2017-01-18 11:59

EVENIMENT


Silviu Văduva, proaspătul numit la conducerea Vamei Bucureşti, a demisionat

 |  19:31
Silviu Văduva, proaspătul numit la conducerea Vamei Bucureşti, a demisionat
Numirea misterioasă alui Silviu Văduva la conducerea Direcţiei Bucureşti a Biroului pentru Autorizărişi Operaţiuni Vamale este ştirbită în plan mediatic chiar de demisia acestuiadin funcţia respectivă la doar o zi de la ocuparea acestui scaun. PotrivitStatutului Funcţionarului Public, pentru a putea ocupa o asemenea funcţie, Văduvaar fi trebuit să aibă o vechime de minim 5 ani. Silviu Văduva este un prosperom de afaceri cu o impresionantă listă de relaţii amoroase, însă mai puţincunoscut este faptul că, dacă el susţine, într-un comunicat de presă, că nu afost niciodată cercetat penal, fosta sasoţie, ex-vedeta B1 TV Monica Stan, a fost cercetată, împreună cu tatăl ei,pentru privatizarea unor active ale SC Neptun-Olimp SA chiar în perioada încare a Văduva era căsătorit cu ea.

Patron al unei agenţiiimobiliare, Urban Media Solution, Silviu Văduva a fost propulsat într-o înaltăfuncţie publică din sistemul vamal, chiar în perioada în care la vămi cadcapete pe bandă rulantă. Pe 28 februarie, şeful ANAF, Sorin Blejnar, a semnatordinul de numire al lui Silviu Văduva în funcţia de director executiv al DirecţieiMunicipiului Bucureşti pentru Accize şi Operaţiuni Vamale. “Art. 1 - Cu data de21 februarie 2011, domnul Văduva Silviu, numit temporar în funcţia publică deconsilier clasa I grad profesional superior gradaţia 3, clasa de salarizare 7la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, detaşat pe perioada deţineriicalităţii de funcţionar public, dar nu mai puţin de 6 luni, în funcţia publică teritorialăde execuţie de inspector vamal clasa I gradul profesional superior gradaţia 3,clasa de salarizare 57 la Biroul Autorizări din cadrul Direcţiei MunicipiuluiBucureşti pentru Accize şi Operaţiuni Vamale se împuterniceşte cu exercitareaatribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante de director executiv alDirecţiei Municipiului Bucureşti pentru Accize şi Operaţiuni Vamale pe perioadadetaşării, în conformitate cu prevederile art. 45 alineatul 1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarului Public, cu modificările şi completărileulterioare. (…) Art 2 – Atribuţiile şi sarcinile funcţionarului public împuternicitconform art. 1 la prezentul ordin vor fi prevăzute în fişa postului. (…) Art. 3– Direcţia Generală de Organizare şi resurse umane şi Autoritatea Naţională a Vămilorvor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Lipsa vechimii faceilegală numirea

Numirea lui Văduva înaceastă funcţie s-a făcut cu încălcarea prevederilor articolului 58 cutrimitere la articolul 12 din cadrul aceleiaşi legi a Statutului FuncţionaruluiPublic, întrucât pentru a putea ocupa o funcţie de director în cadrul uneidirecţii Vamale, Silviu Văduva ar fi trebuit să aibă o vechime ca funcţionarpublic de minim cinci ani. Potrivit art. 58 din Legea 188/1999, “pentru a puteaparticipa la concursul pentru promovarea într-o funcţie publică de conducere vacantă,persoana în cauză trebuie să aibă minim 2 ani vechime pentru funcţii publice deşef de birou, şef de serviciu sau secretar al comunei, şi de minim 5 ani pentrufuncţii publice prevăzute în cuprinsul articolului 12”. La articolul 12 dinaceeaşi lege, se prevede că pentru a putea ocupa funcţia de director executiv şidirector executiv adjunct al serviciilor publice descentralizate aleministerelor şi a altor organe de specialitate ale administraţiei publicecentrale, precum şi în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţieipublice locale, persoana candidată trebuie să aibă o vechime de minim cinciani.

