2017-01-20 05:40

EVENIMENT


Turcu se întoarce. CSM i-a redat judecătoarei Elena Turcu scaunul de magistrat la Tribunalul Dâmboviţa

 |  19:31
Turcu se întoarce. CSM i-a redat judecătoarei Elena Turcu scaunul de magistrat la Tribunalul Dâmboviţa

Secţia pentru judecători a CSM a repus-o în drepturi pe ElenaTurcu, de la Tribunalul Dâmboviţa, judecătoare achitată după ce s-a dovedit căprobele care au inculpat-o au fost obţinute nelegal. Precizăm că Parchetul nu amai făcut recurs la hotărârea Curţii de Casaţie, lucru destul de rar întâlnitîn practica Ministerului Public.

Consiliul Superior al Magistraturii i-a redat scaunul dejudecător Elenei Turcu, devenită celebră în urma unui scandal pe care l-aprovocat cu Poliţia Rutieră, ai cărei agenţi au insistat să facă testuletiloscopic întrucât emana alcool. Cel mai înalt organism în structura defuncţionare a justiţiei a fost obligat să-i recunoască judecătoarei vechimea,de la data în care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi a fost suspendată dinprofesie, să o reîncadreze în muncă, anume la Tribunalul Dâmboviţa, SecţiaCivilă.

Cum s-a ajuns la această situaţie, în condiţiile în careimaginile prezentate pe toate canalele de ştiri indică un dialog cel puţinneprincipial al judecătoarei cu agenţii de poliţie, dar şi distorsiuni alevocii, provocate, cel mai probabil, de la consumul de alcool? Înalta Curte deCasaţie şi Justiţie, Secţia Penală, a edictat că inculpata nu poate ficondamnată în baza unor probe obţinute în mod ilegal, instituind sancţiuneanulităţii tuturor actelor de urmărire penală, cu consecinţa achităriiinculpatei.

Judecătoarea Turcu şi-a organizat în mod strălucitapărarea, reuşind, prin argumentele avocatului Gheorghiţă Stoian, dar şi prinsolicitarea şi obţinerea unor puncte de vedere ale unor reputaţi practicieni,care au luat forma unor opinii expertale şi expertize extrajudiciare, săanuleze toată activitatea de cercetare penală, instrumentată exclusiv deprocuror. Mai mult, Ministerul Public nu a mai atacat hotărârea de fond aCurţii de Casaţie, apreciind că nu sunt motive de recurs în această cauză.Această situaţie este rară în practica procurorilor, care, după cum se ştie,apelează la toate căile de atac ordinare şi extraordinare în cazuri în care nuîşi însuşesc hotărârile instanţelor de judecată. Dar să vedem cum s-a apăratjudecătoarea Turcu, cum şi-a structurat apărarea, astfel încât nimic să nudemonstreze fără dubiu că a consumat măcar „un gram de alcool”, după cumsubliniază în concluziile scrise.

