2017-01-24 07:13


Raportul UE pe justiţie: Locurile rămase goale după operaţiunea din vămi trebuie ocupate

 |  17:28
Raportul UE pe justiţie: Locurile rămase goale după operaţiunea din vămi trebuie ocupate

Raportulinterimar pe justiţie, publicat vineri de Comisia Europeană, a constatat că înprivinţa cazurilor importante de corupţie la nivel înalt nu s-au înregistrat evoluţiiimportante în instanţă, însă remarcă operaţiunea de la frontiere, subliniind căîn urma acesteia au rămas posturi vacante. Raportul este unul intermediar, denatură tehnică, însă era foarte aşteptat în contextul discuţiilor despreaderarea României şi Bulgariei la Schengen. Franţa şi Germania au anunţat căaderarea României şi Bulgariei la Schengen în martie 2011 ar fi prematură,pentru că rezultatele deficitare în lupta anticorupţie pun o problemă deîncredereîn capacitatea celor două ţări de a furniza securitateagraniţelor externe ale Uniunii Europene, chiar dacă ele sunt pregătite, dinpunct de vedere tehnic, să facă parte din spaţiul european de liberăcirculaţie.

Temasecurităţiila graniţe este atinsă, de altfel, în raportul intermediar prin referirea laoperaţiunea arestărilor masive de la vămi. Anchetele procurorilor DNA privindpoliţiştii de frontieră şi vameşii au dus la o operaţiune anticorupţie de mariproporţii la frontiere, în februarie, care s-a concretizat prin numeroasearestări, însă este important ca posturile rămase vacante să fie ocupate,atrage atenţiaraportul pe justiţie al CE. "Procurorii DNA auefectuat anchete penale privind poliţişti de frontieră şi vameşii, ce au dus lao operaţiune anticorupţie de mari proporţii la frontiere, în februarie, cares-a concretizat prin numeroase arestări. Este foarte important să se furnizezeresursele umane pentru a ocupa posturile vacante în perioada în care se desfăşoarăprocedurile judiciare corespunzătoare care urmează acestor arestări",spune raportul.

Deasemenea, remarcă documentul, "numărul de anchete şi de puneri sub acuzarepentru acte de corupţie minore şi de importanţă medie la nivel local acontinuat să crească de la ultimul raport al Comisiei". Majoritateacazurilor rezultă în continuare din cooperarea cu Direcţia Generală Anticorupţie(DGA) a Ministerului Administraţiei şi Internelor. Se pare că sunt prevăzute şimăsuri de consolidare a cooperării dintre Parchet şi Serviciul de Investigare aFraudelor (SIF) din cadrul Poliţiei Române, precizează Comisia Europeană înraport.

Oficial ungar:Aderarea României la Schengen nu poate fi legată de MCV

Raportulprivind Mecanismul de Cooperare şi Verificare arată progresele României, adeclarat, vineri, la Bucureşti, secretarul de stat din MAE ungar, Németh Zsolt,a cărui ţară deţine preşedinţia ConsiliuluiUE. Ela felicitatRomânia pentru progresele reflectate în raportul privind progresele în justiţieşi a subliniat, totodată, că aderarea României la Schengen nu poate fi legatăde MCV şi a reafirmat poziţia Ungariei, care a spus că acestea două chestiuniseparate. "Aşteptăm ca toţi factorii de decizie europeni să nu legeaderarea României la Schengen de MCV, în nici un caz", a mai declaratsecretarul de stat din MAE ungar.

Ela menţionat că miniştrii europeni de interne se vor întâlni săptămâna viitoareşi vor discuta aderarea României la Schengen la Consiliul JAI, condus deministrul ungar de interne, Sandor Pinter. "Vom face tot posibilul pentruca România, până la sfârşitul preşedinţiei ungare a UE, să primească o foaie deparcurs foarte clară privind aderarea la Schengen", a subliniat oficialulungar.

Raportul remarcămulte evoluţii pozitive

Raportuldatpublicităţii vineri - reprezentând a opta evaluarea a Comisiei după instituirea,în 2007, aMecanismului pentru Cooperare şi Verificare- nu are niciconcluzii şi nici recomandări, reliefând situaţia înregistrată în timpul scursde la ultimul raport al CE, din 20 iulie 2010.

