2017-01-22 16:20

EVENIMENT


Promovarea la Curtea de Casaţie se reia pe vechea procedură. Colegiul de conducere al ICCJ, asociaţiile profesionale şi CSM au puncte de vedere diferite

 |  19:23
Promovarea la Curtea de Casaţie se reia pe vechea procedură. Colegiul de conducere al ICCJ, asociaţiile profesionale şi CSM au puncte de vedere diferite

Colegiulde conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a dat replică unui punctde vedere, semnat de preşedintele CSM, Horaţius Dumbravă, în cazul selecţieimagistraţilor la instanţa supremă. Judecătorii de la Curtea de Casaţie solicităCSM să deblocheze promovarea la această instanţă, dar face o analiză critică apoziţiei preşedintelui CSM, care, cu o zi înainte, a afirmat că plenul Parlamentuluimagistraţilor a luat în discuţie „strict cu caracter de excepţie, oportunitatea derulării procedurii de promovareîn funcţia de judecător la ÎCCJ-Secţia Penală”.

Înainte de a detalia poziţiile părţilor implicate, spunem că documentulîn baza căruia trebuie promovaţi judecătorii, anume Ghidul de selecţie almagistraţilor la ÎCCJ, e suspendat de o instanţă de Contencios Administrativ.De asemenea, plenul CSM a suspendat executarea Ghidului, până la soluţionareape fond a pricinii, aflată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. Instanţa a fostsesizată de judecătorul Livia Doina Stanciu, preşedintele Înaltei Curţi, cu oacţiune în care se arăta că prevederile Ghidului, elaborat de noul CSM, adaugăla legile de organizare judiciară şi a celei privind statutul magistraţilorprin atribuirea de competenţe Înaltei Curţi în materia procedurii de promovarela instanţa supremă. Preşedintele Înaltei Curţi sublinia că o problemă cevizează legalitatea promovării selecţiei la Curtea de Casaţie nu trebuie să aibăforma unui ghid, ci trebuie să ia forma unei legi, altfel toate numirile vor fifost contestate pentru nelegalitatea procedurii de selecţie.

Disputa în esenţă nu ţine numai de forma selecţiei, ci mai ales defondul, conţinutul acestei probleme, pentru că asociaţiile profesionale, AMR,UNJR, CSM, Înalta Curte, Ministerul Justiţiei au viziuni opuse unele faţă dealtele, iar până acum, cel puţin, la nivelul relaţiei instituţionale cu parlamentulmagistraţilor nu s-a ajuns la un consens.

De altfel, conducerea CSM a considerat că Ghidul de selecţie era valid,în sensul că exprimă opinia majoritară a judecătorilor din ţară, iarcontestarea acestuia nu a determinat decât blocajul selecţiei, dar şiimposibilitatea CSM de a pune la dispoziţia Curţii de Casaţie judecători atâtde necesari, atât la Secţia Comercială, la cea Civilă, însă mai cu seamă la SecţiaPenală, unde au fost amânate cu termene de până la 7-8 luni dosarele fărăarestaţi.

Horaţius Dumbravă a susţinut, imediat ce Curteade Casaţie a cerut judecători desemnaţi în condiţii legale, că „Plenul CSM aluat în discuţie, strict cu caracter de excepţie, oportunitatea derulăriiprocedurii de promovare în funcţia de judecător la ÎCCJ-Secţia Penală”.

Noul şivechiul Ghid

Colegiul de conducere al Înaltei Curţi apreciază căprocedura de selecţie, iniţiată pe 18 martie 2011, trebuie să continue.Precizăm că în acea zi, plenul CSM a validat noul Ghid de selecţie, iar dacădimineaţă s-a făcut anunţul de selecţie de promovare la Curtea de Casaţie, după-amiază,după anunţarea noului Ghid, procedura a devenit interpretabilă. Cărui ghid îi eaplicabilă promovarea, celui vechi? Înalta Curte spune că da, aceasta este acumsoluţia.

„În acest context, instanţa supremă, prin Colegiulsău de conducere, apreciază că termeniiutilizaţi în comunicatul de presă emis de CSM cu privire la ÎCCJ - „strictcu caracter de excepţie”, „oportunitatea derulării procedurii”, „asumarearesponsabilă a rolului de Curte supremă”, „înţelegere superioară adificultăţilor” - nu-şi găsesc locul în derularea unei proceduri depromovare strict legale şi faţă de învestirea conform normelor de dreptaplicabile acestei proceduri. (...)

Instanţa supremă, în considerarea rolului constituţionalpe care îl are, doreşte să se înţeleagă, prin adoptarea acestui comunicat, căderularea procedurii iniţiată la 18 martie 2011 nu are caracter de excepţie, ci,dimpotrivă, este o procedură strict legală în condiţiile unor norme în vigoarela momentul derulării”, se arătă în comunicatul Colegiului ICCJ.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-11-01Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image