Sticluţă de penicilină, în loc de trusa standard derecoltare

AvocatulStoian a invocat nerespectarea metodologiei de recoltare a probelor biologice,în sensul că testarea cu aparatul etilotest nua relevat consum de alcool, s-arefuzat în mod constant depunerea la dosar a rezultatului testărilor cuaparatul etilotest, respectiv ataşarea printărilor, au fost şterse din memoria aparatului rezultatele testării judecătoarei, deşi s-a cerut înmod expres conservarea acestor rezultate,a fost recoltată o singură probă de sânge şi nu două probe şi nu s-a consemnat care este motivul pentru care nu s-a recoltat a douaprobă de sânge, recoltarea unicei probe de sânges-a făcut cu nerespectarea Ordinului nr. 376/2006raportat la OUG nr.195/2002, în sensulcă nu a fostutilizată trusa standard de recoltare, sângele a fost introdus într-o sticluţăde penicilină folosită anterior, nu s-aaplicat sigiliul de către cadrul medical, conform metodologiei, a fost aplicat un sigiliu de către un poliţist, care a plecat având în buzunar atât sticluţa cu sânge, cât şi sigiliul pecare l-a aplicat. De asemenea, apărătorul a invocat nelegalitatea buletinului deexaminare clinică în sensul că: în cuprinsul buletinului deexaminare clinică nu se menţionează seria şi numărul containerului, nu se menţionează seria şi numărul sigiliului (a se vedea ultimarubrică înainte de concluzii, fila 103, specificarea „confirm că prelevarea s-afăcut … containere nr. … sigiliul nr. …”), nu atestă, prin menţiunileinserate, consumul de alcool, specificând comportare ordonată, orientare în timp şi spaţiu-orientată, atenţiaconcentrată, judecata coerentă, darconcluzionând, „pare sub influenţa acoolului”, rechizitoriulnu explică lipsa acestor menţiuni, lăsând nesoluţionate apărări esenţialeformulate în cursul urmăririi penale. Maideparte, apărarea a reclamat nelegalitatea buletinului deanaliză toxicologică, aflat la fila 104 a dosarului, în sensul că nu menţionează seria şi numărul sigiliului flaconului care a fost supus analizei, nu descrie starea sigiliului,nu prevede ora recoltării probeide sânge,data şi ora la care s-a analizatproba, nu poartă ştampila unităţii şi semnătura conducătorului unităţii,este întocmit de SML Ploieşticare, conform adresei nr. 16838 din 23.07.2009 – fila 120 adosarului, dispunea de truse standard de recoltare de la data de 28.11.2006, dar la 15 mai 2007 analizează un flacon de penicilină adus de poliţist, în condiţiile în careexact la aceeaşi dată de 15.05.2007, acelaşi poliţist a predat spre analiză laSML Ploieşti şi probe de sânge recoltatcu truse standard – a se vedea registrul de referinţăde la IPJ Dâmboviţa, fila 140 Dosar Urmărire Penală.

Procurorul Marius Iacobşi Vladimir Beliş au apărat-o pe Turcu

Avocatul indică prezenţa în această afacere judiciară adoi reputaţi reprezentanţi ai profesiei lor, unul este Marius Iacob, şefulSecţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din Cadrul Parchetului General,iar celălalt este profesorul Vladimir Beliş, în domeniul medicinei legale.Astfel, spre a se apăra cu argumente cât mai limpezi, judecătoarea a cerut şi aobţinut în anchetă un punct de vedere asupra legalităţii obţinerii probelor maisus indicate de la Secţia Resurse Umane şi Documentare din cadrul Parchetului de pe lângăÎnalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cele două opinii nu au fost invocate înrechizitoriu nici în favoarea inculpatei, nici în defavoarea ei. Acest lucru nua scăpat avocatului, care a criticat activitatea de urmărire penală, subliniindcă, dacă s-ar fi avut în vedere şi concluziile legate de problemele de dreptridicate Secţiei Resurse Umane şi Documentare, s-ar fi ajuns la o singurăconcluzie, şi anume aceea că mijloacele de probă sunt ilegale. Astfel,documentul în discuţie e semnat de şeful acestei secţii, dar şi de procurorulMarius Iacob. Iar opinia expertală formulată de prof. Vladimir Beliş, menţinutăşi în faţa instanţei, arată că „nerespectarea dispoziţiilor legaleprivind recoltarea probelor biologice şi deci, rezultatul examenuluitoxicologic al produsului biologic recoltat numitei Turcu Elena are din punct de vedere medico-legal drept consecinţă anularea valoriiprobatorii a rezultatului acestei examinări”.În comunicatul de presă, transmis ieri, CSM subliniază ca Secţia pentrujudecători „a fost nevoită” să constate încetarea de drept a suspendării dinfuncţie a Elenei Turcu.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-10-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

VARANGA53
13 Mai 2011

MAFIOTII se apara , la nevoie, intre ei!O instanta de rahat o apara pe betiva asta ordinara doar pentru ca face parte din sistem!Un om simplu ar fi infundat ocna!

Adauga un comentariu

Random image