2017-01-24 05:07


Traian Igaş vrea ca primarii să conducă şedinţele consiliilor locale

 |  19:35
Traian Igaş vrea ca primarii să conducă şedinţele consiliilor locale
Ministrul administraţieişi internelor, Constantin Traian Igaş, a declarat la sfârşitul săptămâniitrecute, la Olăneşti-Vâlcea, că vrea să înainteze în zilele următoareGuvernului proiectul de modificare a Legii administraţiei publice locale, înurma căruia primarii vor avea atribuţii asemănătoare cu ale şefilor de consiliilorjudeţene.

"Înzilele următoare, încercăm să înaintăm Guvernului un proiect de modificare a Legii215/2001, privind statutul primarului, în primul rând. Dorim să introducem şipentru primari acelaşi sistem pe care îl regăsim la nivelul preşedinţilorconsiliilor judeţene, şi anume să dăm posibilitatea primarilor să conducăşedinţele de consiliu local şi, în acelaşi timp, săaibă şi drept de vot”,a spus Igaş. Acest lucru este imposibil, în momentul de faţă, întrucât Legea215/2001, invocată de către ministrul administraţiei şi internelor, prevede că şedinţeleconsiliului local nu pot fi conduse decât de un membru ales în respectivulconsiliu. Astfel, potrivit articolului 41 din respectivul actnormativ, şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţăales. După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membriisăi, prin hotărare de consiliu, cu votul majorităţii consilierilor, un preşedintede consiliu pentru o periodă de cel mult trei luni. Propunerea lui Traian Igaşeste ca primarul să conducă şedinţele consiliului local, în condiţiile în caremandatul primarului este de patru ani.

Una dintre propuneri se regăseşte în legea aflată azi învigoare

Potrivit ministrului, oaltă propunere se referă laconsilierii locali. "Învestirea consilierilor, atât la începutulmandatului, cât şi pe parcursul mandatului, atunci când se vacantează un post,să fie făcută prin hotărârejudecătorească, şi nu prin votul consilierilorlocali”, aprecizat Igaş. Ministruleste de părere că astfelvorputea fi evitate blocajele,mai ales în cazurile în care urmeazăsăfie ocupat un post vacantat în rândul consilierilor locali. Aceastăpropunere însă se regăseşte chiar în textul legii aflate la această oră învigoare. Potrivit articolului 30 din Legea 215/2001, “validarea alegeriiconsilierilor se face de către judecătoria în raza căreia se află unitateaadministrativ-teritorială, de către un judecător desemnat de preşedinteleinstanţei”, pentru ca, la art. 32, să se precizeze că “consilierii locali alecăror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local jurământul înlimba română”.

Se va umbla şi la Legea prefecturilor

Ministrul Traian Igaş, care a participat, la sfârşitul săptămâniitrecute, la Olăneşti, la o întâlnire cu prefecţii,a mai declarat că MAIva propune Guvernului şi modificărilaLegea340/2004 privind instituţia prefectului, printre acesteaaflându-sereintroducerea funcţiei de secretar general al prefecturii.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-11-24Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image