2017-01-23 12:34


Scandalul privind Diametrala Buzeşţi - Berzei a ajuns în curtea Ministerului Dezvoltării

 |  20:07
Scandalul privind Diametrala Buzeşţi - Berzei a ajuns în curtea Ministerului Dezvoltării
Maimulte organizaţii din Platforma pentru Bucureşti vor organiza mâine un mitingîn faţa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Protestatarii vorcere ministerului condus de Elena Udrea să dispună Inspectoratului de Stat înConstrucţii, subordonat ministerului, să sisteze lucrările de construire la DiametralaBuzeşti - Berzei şi să organizeze o dezbatere publică asupra proiectului.

Potrivitunui comunicat remis de Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul”, Tribunalul Bucureşti aanulat, la data de 12 aprilie 2011, Planul Urbanistic Zonal al Diametralei Buzeşti- Berzei. De asemenea, Tribunalul Cluj a suspendat, pe 26 aprilie 2011, PlanulUrbanistic Zonal Buzeşti - Berzei şi autorizaţia de construire pe segmentelePlevnei - Dinicu Golescu şi Occidentului -Piaţa Victoriei. Sentinţele pot fiatacate cu recurs, dar, conform legii, suspendarea îşi produce efectele până lajudecarea recursului. Cu toate acestea, Primăria Municipiului Bucureşticontinua lucrările. Astfel, pe segmentul Plevnei – Ştirbei Vodă, pe careautorizaţia este suspendată, se lucrează în baza unui „proiect tehnic de punereîn siguranţă a lucrărilor”, prin care se realizează de fapt toate lucrărileprevăzute în autorizaţie.

Maimult, pe segmentul Ştirbei Voda – Dinicu Golescu, pe care autorizaţia estesuspendată, Primăria Municipiului Bucureşti a emis o nouă autorizaţie deconstruire cu acelaşi conţinut, fapt interzis prin lege. Pe segmentul DinicuGolescu – Occidentului a emis o autorizaţie de construire în baza PlanuluiUrbanistic Zonal anulat şi suspendat de instanţe.

Proiectalternativ

Potrivitorganizaţiilor nonguvernamentale, în absenţa unei dezbateri publice organizatede Primăria Municipiului Bucureşti, încă din februarie 2011, organizaţiile dinPlatforma pentru Bucureşti au solicitat Ministerului Dezvoltării o dezbaterepublică asupra proiectului Buzeşti – Berzei. Solicitarea nu a primit încă unrăspuns. În perioada 7 mai-15 iunie 2011, Asociaţia Spaţiu Urban Bucureşti,Grupul pentru Dezvoltare Locală, Asociaţia pentru Tranziţie Urbană şi Centrulde Cercetare şi Dezvoltare Anthropoesis organizează atelierul interdisciplinar„O viziune alternativă pentru Diametrala Nord - Sud”. Pe 15 iunie 2011specialiştii vor prezenţa publicului un proiect alternativ de integrare a zoneiBuzeşti - Berzei, pornind de la situaţia ei actuală (după demolări).

Instanţeleau suspendat lucrările, dar Primăria Capitalei a început demolarea

DeşiPUZ-ul care stă la baza proiectului Diametrala Buzeşţi - Berzei - Uranusa fost anulat prin sentinţa Tribunalului Bucureşti, Primăria Capitalei continuăseria demolării monumentelor istorice din acest perimetru. La sfârşitul săptămâniitrecute, un alt ansamblu monument istoric din Calea Griviţei nr. 119 a fostdesfiinţat, anunţă Asociaţia “Salvaţi Bucureştiul”. Reprezentanţii ONG-urilorcare luptă pentru salvarea acestor clădiri au anunţat că vor înainta plângeripenale atât împotriva primarului general, Sorin Oprescu, cât şi a altor factoride decizie ai municipalităţii.

PrimăriaMunicipiului Bucureşti a început demolarea clădirii din Calea Griviţei nr. 119(foto), parte a ansamblului monument istoric Calea Griviţei. Până la acestmoment a fost scoasă tâmplăria de la parter şi de la etajul al doilea, se aratăîntr-un comunicat de presă remis redacţiei de către Asociaţia “Salvaţi Bucureştiul”.Potrivit sursei citate, demolarea se face în baza autorizaţiei de desfiinţarenr. 38 din 4 februarie 2011 şi a unui aviz emis de Direcţia pentru CulturăBucureşti la data de 15 martie 2011. „Atât autorizaţia, cât şi avizul se bazeazăpe PUZ Berzei - Buzeşti, anulat de Tribunalul Bucureşti pe 12 aprilie 2011 şisuspendat de Tribunalul Cluj pe 26 aprilie 2011”, se arată în document.Tribunalul Bucureşti a luat decizia de a declara ilegal planul urbanistic zonalcare stă la baza proiectului Diametralei Buzeşti – Berzei - Uranus. Primăriaera astfel obligată să oprească lucrările. PUZ-ul fusese aprobat prin hotărâreaConsiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/2006, chiar dacă lipseaavizul Ministerului Culturii, avizul de mediu, precum şi cel necesar de laMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi chiar dacă proiectul de hotărârenu a fost pus în dezbatere publică. “Primăria ar trebui să oprească lucrările,iar dacă nu le opresc de bunăvoie, noi am solicitat deja prefectului şiInspectoratului de Stat în Construcţii să îi oprească ei”, a anunţat, la vremearespectivă, Nicuşor Dan, preşedintele Asociaţiei “Salvaţi Bucureştiul”. Cutoate acestea, Primăria Capitalei a precizat din capul locului că nu vasuspenda lucrările la proiectul Diametralei Nord - Sud întrucât vă face recursla decizia judecătorească.

