2018-12-10 07:20


Referendumul din Capitală poate fi contestat. Chemarea bucureştenilor la urne pe 19 iunie, pretext pentru promovarea Legii Capitalei

 |  17:32
Referendumul din Capitală poate fi contestat. Chemarea bucureştenilor la urne pe 19 iunie, pretext pentru promovarea Legii Capitalei

Referendumullocal referitor la Legea Capitalei va fi organizat în 19 iunie, conform formeiaprobate, săptămâna trecută, în şedinţa Consiliului General al MunicipiuluiBucureşti. Peste1,7 milioane de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne pentru adecide cum va fi guvernată Capitala în următorii ani. Pentru asta, vor trebuisă răspundă la nu mai puţin de 7 întrebări legate de reorganizareaadministrativ-teritorială, dar şi de dezvoltarea Capitalei. privinddesfăşurarea referendumului local referitor la Legea Capitalei, în formapropusă de PDL, bucureştenii urmând să răspundă la şapte întrebări. Planul primarilordin sectoarele 1 şi 4, Andrei Chiliman şi Cristian Popescu-Piedone, carepresupunea includerea unei singure întrebări pe chestionarul de referendum, apicat, miercuri-seară, consilierii locali votând varianta propusă de aleşiidemocrat-liberali. Sorin Oprescu a propus ca dată de desfăşurare areferendumului 29 mai, dar în final s-a aprobat organizarea în 19 iunie.

Amendamentele luiMircea Raicu

Pentruforma propusă de PDL, cu cele şapte întrebări, au fost înregistrate 29 devoturi.

Referendumula trecut cu trei amendamente propuse de viceprimarul Mircea Raicu, din parteaPDL - PRM - PNG. Primul vizează articolul 1 din proiect conform căruia "seaprobă desfăşurarea pentru consultarea cetăţenilor privind problema de interesdeosebit legată de organizarea administrativ-teritorială a Capitalei", întimp ce forma propusă de PDL stipulează că "se organizează referendumulpentru consultarea bucureştenilor în probleme de interes deosebit pentruCapitală". Cel de-al doilea amendament viza articolul 2 din proiectreferitor la numărul întrebărilor care vor fi adresate bucureştenilor.

Formapropusă de Sorin Oprescu viza o singură întrebare: "Sunteţi de acord cucentralizarea administrativă prin transferul de atribuţii de la primăriile desector către CGMB?". Înforma propusă de PDL sunt şapte întrebări: "Sunteţimulţumit de modul în care s-a dezvoltat Capitala?", "Vă doriţi oCapitală cu 6 sectoare şi o administraţie?", "Vă doriţi o Capitală cuşase sectoare şi şapte administraţii?", "Sunteţi mulţumiţi decurăţenia în Capitală?", "Vă doriţi o arhitectură unitară pentruBucureşti?", "Sunteţi de acord cu reducerea cheltuielilor aparatuluiadministrativ?" şi "Sunteţi de acord ca Bucureştiul să fie condus deprimarul general şi CGMB?".

Dupăadoptarea acestei hotărâri, primarul general Sorin Oprescu a spus căreferendumul este primul exerciţiu democratic privindu-i pe locuitoriiBucureştiului şi că "asta i-a speriat pe unii politicieni şi i-a făcut săducă acest referendum în derizoriu".

Potrivitlui Oprescu, consilierii generali ar trebui să fie mai atenţi când votează ohotărâre pentru că acest proiect a trecut având titlul "Proiect dedesfăşurare a referendumului privind Legea Capitalei", deşi întrebările nuau legătură cu acest lucru.

Prezenţa la vot,îndoielnică

Titlulhotărârii Consiliului General al Municipului Bucureşti privind referendumulorganizat în Captială pe 19 iunie face referire la reorganizarea administrativ teritorialăa Capitalei şi poate fi contestat în justiţie, potrivit unor consilierigenerali ai PSD, pentru că reorganizarea administrativă este de resortulexclusiv al Parlamentului.

Preşedintelede şedinţă al Consiliului General alMunicipiului Bucureşti (CGMB),democrat liberalul Călin Murg, a replicat scurt şi cuprinzător: "Să-latace prefectul în contencios".

