2018-12-18 17:42


Totul despre admiterea în MAGISTRATURĂ din acest an

 |  16:33
Totul despre admiterea în MAGISTRATURĂ din acest an

Concursul de admitere în magistratură de anul acesta are loc în perioada 7 februarie - 22 mai 2017, potrivit unui anunț recent, iar cei interesați trebuie să știe că se pot înscrie până la sfârșitul lunii februarie.

Anul acesta sunt scoase la concurs 85 de posturi pentru judecători și 43 de posturi de procuror, în diverse zone ale țării. La fel ca în fiecare an, concursul constă în două etape, prima fiind reprezentată de proba scrisă și de testarea de logică, iar cea de-a doua etapă este proba interviului, conform avocatnet.ro.

Cei care vor să devină judecători sau procurori trebuie să știe că a fost anunțată recent organizarea concursului de admitere în magistratură de anul acesta. Potrivit anunțului, concursul are loc în perioada 7 februarie - 22 mai 2017, iar posturile scoase la concurs sunt în număr de 85 pentru judecători, la judecătorii, respectiv 43 de posturi de procuror, la parchetele de pe lângă judecătorii. Înscrierile au loc luna aceasta, până pe 28 februarie.

Concursul constă în două etape: prima etapă este reprezentată de proba scrisă, din 9 aprilie 2017, și din testarea raționamentului logic, care are loc pe 23 aprilie 2017. Cea de-a doua etapă a concursului este proba interviului, la care nu pot participa decât cei care au trecut și de celelalte două probe. Candidații eligibili vor susține interviul în perioada 8-21 mai 2017.

Cei care vor să se înscrie la concurs trebuie să știe că au nevoie o vechime în specialitate de cel puțin cinci ani calculat la data susținerii primei probe a concursului, adică proba scrisă. Concret, candidații trebuie să îndeplinească toate aceste condiții:

cetățenia română și domiciliul în România; capacitatea deplină de exercițiu; să fie licențiați în drept; să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal; cunoașterea limbii române.

Totuși, chiar dacă au îndeplinit toate aceste condiții și au ajuns pe lista finală cu candidații admiși la concurs, aceștia trebuie să știe că, ulterior afișării rezultatelor finale, vor mai trece prin două verificări: pe de-o parte, vor fi verificați pentru a fi apți din punct de vedere medical și psihologic, iar pe de altă parte, vor fi verificați în privința bunei reputații.

Cum se face înscrierea?

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind concursul pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la tribunalele (pentru judecător) sau la parchetele de pe lângă tribunale (pentru procuror), în ale căror circumscripții domiciliază candidații, până la 28 februarie 2017.

Pe lângă cererea de înscriere (modelul este atașat articolului) se mai adaugă la dosar și următoarele acte:

certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate de candidat; actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat; diploma de licență, în copie certificată pentru conformitate de candidat; chitanța de plată a taxei de înscriere (taxa de înscriere la concurs este de 450 de lei și se plătește la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea); certificatul de cazier judiciar; certificatul de cazier fiscal; declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate; curriculum vitae; carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat. Ce presupune examenul și cum poate fi promovat

Potrivit calendarului de concurs, prima probă se va desfășura pe data de 9 aprilie 2017 - proba scrisă eliminatorie, de tip grilă cu 100 de întrebări, prin care sunt verificate cunoștințele de drept civil și de procedură civilă, precum și cele de drept penal și procedură penală (vor fi câte 25 de întrebări pentru fiecare din cele patru materii). Doar cei care sunt declarați admiși la această probă, adică cei care au răspuns corect la cel puțin 70 de întrebări, pot trece la următoarea probă de concurs.

Cea de-a doua probă de concurs va avea loc pe 23 aprilie 2017 - testul de logică. În acest caz, pentru a fi declarat admis și a putea trece la etapa următoare, candidatul trebuie să răspundă corect la minim 30 de întrebări din cele 100 ale căror răspunsuri se punctează.

Cele două probe, testul scris și cel de logică, reprezintă prima etapă a concursului, iar nota pentru această etapă se calculează în felul următor: 70% reprezintă nota de la testul de verificare, iar 30% cea de la testul de logică. Astfel că, sunt declarați admiși în următoarea etapă - interviul - doar candidații admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a note obținute la prima probă, în limita dublului numărului de posturi scoase la scoase la concurs.

Candidații care au fost admiși pentru susținerea probei interviului trebuie să știe că acesta se va desfășura în perioada 8 - 21 mai 2017 și constă în elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea acestuia, precum și din analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei de magistrat (metodologia pentru proba interviului se regăsește atașată articolului).

În fine, sunt declarați admiși la această probă doar candidații care au luat măcar nota 7, iar nota obținută la concurs este suma notelor obținute în cele două etape, calculată astfel: 75% este nota la prima etapă, iar 25% nota de la interviu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2017-02-08

TAGURI: concurs de admitere, magistratura, institutul national magistraturii, csm
loading...





Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site


Random image



Ultimele stiri






loading...