă acesta este obiectivul nedeclarat pe caremanagementul acestei Curţi îl urmăreşte, este o cale greşită şi iresponsabilă.Nu în acest fel se discută instituţional! Dacă ne vom confrunta cu aceastăsituaţie, nu vom ezita să arătăm şi să explicăm adevăratele cauze şi, înconsecinţă, nu vă sfătuiesc să continuaţi pe această cale. De altfel, aceastărealitate nu va scăpa analizei şi concluziilor Raportului de ţară din vară şi,eventual, a evaluării sistemului judiciar în concret, cu specialişti străini,aşa cum se cere prin Raportul din iulie 2010. Să fim lucizi, nu putem minţi penimeni!", a avertizat Predoiu.

"Săfim realişti însă, vom ajunge la concluzii comune doar în măsura în care trecemde la abordarea de negociere şi luptă cu Executivul, la o abordare tehnică şipragmatică, în care reliefarea unei cauze nu înseamnă altceva decât căutareaunei soluţii şi nu marcarea unui punct într-o competiţie sterilă şi inutilă.Cooperarea cu Executivul şi nu blamarea axiomatică şi confruntarea lui fărăsens este cheia rezolvării problemelor dvs.", le-a spus Predoiumagistraţilor Curţii de Apel Bucureşti, în finalul discursului susţinut laprezentarea bilanţului pe 2010 al instanţei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-03-03Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image