2017-01-22 22:25


Trafic de influenţă Oil Terminal Constanţa. Procurorii DNA au reţinut doi reprezentanţi ai unei firme bucureştene şi doi foşti directori ai unor companii de stat - Petrotrans şi Oil Terminal

 |  20:03
Trafic de influenţă Oil Terminal Constanţa. Procurorii DNA au reţinut doi reprezentanţi ai unei firme bucureştene şi doi foşti directori ai unor companii de stat - Petrotrans şi Oil Terminal

Fostuldirector general al SC Oil Terminal SA Constanţa, Ştefan Ene, fostul directoral SC Petrotrans SA, Octavian Natu, şi doi reprezentanţi ai companiei bucureşteneNAC Industrii din Bucureşti au fost reţinuţi de procurorii DNA pentru fapte decorupţie.

Fostuldirector general al SC Oil Terminal SA Constanţa, Ştefan Ene, în prezentconsilier al directorului general al aceleiaşi companii, este cercetat penalpentru trafic de influenţă, în timp ce fostul director general al SC PetrotransSA, Octavian Natu, în prezent pensionar, este cercetat pentru complicitate lainfracţiunea de cumpărare de influenţă şi complicitate la infracţiunea detrafic de influenţă, potrivit procurorilor DNA. Procurorii efectuează cercetăripenale şi faţă de Mihai Moise, reprezentant al SC NAC Industrii SRL Bucureşti,şi Marian Toma, director de producţie la aceeaşi firmă, în sarcina cărora s-areţinut infracţiunea de cumpărare de influenţă.

Potrivitprocurorilor, rezultat că, pe 6 ianuarie 2011, Ştefan Enea a primit de la MihaiMoise, reprezentant al NAC Industrii, aproximativ 43.000 de euro pentru a intervenipe lângă directorul general al Oil TerminalSA Constanţa şi pentru a-ldetermina să aprobe încheierea unui contract prin care firma constănţeană sălivreze pentru cea din Bucureşti reziduuri petroliere în condiţii avantajoasede preţ, cantitate şi ritmicitate. Suma de bani reprezenta o primă tranşă(aproximativ 80%) din totalul de aproximativ 50.000 euro convenit cu Ene,diferenţa urmând a fi remisă la o dată ulterioară. Legătura dintre Ştefan Eneşi Mihai Moise a fost mijlocită de către Octavian Iulian Natuşi MarianToma, care aveau o relaţie apropiată cu Ene, relaţie ce le permitea verificareaşi impulsionarea acestuia din urmă în vederea îndeplinirii scopului vizat.

Unul dintre cei reţinuţi,judecat în alt dosar al DNA

Unuldintre cei doi acţionari ai NAC Industrii, Adrian Moise, dar şi unul dintre ceireţinuţi, ieri, au fost trimişi în judecată, tot de DNA, în vara anului 2007. Înacelaşi dosar, procurorii i-au cercetat pe generalul în rezervăTraian Nistor, comandant al Comandamentului Logistic Întrunit, sub acuzaţia decomplicitate la evaziune fiscală, precum şi pe Marius Mihai, director generalal SC Marius Business Center SRL. Dosarul a avut ca obiect evaziunea fiscală şilivrarea de uleiuri minerale din antrepozit fiscal fără prezentare de cătrecumpărător a dovezii de plată a accizei. Potrivit procurorilor, în cursulanului 2006, „cu ocazia unei achiziţii publice de produse petroliere pentruunităţi militare, inculpaţii au încheiat un contract pentru un alt produs decâtcel licitat şi au eludat dispoziţiile legale privind plata corespunzătoare aaccizei către bugetul de stat, producând un prejudiciu echivalent cu1.270.446,59 euro”. La începutul anului 2006, Comandamentul Logistic Întrunit ainiţiat o procedură de achiziţie publică de combustibili şi uleiuri mineralepentru unităţile militare, între produsele ce urmau a fi achiziţionate figurândşi combustibil lichid uşor tip III, în cantitate de 11.353,53 tone, necesarpentru încălzire. Pentru produsul solicitat de achizitor, în conformitate cuart. 176 din Legea 571/2003, se plăteşte o acciză de 307,59 euro/tonă(echivalent cu cea pentru motorină). Laacest produs, a depus o ofertă şi SC Marius Business Center SRL, reprezentatăde Marius Mihai, în calitate de manager general, acesta oferindu-se săfurnizeze un produs denumit combustibil lichid pentru focare tip II.Combustibilul era produs de SC NAC Industrii SRL, la care asociat unic era Adrian Moise, iardirector tehnic - Marian Toma, producător care a împuternicit firma ofertantăsă livreze acest produs. În toată documentaţia depusă, ofertantul a susţinut căprodusul oferit, deşi denumit combustibil lichid pentru focare tip II, arecaracteristicile fizico-chimice ale produsului combustibil lichid uşor tip III,solicitat de achizitor. La data de 23 martie 2006, SC Marius Business CenterSRL a fost declarată societate câştigătoare a licitaţiei, întrucât a avutpreţul cel mai mic. A fost acceptat produsul oferit de această societate, dupăce unitatea achizitoare prin ofiţer specializat a certificat că produsulcorespunde calitativ. Firma ofertantă - SC Marius Business Center SRL - asusţinut că acciza ce urmează a fi plătită este de 307,59 euro/tonă,echivalentă accizei pentru motorină. Dar producătorul - SC NAC Industrii SRL - deţinea o autorizaţie pentru un produs care se acciza cu 6,81euro-tonă, aferentă păcurei. "În documentele încheiate - contracte,grafice de livrare etc. - a fost trecută denumirea produsului solicitată desocietatea furnizoare, mai exact combustibil lichid pentru focare tip II, maipuţin în graficele de livrare, unde a fost trecută în principal denumireacombustibil lichid tip III. La insistenţele furnizorului, în graficele delivrare, inculpaţii au schimbat denumirea produsului printr-un act adiţional lacontract, astfel încât produsul să fie denumit drept combustibil lichid pentrufocare tip II, a cărui provenienţă putea fi justificată de furnizor. InculpatulNistor Traian, deşi a fost avertizat că, în acest fel, va ajuta furnizorul şiproducătorul să facă o evaziune fiscală, a acceptat schimbarea denumirii îngrafice şi în toate documentele de livrare a produsului (facturi, avize etc.).În final, cei trei inculpaţi civili au plătit o acciză de 6,81 euro/tonă, deşiprodusul, aşa cum s-a dovedit prin rapoarte de constatare şi expertiză, eraaccizabil cu 307,59 euro/tonă, provocând bugetului de stat un prejudiciu de1.270.446,59 euro", se arăta într-un comunicat al DNA.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-04-18Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image