2017-01-21 23:36

EVENIMENT


România riscă sancţiuni UE şi noi procese dacă nu modifică taxa auto şi nu restituie banii

 |  17:53
România riscă sancţiuni UE şi noi procese dacă nu modifică taxa auto şi nu restituie banii
Româniariscă sancţiuni financiare din partea Uniunii Europene, în urma declanşăriiunei posibile proceduri de infringement, şi numeroase alte procese cuproprietarii de maşini, inclusiv cu cei care au pierdut iniţial în instanţă,dacă nu modifică urgent taxaautoşi nu restituie din sumele plătite.

Avertismentul a fosttransmis Executivului de către experţii juridici din Ministerul Justiţiei, careau analizat problema taxeiautola solicitarea premierului Emil Boc,relevă un document intern al Guvernului.

Discriminare indirectă

Juriştii explicăfaptul că litigiile privind concordanţa dintre OU 50/2008 privindtaxaautoşi dreptul comunitar au survenit pe fondul unei accentuateinstabilităţi legislative, în condiţiile în care această ordonanţă a fostmodificată succesiv de şapte ori în doar doi ani, şi că judecătorii Curţii deJustiţie a Comunităţilor Europene (CJUE) au calificat taxa auto, în versiuneasa iniţială, ca reprezentând o discriminare indirectă între vehiculele deocazie importate şi cele deja înmatriculate în ţară înainte de intrarea învigoare a taxei, respectiv la 1 iulie 2008.

În acelaşi timp însă,juriştii arată că discriminarea a fost menţinută şi în variantele ulterioareale OU 50/2008, astfel că declararea şi a acestor acte normative dreptneconforme este doar "o chestiune de timp".

Sursa citată relevătotodată căMinisterul Justiţiei a atenţionat Guvernul încă din februarie2009că ar trebui avută în vedere restituirea diferenţei dintre taxaachitată conform OU 208/2008 (prima modificare a ordonanţei 50 - n.r.) şi taxacalculată potrivit proiectului de act normativ de la acel moment.

Neconformă cu dreptulUE

Juriştii avertizeazăastfel Guvernul că o eventuală opţiune de a nu adopta nici o măsură legislativăîn cazul taxei auto presupune că statul va fi obligat de instanţele dejudecată, în toate litigiile, să restituie taxa cu dobânzi şi cheltuieli dejudecată aferente, iar Comisia Europeană ar putea iniţia acţiuni de sancţionarea statului român.

"Orice deciziede menţinere a OU 50/2008 în varianta actuală, în condiţiile în care a fostdeclarată neconformă cu dreptul UE, presupune asumarea riscului de declanşare aacţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor. Aplicarea unor sancţiunipecuniare statului român (sub forma unei sume forfetare şi/sau al unorpenalităţi) poate interveni în condiţiile în care acesta nu va respectahotărârea pronunţată de CJUE în cadrul unei eventuale proceduri deinfringement", se arată în document.

Sancţionarea pecuniarăa unui stat membru poate interveni în cadrul unei a doua proceduri declanşatede către Comisie, dacă statul în cauză nu a respectat prima hotărâre a CJUE.

În acelaşi timp,experţii juridici recomandă Guvernului să emită o ordonanţă de urgenţă pentrureturnarea taxei auto, avertizând că orice decizie de a nu returna taxapresupune asumarea dobânzilor şi a cheltuielilor de judecată.

"NeconformitateaOU 50/2008 în varianta iniţială presupune că perceperea taxei esteincompatibilă cu dreptul UE, consecinţa fiind restituirea taxei, Guvernul avândposibilitatea să demareze o reformă legislativă în domeniu, valorificândsugestiile discrete ale CJUE. Conform unei jurisprudenţe stabile a Curţii,contribuabilii au dreptul la rambursarea impozitelor şi taxelor prelevate de unstat membru cu încălcarea dreptului european. Raţiunea acestui drept este că unstat membru nu poate profita, iar contribuabilul nu poate suferi o pierdere, caurmare a aplicării unei dispoziţii fiscale naţionale incompatibile cu dreptuleuropean", arată juriştii.

Taxa ar trebuirestituită pe cale administrativă

În ceea ce priveşteimpactul previzibil asupra activităţii instanţelor, juriştii atenţionează căexistă posibilitatea ca, în urma popularizării hotărârii CJUE prin mass-media,instanţele româneşti să fie sesizate cu un număr mare de noi acţiuni formulatede către persoane care au plătit taxa pe poluare în versiunea sa iniţială,inclusiv de către cei a căror acţiune în instanţă a fost respinsă iniţial.

"Neadoptareaunor măsuri de restituire a taxei presupune aglomerarea rolului instanţelor culitigii privind restituirea taxei cu dobânzi şi cheltuieli de judecată.Litigiile vor putea fi declanşate chiar dacă acţiunea a fost respinsă iniţial(prin revizuire)", avertizează juriştii.

Pentru a fi evitată"aglomerarea instanţelor cu această problemă", experţii au transmisGuvernului că este necesară instituirea procedurii de restituire administrativăa taxei încasate fără temei legal pe bază de ordonanţe de urgenţă neconforme cudreptul UE.

Sistemul actual altaxei auto va fi modificat după ce Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene(CJUE) a arătat, într-un punct de vedere exprimat la cererea unei instanţeromâneşti, cătaxa de primă înmatriculare încalcă legislaţia UniuniiEuropene întrucât produce un dezavantaj la vânzarea maşinilor second-hand dinalte state pe teritoriul României.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-04-20Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

SILE
30 Mai 2011

Incapatinare in prostie. Prost sa fii da' sa-ti revii. Astia chiar sunt incremeniti in proiect , asemeni lui Ceasca. In tr-o tara cu politicieni responsabili ministrul de resort si-ar fi prezentat imediat demisia dupa hotarirea curtii europene. Dar politicienii nostri sunt asemeni lui Severin. O zi buna !

Adauga un comentariu

Random image