Astfel,în ceea ce priveşte situaţia din România, textul remarcă o serie de evoluţiipozitive, subliniind în câteva ocazii că România a ţinut cont de recomandărilefăcute anterior de Comisie. Însă raportul notează şi o serie de neajunsuri,subliniind că prioritară rămâne reformarea sistemului judiciar. "Româniaar trebui să se axeze pe lansarea unei revizuiri independente a sistemuluijudiciar, reforma sistemului disciplinar pentru magistraţi, măsurile deîmbunătăţire a celerităţii proceselor care au ca obiect cazuri de corupţie lanivel înalt şi pe consolidarea politicii anticorupţie generale", spuneComisia. Executivul european mai arată că prioritară în următoarea perioadăeste pregătirea intrării în vigoare a noilor coduri. "Principala provocarea României în lunile următoare în ceea ce priveşte reforma judiciară va fi de ase pregăti cu succes pentru intrarea în vigoare a celor patru noi coduri",afirmă raportul.

ÎnRomânia, mai spune raportul, au avut loc discuţii preliminare referitor la orevizuire a funcţionării sistemului judiciar, recomandată de Comisie. Totuşi,această revizuire nu a fost încă lansată. Efectuarea unei evaluări independentea modului de funcţionare a sistemului njudiciar ar contribui la identificareamăsurilor necesare pentru a consolida eficienţa sistemului. Raportul recentprivind vulnerabilităţile sistemului judiciar român, elaborat de o echipă demagistraţi, avocaţi, academicieni şi reprezentanţi ai societăţii civile,reprezintă o contribuţie utilă la această activitate, arată documentul.

Bile albe:Activitatea DNA, Legea micii reforme şi noua lege ANI

Caşi în rapoarte anterioare, activitatea DNA este apreciată de Comisia Europeană,în timp ce Parlamentul este instituţiaarătată cu degetul pentrublocareacursului justiţiei în cazurileRidzi şiPăsat.

Printre"bilele albe" date României se mai află Legea micii reforme înjustiţie şi îmbunătăţirea Legii ANI.

Maitrebuie realizată o analiză cuprinzătoare a întârzierilor specifice a cauzelorde corupţie la nivel înalt, aşa cum recomandase Comisia. O serie de instituţii,inclusiv Înalta Curte, Inspecţia Judiciară, DNA şi Ministerul Justiţiei, aureflectat, în grade diferite, asupra acestei chestiuni. Aceste iniţiative oferăo bază utilă de reflecţie privind viitoarele soluţii, subliniază Comisia.

Crizaeconomică şi-a pus amprenta şi pe sistemul judiciar român, aratăraportul,care noteazăcă unele bugete, cum ar fi cel al ANI,ausuferit de pe urmarigorilor fiscale naţionale. De asemenea, capacitateaInstitutului Naţional al Magistraturii nu a fost încă sporită în conformitatecu cerinţele în materie de resurse ale magistraturii, iar bugetul acestuia pe2011 a fost redus (ca parte a consolidării fiscale naţionale necesare).

Dela ultimul raport al Comisiei, România a întreprins măsuri pentru a da cursrecomandărilor Comisiei privind sistemul disciplinar al magistraturii.Consiliul Superior al Magistraturii a pregătit propuneri de clasificare agravităţii abaterilor disciplinare, pentru a extinde sfera sancţiunilor şipentru a introduce o scară de pedepse adecvată. Este nevoie de legislaţiepentru implementarea acestor propuneri, atrage atenţia Comisia.

Trebuiedepuse în continuare eforturi pentru a se da curs recomandării Comisiei de aasigura faptul că întreaga jurisprudenţă a instanţelor este publicată într-obază de date uşor de utilizat şi în care căutările se efectuează cu uşurinţă.Au fost publicate noi hotărâri pe portalul online de jurisprudenţă, Jurindex,dar în prezent colecţia este limitată la hotărârile Curţilor de Apel (şihotărârile unui tribunal) din 2008, 2009 şi primele două luni ale anului 2010.

Chiardacă, per ansamblu, raportul interimar dat publicităţii vineri pare unulpozitiv, Comisia Europeană atrage atenţia că ultimul raport privind progreseleîn justiţie, adoptat de Comisie la data de 20 iulie 2010, şi recomandărileacestuia rămân punctul de reper pentru evaluarea progreselor realizate înraport cu obiectivele de referinţă şi pentru identificarea provocărilor caremaitrebuie abordate.

Raportuldin iulie 2010 a fost cel mai aspru la adresa României dintre toate rapoartelede până acum, mergând până la a indica o lipsă de voinţă din partea Românieipentru a-şi îndeplini angajamentele asumate la aderare. Raportul fuseseelaborat la scurt timp după desfiinţarea ANI.

Comisiava prezenta următoarea evaluare pe justiţieîn vara anului 2011.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-06-11Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image