2017-01-18 19:42

EVENIMENT


Primarul bestial, care nu face totul legal. Sorin Oprescu încă mai demolează monumentele istorice de pe strada Berzei, în ciuda unei decizii judecătorești definitive și irevocabile

 |  19:15
Primarul bestial, care nu face totul legal. Sorin Oprescu încă mai demolează monumentele istorice de pe strada Berzei, în ciuda unei decizii judecătorești definitive și irevocabile

Asociația „Salvați Bucureștiul”a surprins demolarea a altor două imobile clasificate ca monumente istorice, depe strada Berzei, acțiune a Primăriei Capitalei înscrisă în cadrul proiectului„Magistrala Nord-Sud”, suspendat, la ora actuală, prin decizie judecătorească. Imobilulmonument istoric din Str. Berzei 89 este demolat în acest moment.

Autorizaţiilede desfiinţare emise de Primăria Municipiului Bucureşti pentru cele douămonumente sunt, în opiniaasociației, „în mod flagrant ilegale”, pentru că „se bazează pe PUZ Buzești-Berzeicare era suspendat, deci nu există din punct de vedere juridic la momentulemiterii autorizaţiei”. „Ministerul Dezvoltării,organizaţiile profesionale şi ONG-urile au arătat toată disponibilitatea pentrua ieşi din situaţia absurdă în care Primăria Capitalei a dus locuitoriiBucureştiului prin oprirea lucrărilor pentru autorizaţii ilegale. Toate acesteorganisme s-au angajat să participe la o negociere moderată de minister pentrua găsi soluţia optimă de deblocare a lucrărilor. Primarul Oprescu a convenitacest lucru cu ministrul Udrea. Primăria vine acum şi încalcă înţelegerea cu ministerul,sfidează toate aceste organisme, şi începe demolarea pentru a le pune însituaţia faptului împlinit”, arată într-un comunicat de presă președintele Asociației „Salvați Bucureștiul”, Nicușor Dan.

Procese pierdute de Primărie

Prindecizia pronunţată pe 16 iunie, în dosarul 52455/3/2010, Curtea de Apel Bucureşti asuspendat utilitatea publică a proiectului „Buzești-Berzei”. Decizia este definitivă şiirevocabilă. Procesul a fost deschis, pe 29 octombrie 2010, de Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul”, la Tribunalul Bucureşti, care, prin judecătoarea Loneta Gavrea,a respins acţiunea la data de 23 noiembrie.

Utilitateapublică fusese declarată prin Hotărârea Consiliului General al MunicipiuluiBucureşti nr. 262/2006, dată cu încălcarea legii, care prevede că, în cazul monumenteloristorice, utilitateapublică trebuie declaratăde Parlament prin lege, nu de Consiliul General, în urma unei cercetări ştiinţificecare să ateste că soluţia aleasă este cea mai eficientă. Potrivit lui Nicușor Dan, „Primăria nu a făcut dovada vreuneicercetări prealabile și nici măcar costurile nu au fost estimate. Comisia care a declarat utilitateapublică nu avea reprezentanţiiobligatorii ai unor instituţii, iar cele cinci persoane care au declarat utilitateapublică reprezentau doar Primăria Capitalei şi fuseseră numite exclusiv pentruutilitatea publică a Pasajului Basarab”.

În bazautilităţii publice au fost emise ordinele de declasare pentru trei monumente istorice şi avizele dedesfiinţare pentru alte 74 de clădiri din zone protejate. „Utilitatea publică era fundamentulpentru avizarea de către Ministerul Culturii a demolării/translatării celor şaptemonumente istorice rămase în picioare pe traseul diametralei Buzești-Berzei,printre care Hala Matache”, precizează Nicușor Dan.

În alte patru procese deschise deAsociația „Salvați Bucureștiul”, Primăria Capitalei a pierdut cauzele: pe 21 decembrie 2010, Tribunalul Bucureşti a suspendatîn dosarul 60056/3/2010 autorizaţiile de desfiinţare pentru Hotel Marna şi CasaRădulescu, iar Primăria a emis ulterior autorizaţiicu acelaşi conţinut, fapt pentru care asociaţia a depus plângerea penală 782/P/2011; pe 19 ianuarie, Tribunalul Bucureşti a suspendat îndosarul 62706/3/2010 autorizaţia de desfiinţare pentru imobilul din Str. Cobălcescu nr. 60, iar Primăria a continuat demolarea,fapt pentru care asociaţia vadepune plângerea penală; pe 12 aprilie, Tribunalul Bucureşti a anulat îndosarul 52450/3/2010 Planul Urbanistic Zonal Buzești-Berzei; pe 26 aprilie, Tribunalul Cluj a suspendat îndosarul 958/117/2011 Planul Urbanistic Zonal Buzești-Berzeişi autorizaţia de construire 363/2009.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-05-17

Mai multe imagini:
Primarul bestial, care nu face totul legal. Sorin Oprescu încă mai demolează monumentele istorice de pe strada Berzei, în ciuda unei decizii judecătorești definitive și irevocabile
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

TEODOR
27 Iun 2011

Cat ne vor mai sacai aces ti ONG-isti?Chiar asa,un edil ales cu sute de mii de voturi,trebuie sa stea la toanele unor "mari iu bitori" de asa-zise monum ente istorice?Sper ca Sor in Oprescu sa-i dea in ju decata si sa le ceara des pagubiri!

Adauga un comentariu

Random image