2019-03-19 08:00


Schema recuzărilor în procesul de 27 de ani. CSM şi Curtea de Apel vor hotărî cum va evolua cel mai lung proces din România

 |  19:58
Schema recuzărilor în procesul de 27 de ani. CSM şi Curtea de Apel vor hotărî cum va evolua cel mai lung proces din România
Curtea de Apel Bucureşti are rolul unui veritabilmediator judiciar în cazul aplanării celui mai amplu mecanism de recuzare a judecătorilorde la Curtea de Casaţie, desfăşurat de toate părţile implicate în litigiulaflat pe rolul Secţiei Comerciale a instanţei supreme, cu o miză de cel puţin48.000.000 de dolari.

Curtea de Apel Bucureşti este sesizată de Înalta Curte deCasaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra unei excepţii ce vizează repartizareaaleatorie a cauzelor, în cauza reclamanteiMetalexportimport SA şi a pârâtelor Otto Wolff America Inc, cu sediul înSUA, Otto Wolff A.G. Koln, cu sediul în Germania, Otto Wolff GmbH, cu sediul înGermania, Conesteel AG, cu sediul în Elveţia, Cideco SA, cu sediul în Franţa,C.Itoh, cu sediul în SUA, şi Cardinal Shipping, cu sediul în SUA. Părţile s-auadresat justiţiei din România în anul 1983, judecându-se pentru o creanţăiniţială de 20.000.000 de dolari. De atunci şi până astăzi cauza a parcurstoate căile de atac, inclusiv două contestaţii în anulare, ceea ce a provocat, încei 10 ani de când dosarul se află pe rolul acestei instanţe, nenumăratecontroverse legate de interpretarea procedurii civile şi comerciale, inclusiv apracticii Curţii de Casaţie. Cauza se află acum pe rolul unei secţii de ContenciosAdministrativ a Curţii de Apel Bucureşti, după ce instanţa supremă a suspendatjudecată şi s-a adresat instanţei inferioare pentru a lămuri aspectele ce ţinde legalitatea compunerii instanţei, ca urmare a recuzărilor nemaintâlnite pânăla acest litigiu. Se invocă excepţia de nelegalitate a regulamentului de ordineinterioară a instanţelor, în cazul de faţă a Curţii de Casaţie, solicitându-seincluderea/reincluderea cauzei în sistemul de distribuţie aleatorie.

CSM se opune includerii dosarului în sistemul derepartizare aleatorie, în cazul incidentelor procedurale

Până pe 29 iunie 2011, SC Metalexportimport SA trebuie sădepună concluzii, la solicitarea din oficiu a instanţei, care să susţinăadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate invocată, din perspectiva legăturiicu fondul cauzei, în condiţiile în care s-a trecut de filtrul instanţei detrimitere. De asemenea, SC Metalexportimport SA este chemată să depunăconcluzii asupra însăşi admisibilităţii excepţiei de nelegalitate faţă dereglementările din legea contenciosului administrativ, potrivit cărora instanţade trimitere investeşte instanţa de contencios atunci când constată „că deactul administrativ depind soluţionarea litigiului pe fond”, iar prezentaexcepţie a fost invocată în raport de procedura de soluţionare a cererii derecuzare.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis deja unpunct de vedere instanţei de contencios în care îi cere să nu admită excepţia.Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al CSM, cauza nu trebuie inclusă însistemul de distribuţie aleatorie fiind vorba de un dosar ce vizeazăincidentele procedurale. „Repartizarea cauzei în sistemul aleatoriu în vedereasoluţionării incidentelor procedurale, incompatibilitatea, recuzarea sauabţinerea, după repartizarea iniţială a cauzei, la momentul înregistrăriiacesteia pe rolul instanţelor, ar putea conduce la o întârziere la soluţionareape fond, existând pericolul ca la noua repartizare aleatorie, cauza să fierepartizată aceluiaşi complet, care nu poate dispune cu privire la incidentulprocedural ivit, aspect care ar conduce la o nouă repartizare aleatorie cecomportă aceleaşi riscuri”. În aceste condiţii, preşedintele CSM, judecătorulHoraţiu Dumbravă, semnatarul punctului de vedere înaintat instanţei decontencios, apreciază că excepţia de nelegalitate trebuie respinsă cainadmisibilă, iar dacă instanţa va trece peste aceasta, excepţia ar trebuirespinsă ca nefondată, dar şi ca neîntemeiată.

Judecătorii de la Secţia Comercială, reclamaţi la CSM, au depus cereri de abţinere

Inspecţia Judiciară a prezentat Secţiei de Judecători aConsiliului Superior al Magistraturii traseul acestui dosar, desluşind ce adeterminat blocajul în care se găsesc completele de judecători de la SecţiaComercială a Curţii de Casaţie. Cel puţin 9 judecători au fost recuzaţi celpuţin o singură dată, iar trei dintre ei s-au abţinut, invocând presiuni asuprajudecăţii lor. Prezentăm în continuare mecanismul cererilor de abţinereformulate de judecătorii, care au soluţionat contestaţia în anulare prin careMetalexportimport SA era exonerată de orice obligaţii faţă de pârâte, ca urmarea inexistenţei raporturilor contractuale. Trei judecători s-au abţinut, după ce,pe 8 iunie, reprezentanţii Otto Wolf Handelgesellschaft GmbH au solicitatconducerii Secţiei Comerciale a Curţii de Casaţie şi însuşi preşedinteluiÎnaltei Curţi analiza soluţiei pronunţate de cei trei în cazul contestaţiei înanulare. Judecătorii au apreciat petiţia pârâţilor ca o presiune asupra lor şiau depus cereri de abţinere. Cererile au fost însă respinse de un prim completcare a judecat incidentul procedural. Membrii acestui complet au fost recuzaţi, cererile fiind admise. Judecata afost suspendată până la soluţionarea cererilor de recuzare a primului complet. S-aformat un al doilea complet pentru a soluţiona recuzarea primului complet, dara fost şi el recuzart. Cauza a ajuns la un al treilea complet, care însă afăcut cereri de abţinere de la soluţionarea recuzării celui de-al doileacomplet. Cererile de abţinere au fost admise. Cauza a fost repartizatăcompletului cu numărul 5, care a examinat cererile SC Metalexportimport SAprivind recuzarea completului 2, care ar urma să soluţioneze recuzareacompletului 1. În acest moment, SC Metalexportimport ridică excepţia denelegalitate şi trimite dosarul la Curtea de Apel. În urma soluţiei instanţeide contencios vom vedea cine va soluţiona cererile de recuzare faţă decompletul numărul 2, chemat să soluţioneze recuzările completului numărul 1.

C1– respinge cererile de abţinere ale judecătorilor care au soluţionat contestaţiaîn anulare

- membrii C1 sunt recuzaţi de reclamantă

C2– a fost recuzat, după ce a fost învestit să judece recuzarea C1

C3- membrii completului depun cereri de abţinere, de la soluţionarea recuzării C2

-reclamanta îi recuză pe membrii completului,pe motiv că au pronunţat Decizia nr. 893/4.03.2010

C4- complet desfiinţat

C5- admite cererile de abţinere a C3

- respinge cererile de recuzare amembrilor C3, depuse de către reclamantă, una ca rămasă fără obiect, alte douăca inadmisibile

-suspendă cauza ca urmare a invocăriiexcepţiei de nelegalitate, sesizează CAB cu un dosar ce are ca obiect soluţionareacererilor de recuzare a judecătoarelor membre în C2, chemate să judece recuzareaC1


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-08-12
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...