2017-01-17 07:02

EVENIMENT


Românii pot cere restituirea taxei auto, considerată ilegală de Curtea de Justiţie a UE

 |  16:26
Românii pot cere restituirea taxei auto, considerată ilegală de Curtea de Justiţie a UE

Juriştii afirmă că poate fi solicitată restituirea taxelor de poluareîncasate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, considerată de Curtea de Justiţie aUniunii Europene ca fiind nelegală, astfel că cetăţenii care vor returnareataxei de primă înmatriculare trebuie să facă cerere, iar în cazul refuzului, sepot adresa instanţei. Potrivit agenţiei Mediafax, avocata Lavinia Manu prezintăpaşii care trebuie urmaţi pentru recuperarea aşa-zisei “taxe auto”.

Conformavocatei Lavinia Manu, primul pas este înregistrarea unei petiţii la DirecţiaGenerală de Finanţe Publice Judeţene, prin intermediul căreia se susţine cătaxa este contrară dreptului comunitar şi discriminator şi se solicitărestituirea ei, actualizată cu dobânda legală până la data plăţii.Reprezentanţii direcţiei sunt obligaţi să răspundă la această cerere în 30 de zile.În situaţia în care răspunsul este negativ,cel care solicită returnarea taxei trebuie să întocmească o cerere de chemareîn judecată a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, pe care o va depune laSecţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a tribunalului în raza căruia îşiare domiciliul. "Taxa de poluare introdusă de România, impusă maşinilor laprima lor înregistrare în România, contravine legislaţiei Uniunii Europene.Respectiva lege (prin care s-a introdus taxa de poluare la prima înmatriculare,n.r.) are efectul de a descuraja importul şi punerea în circulaţie a maşinilorsecond-hand cumpărate din alte state membre", a decis, în 7 aprilie 2011,Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de la Luxemburg (CJUE).

DeputatulPNL Tudor Chiuariu, fost ministru al justiţiei, a declarat că deciziile Curţiide Justiţie a UE sunt executorii şi general obligatorii pentru toate statele membre,şi, în cadrul fiecărui stat membru, pentru toate autorităţile acestuia: legislative,executive, judecătoreşti. Procedura de restituire parcurge una sau două faze,în funcţie de poziţia Ministerului de Finanţe, spune Chiuariu.

Acţiunea în instanţă trebuie timbrată

Într-oprimă fază, contribuabilul care a plătit taxa va face o cerere de restituirecătre Administraţia Financiară la care a achitat-o în baza deciziei Curţii şi aarticolului 110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Dacă Administraţia Financiarărefuză restituirea taxei, contribuabilul va introduce o acţiune la tribunal -secţia de Contencios fiscal, care va face aplicarea deciziei Curţii.Acţiunea este supusă taxei de timbru, explică deputatul liberal Chiuariu,membru în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor. Termenul general deprescripţie pentru creanţe bugetare este de cinci ani. întrucât produce un dezavantaj la vânzareamaşinilor second-hand din alte state pe teritoriul României, arată Curtea deJustiţie a Comunităţilor Europene, într-un punct de vedere exprimat la cerereaunei instanţe româneşti.

"CJUEa pronunţat o hotărâre preliminară, răspunzând unei solicitări exprese aTribunalului Sibiu, în contextul soluţionării cauzei respective. SolicitareaTribunalului Sibiu şi hotărârea preliminară a CJUE vizează Ordonanţa 50/2008privind taxa de primă înmatriculare, care a fost amendată succesiv în mai multerânduri. În forma actuală, Legea privind taxa de poluare auto nu a ridicatprobleme de natura neconformităţii cu dreptul european. O hotărâre preliminarăa CJUE, care este o interpretare a dreptului european relevant, nu estesusceptibilă de a fi pusă în execuţie, însă ea este obligatorie pentru instanţanaţională în procesul de soluţionare a cauzei", potrivit DAE.

Legislaţia UE interzice taxarea în exces

Punctul devedere al CJUE a fost emis la cererea Tribunalului Sibiu, care judeca un procesîn care un român a dat în judecată statul întrucât a considerat că taxa deprimă înmatriculare este ilegală. Magistraţii sibieni au vrut să afle de laCurtea de la Luxemburg dacă taxa contravine sau nu legislaţiei europene. Laîntrebarea Tribunalului Sibiu, CJUE a afirmat că legislaţia europeană interzicestatelor membre să ia măsuri de taxare în exces a unor produse provenind dinalte state, în favoarea celor de provenienţă autohtonă. "Aceastăinterdicţie caută să garanteze neutralitatea totală a sistemului intern de taxedin punctul de vedere al concurenţei între produsele autohtone şi celeimportate", explică CJUE.