PrefectulCapitalei, Mihai Atănăsoaei, a spus că, în conţinutul hotărârii,laarticolul 1 din proiect, s-a modificat sintagma„se aprobă desfăşurareapentru consultarea cetăţenilor privind problema de interes deosebit legată deorganizarea administrativ teritorială a Capitalei”, cu o alta, respectiv cu „seorganizează referendumul pentru consultarea bucureştenilor în probleme deinteres deosebit pentru Capitală”. Astfel, conţinutul ar anula, în opiniaprefectului, titlul, însă esenţial este conţinutul hotărârii CMGB referitoarela referendum. Pe de altă parte, spune prefectul, există o practică a ÎnalteiCurţi de Justiţie ca, atunci când este sesizată, să respingă hotărâri ale unuiconsiliu local dacă întrebările de la un referendum nu pot apoi fi transpuse înhotărâri de consiliu. În cazul referendumului din 19 iunie, întrebările dinreferendum se referă, explică surse juridice,laproblemece nupot fi transpuse în hotărâri ale CGMB, ci doar prin legi promovate în Guvern şiadoptate în Parlament.

Înaltă ordine de idei, referendumul organizat în Bucureşti mai are o condiţie deîndeplinit pentru a fi validat: trebuie să participe peste jumătate dinbucureştenii aflaţi pe listele electorale, lucru de care majoritateaconsilieriilor generali se îndoiesc.

Formularea echivocă a întrebărilor

Potrivit unor surse din mediul juridic, deosebit defaptul că un referendum nu se poate axa decât pe o singură întrebare, modul încare sunt formulate şi adresate întrebările pentru bucureşteni nu respectă oprevedere importantă din Legea 3/2000 privind organizarea referendumului,respectiv consultareadirectă a poporului şi exprimarea voinţei sale suverane. Cu alte cuvinte,întrebările nu respectă condiţiile de formă ale unui referendum. Pe de altăparte, multe voci din mediul politic susţin că acest demers al Elenei Udrea şial PDL este praf în ochi, pentru că planul lor este, de fapt, următorul: chiardacă primele două întrebări nu vor primi răspunsuri edificatoare, formulareafiind echivocă şi alambicată, celelalte cinci (care nu au nici o legătură cuideea de referendum) vor fi motiv pentru preşedintele PDL Bucureşti să propunăîn Parlament Legea Capitalei, aşa cum o vrea dumneaei, având ca bază, ca notade fundamentare, răspunsurile bucureştenilor nemulţumiţi de curăţenie, dearhitectura urbană, de dezvoltarea oraşului etc. Chiar şi în cazul nevalidăriireferendumului, prin prezenţa slabă la urne, vor conta în promovarea uneiastfel de legi părerile celor care au participat la chestionar, pentru că suntevidente răspunsurile negative la întrebările privind curăţenia, arhitecturasau dezvoltarea. Oricum o dai, tot ca Elena Udrea iese, după cum spun uniidintre actorii scenei politice dâmboviţene.

Oricum, hotărârea privind organizarea referendumuluidin 19 iunie poate fi atacată în contencios la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,care, după caz, sesizează Curtea Constituţională cu privire la încălcarea unordispoziţii ale legii fundamentale. Potrivit surselor noastre, ar fi argumentede sesizare a instanţei, dar despre asta vom relata mai pe larg într-un număr viitor.

7 întrebări pentru bucureşteni

Sunteţi de acord ca Bucureştiul să fie condus de primarul general,alături de Consiliul General?

Vă doriţi o Capitală cu 6 sectoare şi o singură administraţie?

Vă doriţi o Capitală cu 6 sectoare şi 7 administraţii?

Sunteţi mulţumiţi de modul în care s-a dezvoltat Capitala?

Vă doriţi o arhitectură unitară pentru tot Bucureştiul?

Sunteţi mulţumiţi de curăţenia în Bucureşti?

Sunteţi de acord cu reducerea cheltuielilor aparatului din administraţiaBucureştiului?

Art.13. - (1) Problemele de interes deosebit din unităţileadministrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale alemunicipiilor pot fi supuse, în condiţiile prezentei legi, aprobăriilocuitorilor, prin referendum local.

(2)Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componenteale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. În cazulreferendumului la nivel judeţean, acesta se poate desfăşura în toate comuneleşi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt directinteresate.

(3)Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelorteritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentuluispre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţileadministrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz,organizarea referendumului este obligatorie.

Art.14. - (1) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliilelocale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv apreşedintelui consiliului judeţean.

(2)Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU"asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilorvalabil exprimate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Legea 3/2000 privind organizarea şi desfăşurareareferendumului


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639243-10-25

Mai multe imagini:
Referendumul din Capitală poate fi contestat. Chemarea bucureştenilor la urne pe 19 iunie, pretext pentru promovarea Legii Capitalei
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


TEODOR
20 Apr 2011

Bani aruncati pe geam:asta inseamna referendumul cu 7 intrebari!Varianta Oprescu,cu o singura intrebare,era cea mai buna solutie!
Random imageUltimele stiri


loading...