Autorităţilearuncă răspunderea una în curtea alteia

Interesanteste faptul că ONG-urile au câştigat de fiecare dată în instanţă, iar dupăfiecare hotărâre judecătorească, reprezentanţii societăţii civile au solicitatPrimăriei Municipiului Bucureşti să revoce autorizaţia de desfiinţare, Inspectoratuluide Stat în Construcţii să oprească lucrările de demolare, iar Direcţiei pentruCultură Bucureşti să revoce avizul de desfiinţare. „Chemat pe şantier sâmbătă,14 mai 2011, Inspectoratul de Stat în Construcţii a refuzat să sisteze lucrările,afirmând că este responsabilitatea Ministerului Culturii să sisteze lucrărilecare se fac în baza unui aviz pe care l-a dat prin structura sa locală, Direcţiapentru Cultură Bucureşti”, precizează Nicuşor Dan. În cazul demolării clădiriidin Calea Griviţei nr. 119, Asociaţia “Salvaţi Bucureştiul” a anunţat că vaface plângere penală împotriva semnatarilor autorizaţiei de construire, dar şia semnatarilor avizului de desfiinţare. În opinia Asociaţiei “Salvaţi Bucureştiul”,responsabili pentru acest lucru sunt Sorin Oprescu, Gheorghe Pătraşcu, TudorToma, Mădălin Dumitru şi Daniel Cherecheş, directorul Direcţiei pentru CulturăBucureşti, dar şi specialistul care a întocmit avizul de desfiinţare.

Plângeripenale

Înopinia ONG-urilor, infracţiunile Primăriei Municipiului Bucureşti şi alestructurilor Ministerului Culturii încep să fie tot mai frecvente. Printreaceste fapte se numără şi demolarea, la sfârşitul lunii aprilie, a monumentuluiistoric „fundaţiile Academiei Domneşti Sfântul Sava”, din Piaţa Universităţii,în baza unei autorizaţii emise de Primărie şi a unui „acord” emis de MinisterulCulturii. Fundaţiile Academiei Domneşti Sfântul Sava din Piaţa Universităţii aufost demolate în intervalul 21-28 aprilie 2011. Fundaţiile constituiau monumentistoric, iar demolarea lor fără declasarea prealabilă din lista monumenteloristorice a constituit infracţiune. Conform legii, pentru demolarea unui sitarheologic monument istoric este obligatorie parcurgerea unor etape. O primăetapă constă în avizarea de către Comisia Naţională de Arheologie a descărcăriide sarcină arheologică. După care este necesară emiterea certificatului de descărcarearheologică de către Ministerul Culturii şi întocmirea dosarului de declasarede către Direcţia pentru Cultură Bucureşti. Nu în ultimul rând, trebuiaîntocmit dosarul de declasare de către Direcţia pentru Cultură Bucureşti şiabia la urmă declasarea prin ordin al ministrului culturii.

Proceduranu a fost respectată. Avizarea descărcării de sarcina arheologică s-a făcutdoar de biroul Comisiei Naţionale de Arheologie, nu de comisia însăşi. Ceilalţipaşi legali au fost total ignoraţi. Lucrările de demolare au început în urmaunei adrese a Direcţiei Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii, prin careaceasta îşi transmitea „acordul pentru începerea lucrărilor”. Noţiunea juridicăde „acord pentru începerea lucrărilor” nu există (legea prevede aviz în vedereaautorizaţiei de desfiinţare, care se emite numai după declasarea din ListaMonumentelor Istorice). Emiterea acestui„acord” constituie, în opiniaONG-urilor, infracţiune.

DirecţiaPatrimoniu Cultural nu este la prima abatere. În septembrie 2010, Direcţia aconfirmat un aviz ilegal al Direcţiei pentru Cultură Bucureşti pentru demolareaimobilului din Şoseaua Kiseleff nr. 39, fapt ce a dus la demolarea imobilului.Directorul Direcţiei Patrimoniu Cutural din Ministerul Culturii, MirceaAngelescu, este cel despre care s-a dovedit, spune Asociaţia “Salvaţi Bucureştiul”,că a plagiat în 2004 lucrarea „Standards and Guidance” editată de The Instituteof Field Archaeologists.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-05-13

Mai multe imagini:
Scandalul privind Diametrala Buzeşţi - Berzei a ajuns în curtea Ministerului Dezvoltării
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


TEODOR
02 Iun 2011

De cand Bucurestiul este condus de ONG-uri?Chiar asa?Oprescu trebuie felicitat pentru curatenia pe care o face in zona Buzesti,nu tarat in justitie!Toate sandramalele pline de igrasie si paduchi,trebuie sa dispara,nu doar cele vizate de proiectul Uranus!
Random image