Deşiconstată că sistemul de taxare introdus de România nu face vreo diferenţăexplicită între statutul maşinilor în funcţie de provenienţa lor sau denaţionalitatea proprietarului, nefiind astfel o discriminare directă, CJUEapreciază că taxa poate fi discriminatorie indirect, având în vedere efectelepe care le produce. "Curtea apreciază că legislaţia românească în aceastămaterie are ca efect faptul că vehiculele second-hand importate, cu o vechimeconsiderabilă, sunt taxate cu până la 30 la sută din valoarea lor - chiar dacăeste aplicată o reducere însemnată la taxă ca urmare a scăderii valoriiacestora - în timp ce maşinile similare oferite pe piaţa auto second-handinternă (din România, n.r.) nu sunt supuse acestei taxe. În atari condiţii,legislaţia are ca efect descurajarea importului şi înscrierii în circulaţie înRomânia a maşinilor second-hand cumpărate în alte state membre", afirmăCJUE.

Studiu de caz

Deşi UE nuîmpiedică statele membre să introducă noi taxe, legislaţia europeană obligăţările membre să aleagă şi să aranjeze sistemul de taxe astfel încât acestea sănu aibă efectul de a promova vânzările auto second-hand din piaţa autohtonă,astfel descurajând importul de maşini similare, afirmă CJUE. Opinia CJUE avenit în procesul judecat de Tribunalul Sibiu şi intentat de un român pe numeTatu, care şi-a cumpărat, în iulie 2008, o maşină second-hand din Germania, cupreţul de 6.600 de lei. Vehiculul avea o capacitate cilindrică de 2.155 decentimetri cubi şi standard de poluare Euro 2, fiind fabricat în 1997, an încare a şi fost înscris în Germania.

Pentrua-şi putea înmatricula maşina în România, bărbatul a trebuit să plătească otaxă de poluare de 7.595 de lei. Întrucât a considerat că taxa este contrarănormelor europene, bărbatul a căutat să-şi recupereze banii. El şi-a susţinutacţiunea în instanţă, motivând că taxa este aplicată numai vehiculelorsecond-hand importate din alte state, nu şi celorlalte maşini second-hand dejaînregistrate în România şi revândute.

CurteaConstituţională, aşteptată să decidă

Guvernul a decis, în luna aprilie 2008,introducerea taxei de poluare auto, calculată în funcţie de datele tehnice alefiecărei maşini în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi a emisiilor dedioxid de carbon. Pe fondul creşteriinumărului de maşini second-hand importate, Guvernul a decis, în 2009, ca taxaauto percepută la achiziţia maşinilor noi să fie suspendată începând cu 15decembrie 2008 şi până la sfârşitul lunii decembrie 2009, pentru vehiculeleEuro 4, cu motorizări de până la 2.000 centimetri cubi, înmatriculate pentruprima dată în România şi în Uniunea Europeană.

AvocataLavinia Manu spune că pentru autovehiculele achiziţionate în vedereaînmatriculării în România înainte de 15 decembrie 2008 şi care au fostînmatriculate în România ulterior acestei date, cu plata taxei de poluaretriplată, diferenţa dintre taxa plătită şi cea stabilită potrivit OUG 50/2008se restituie la cerere, în termen de 45 zile de la data depunerii cererii derestituire însoţite de documentaţia necesară. Anul trecut, CurteaConstituţională a fost sesizată cu privire la neconstituţionalitatea unorprevederi din OUG 50/2008, judecătorii urmând a lua o decizie cu privire laacest act normativ. (Mediafax)

Documentaţianecesară restituirii taxei

·cererea de restituire a taxei;

·copie de pe chitanţa de plată a taxei;

·original şi copie de pe cartea de identitatea autovehiculului eliberată de RAR - copia va fi certificată cu menţiunea"conform cu originalul";

·original şi copie de pe certificatul deînmatriculare a autovehiculului eliberat de Serviciul Înmatriculări din cadrulInstituţiei Prefectului;

·un document din care să rezulte data primeiînmatriculări a autovehiculului în străinătate;

·copie de pe cartea de identitate a persoanei;

·declaraţie pe proprie răspundere cu rulajulmediu anual la data înmatriculării în România, exprimat în kilometri;

·expertiza tehnică efectuată de RAR privinddeprecierea autovehiculului rulat.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-12-13

Mai multe imagini:
Românii pot cere restituirea taxei auto, considerată ilegală de Curtea de Justiţie a UE
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image