Văduva a rămas vameş,deşi nu mai conduce o vamă

Silviu Văduva nu a aşpteptatca scandalul să ia amploare, demisionând, ieri, din funcţia publică în careabia fusese uns. Prin intermediul unui comunicat de presă, fostul director al VămiiBucureşti susţine următoarele: “Având în vedere atacul mediatic fără precedentasupra instituţiilor statului cu atribuţii de control şi pentru că nu doresc,prin promovarea mea temporară, să ştirbesc imaginea unor instituţii publice,mi-am depus demisia din funcţia de conducere de director al DirecţieiMunicipiului Bucureşti de Accize şi Operaţiuni Vamale, pe care o ocupamtemporar. Prin cererea de demisie am solicitat trecerea pe o funcţie de execuţieîn scopul punerii la dispoziţia Autorităţii Naţionale a Vămilor a cunoştinţelorşi experienţei dobândite. Niciodată nu am fost implicat în scandaluri de corupţieşi nu am fost vreodată cercetat penal. Precizez că delegarea mea pentru aasigura interimatul funcţiei de conducere a avut loc în urma prezentării atât cătreAutoritatea Naţională a Vămilor, cât şi Prefectului Municipiului Bucureşti aunor soluţii şi proiecte viabile pentru accesarea fondurilor europene ce pot fidezvoltate şi modernizarea bazei de date existente şi a unor metode eficientede combatere a corupţiei. La promovarea mea temporară s-a avut în vedere şiexperienţa pe care am dobândit-o prin absolvirea celor două studii de master laAcademia Naţională de Informaţii şi la Academia de Studii Economice”.

Om de afaceri şiconsilier la Muncă

Potrivit CV-uluipublicat de Silviu Văduva pe site-ul PDL Bucureşti, proaspătul demisionar dinfuncţia de şef al Vămii Bucureşti a deţinut, în perioada 1998-2002, funcţia de director general al sucursalei Bucureştia MP Global Invest SVM. Între 2001 şi2002 a fost director general al GlobalTop, iar în perioada 2002-2005 a ocupat funcţia de preşedinte al Consiliului deAdministraţie al Publirom SA. Între anii 2005 şi 2008, a fost director generalal XTC Serv SRL. Între 2008 şi 2010, Văduva a fost director general al SCHabitat Concept SRL (firmă din acţionariatul căreia face parte şi mama sa,Alexandrina). Cariera de bugetar a demarat în anul 2008, când a devenitconsilier Local în cadrul Primăriei Sectorului 6 şi membru al Consiliului deAdministraţie al RADET Bucureşti. Începândcu anul 2010, Silviu Văduva a devenit consilier personal al ministrului muncii,familiei şi protecţiei sociale, de unde a fost detaşat la Autoritatea Naţionalăa Vămilor.

Silviu Văduva a terminat, în anul2000, Facultatea de Drept, după care a absolvit un master în tranzacţiieconomice internaţionale în cadrul ASE, Colegiul Naţional de Apărare, un masterîn cadrul Academiei Naţionale de Informaţii, Institutul Cultural Român. În anul2009, Văduva a mai absolvit un master în administraţie publică la SNSPA şi înprezent mai face un master pe economie socială. Potrivit declaraţiei sale deavere, Silviu Văduva deţine trei terenuri intravilane în Bucureşti şi pădure înjudeţul Argeş, are două ceasuri în valoare totală de 75.000 de euro, iar înanul 2010 a împrumutat firma sa Urban Media Solution cu 400.000 de euro. Înacelaşi an a mai acordat împrumuturi către persoane fizice în valoare de 1,25milioane de euro, cu toate că, potrivit aceleiaşi declaraţii de avere, a încasatvenituri salariale de la Ministerul Muncii de 28.600 de lei. La această sumă seadaugă 8.073 lei indemnizaţia de consilier local şi 628 lei cea de preşedinte alCA al RADET.

Fosta soţie, implicatăîn privatizarea cu iz penal a complexului Neptun-Olimp

Silviu Văduva a divorţatîn anul 2004 de fosta prezentatoare B1TV Monica Stan, după care a avut o seriede relaţii amoroase care au ţinut prima pagină a ziarelor tabloide. Printrecuceririle sale se numără fostul prefect al Capitalei, Mioara Mantale, precum şivedete ca Delia Matache şi Ramona Gabor, soraMonicăi Columbeanu.

Pe vremea când SilviuVăduva era căsătorit cu Monica Stan Văduva, familia demisionarului director alVămii Bucureşti a fost implicată într-unscandal cu iz penal legat de privatizarea unor active ale complexuluiNeptun-Olimp. Potrivit presei centrale, în anul 2006 fostulconsilier personal al ministrului turismului Dan Matei Agathon, din perioada2001-2003, Ion Stan, a fost cercetat penal de DNA Constanţa pentru privatizareafrauduloasă a unor active din staţiunea Neptun, respectiv complexul Prichindel. În acelaşi dosar au mai fostcercetaţi fiica fostului consilier, Gabriela Monica Stan (fostă Văduva), fostuldirector general al SC Neptun-Olimp SA, Dumitru Filip şi afaceriştii Gheorghe şiAlexandru Papuc. Cei cinci ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion deeuro. Totul a început cu AdunareaGenerală a Acţionarilor SC Neptun-Olimp SA din data de 20 septembrie 2001, cânds-a luat hotărârea să se vândă o serie de active din patrimoniul staţiuniiNeptun. Printre acestea, complexul Bufet-Patiserie Prichindel. Trei săptămâni mai târziu, a avut loc o licitaţiela care au participat afaceristul constănţean Gheorghe Papuc, reprezentat defratele său Alexandru Papuc, şi Mariana Bujor, reprezentant al SC ArgiromInternational SA Bucureşti, firma la care erau asociaţi Iosif Armaş, Ioana Brănescuşi Doru Ioan Tărăcilă, fost ministru de interne. Societatea Argirom a fostacceptată la licitaţie în ciuda faptului că avea datorii importante la bugetulstatului.Comisiade licitaţie, din care făcea parte şi Ion Stan, a obţinut doar ul depornire, respectiv 2,5 miliarde de vechi, fărăTVA. Contractul de vânzare-cumparare pentru Complexul Prichindel şi terenulaferent a fost semnat pe 15 octombrie 2001 între Dumitru Filip, la acea datădirector general al SC Neptun-Olimp SA, şi afaceristul Gheorghe Papuc. Documentul a fost autentificat pe 31 ianuarie 2002,la notarul Daniela David din Mangalia. Procurorii spuneau că, în aceeaşi zi,Papuc a vândut complexul, cu exact aceeaşi sumă cu care l-a cumpărat, 2,5miliarde de , firmeiSC STS Partners SRL Bucureşti, care avea drept asociat unic şi administrator peGabriela Monica Văduva, fiica consilierului ministerial Ion Stan şi soţia de laacea dată a lui Silviu Văduva. Ulterior, poliţiştii şi reprezentanţiiComisariatului General al Gărzii Financiare au descoperit că firma fiiceiconsilierului de la Turism nu dispunea de numerar şi nu a efectuat operaţiunifinanciar-contabile până în aprilie 2002, deşi teoretic cumpărase ComplexulPrichindel. Poliţiştii susţineau că fapta lui Dumitru Filip întruneşteelementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselorpersoanelor şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Prin vânzarea activului Bufet-PatiseriePrichindel şi înstrăinarea celor trei loturi de teren, Neptun-Olimp SA a fostprejudiciat cu peste 700.000 euro, este concluzia procurorilor DNA. Fostul consilier Ion Stan a fost şi el acuzatde asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, iar fiica sa, Gabriela MonicaStan, fostă Văduva, şi afaceriştii Gheorghe şi Alexandru Papuc au fost şi eicercetaţi pentru asociere în infracţiuni, fals în declaraţii şi uz de fals.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-01-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image