2019-01-23 17:56


UPDATE. Liderul PRM s-a lăsat evacuat la miezul nopţi. Vadim, înfrânt de urmașii lui Caranfil. PRM, evacuat cu scandal dintr-un imobil cu istorie tumultuoasă | VEZI IMAGINI

 |  19:09
UPDATE. Liderul PRM s-a lăsat evacuat la miezul nopţi. Vadim, înfrânt de urmașii lui Caranfil. PRM, evacuat cu scandal dintr-un imobil cu istorie tumultuoasă | VEZI IMAGINI

Presupusul proprietar dinEmile Zola a fost celebrul inginer interbelic Nicolae Caranfil, fostdirector al Societății de Gaze și Electricitate și al Uzinelor ComunaleBucurești. Este celebru pentru sistematizarea tuturor lacurilor și bălților dinBucurești și din împrejurimi, precum și pentru modernizarea sistemelor deutilități din Capitală.

NicolaeCaranfil a fost ministru în guvernul Gheorghe Tătărăscu(1936-1937),iar în 1945, a fugit din ţară fiind ajutat de englezi să ajungă în SUA. Moştenitorul averii familiei Caranfil, Andrew George (se pare,nepot de frate al inginerului) a părăsit șiel România, devenind profesor universitarde istorie şi filosofie în SUA. Toată avereafamiliei Caranfil a fost confiscată decomunişti: o moşie în Ialomiţa, una la Constanța, în Bucureşti încă două terenuri în Parcul Jianu, precumși casa din Emile Zola, construită în 1939de arhitectul Octav Doicescu, prietenul lui Nicolae Caranfil. Aceasta din urmă a fost transformată în ambasadă a RepubliciiDemocrate Germane. După 1989, imobilul afost preluat de RA-APPS, iar după unificarea Germaniei a devenit locuinţa derezidenţă pentru demnitari.

Drumul sinuos prin instanțe

În 1992, proprietarul de drept a înaintat onotificare de retrocedare şi apoi a început calvarul. RA-APPS a refuzatrestituirea, pe motiv că imobilul reprezintă domeniu public. Drept consecinţă,fostul proprietar a dat în judecată RA-APPS. În 2000, Tribunalul Bucureşti a respins cererea de retrocedare cătrefostul proprietar invocând faptul că imobilul aredestinaţie specială, făcând parte din domeniul public şi servind dreptreşedinţă pentru ambasadorul Germaniei în România. Judecătorii Curții de Apelsolicită,însă, RA-APPS "să lase reclamantului în deplinăproprietate şi posesie imobilul situat în Bucureşti, str. Emile Zola nr. 2,sector 1, format din teren şi construcţie". În motivareadeciziei, magistrații CAB susțin că "TribunalulBucureşti a reţinut greşit împrejurarea că imobilul face parte din domeniulpublic al statului, în condiţiile în care nu a existat un titlu valabil, curespectarea Constituţiei şi a tratatelor internaţionale la care România esteparte, precum şi a legilor în vigoare la data preluării imobilului de cătrestat. Împrejurarea că imobilul este folosit în prezent ca locuinţă pentrureprezentantul Germaniei la Bucureşti nu creează prezumţia că acest bun ar faceparte din domeniul public al statului". De asemenea, înmotivarea deciziei, se mai arată că "dinnici una dintre probele dosarului nu a rezultat că imobilul situat în strada Emile Zola, la nr. 2, ar fi fost trecut înproprietatea statului în baza unui titlu valabil”, astfel că „reclamantul nu a pierdut niciodată calitatea deproprietar asupra imobilului, calitate dovedită cu actele de proprietate depusela dosar".

Cu toateacestea, Curtea Supremă a decis ca dosarul să se întoarcă la instanţa de fond pentrurejudecare, pe motiv de viciu de procedură.

Șerbu, evacuat și el în 2005

După Revoluţie, în acest imobil aavut reședința pentru scurt timp Gelu VoicanVoiculescu, iar,în 2000, vila a fostdată în folosinţă gratuită omului de afaceri Nicolae Șerbu, funcţionând ca sediu al firmeiacestuia, SC Noll Internaţional Group SRL. În 2002, RA-APPS a constatat că Nicolae Șerbu stă gratis în clădire şi a deschis acţiunejudecătorească pentru evacuarea acestuia. În instanţă, RA-APPS a susţinut că „în anul 2001 imobilul a fost ocupat abuziv de către pârât prinforţarea încuietorilor de la poarta de acces în curtea imobilului şi a celei dela uşa de acces în imobil. Întrucât pârâtul nu deţine nici un titlu locativ asupra imobiluluidin strada Emile Zola nr. 2, acesta fiind ocupat fărăconsimţământul proprietarului, se solicită evacuarea pârâtului din imobil”. După mai mulţi ani de judecată, în care RA-APPS chiar a și pierdut pe fond, în2005, Regia aînchiriat imobilul,domeniu public, firmei private SC Noll Internaţional SRL pentru suma de 10.000de euro pe lună.

În timpul guvernuluiTăriceanu, RA-APPS i-a pus la dispoziție PRM imobilul din Emile Zola, pentru600 de lei pe lună.

PRM susține cu actecă revendicatorul nu este proprietar de drept

Evacuareasediului în care se află atât Partidul România Mare, cât și redacțiilepublicațiilor „România Mare” și „Tricolorul”, a fost marcată de protesteleviolente ale reprezentanților partidului, mai ales ale liderului Corneliu VadimTudor. Unul dintre membrii formațiunii politice, omul de afaceri Nicolae Șerbu,a venit la sediul din strada Emile Zola susținând că are acte potrivit cărorarevendicatorul, Andrew George Caranfil, nu este proprietarul de drept.

Acțiuneade evacuare a început ieri- dimineaţă, în prezenţa executorului judecătorescPaula Daniela Şomăldoc, şi a poliţiştilor Secției 1, solicitați pentrudesfășurarea în bune condiții a eliberării imobilului.

Omulde afaceri, Nicolae Şerbu, susţine că Andrew George Caranfil, care revendicăimobilul, nu este adevăratul proprietar al acestuia şi că oricum a încheiat cuacesta un contract decomodat care expiră în anul 2015. Şerbu, care este membruPRM din aprilie 2010, a precizat că, în anul 2001, firma sa a încheiat prinintermediul unui reprezentant al lui Andrew George Caranfil un contract devânzare-cumpărare pentru imobilul din Strada Emile Zola nr. 2. Nicolae Şerbu amenţionat că, ulterior, a constatat că Andrew George Caranfil nu esteadevăratul proprietar. El a spus că, dacă cel care revendică imobilul ar fiproprietarul casei din Emile Zola nr. 2, atunci acest lucru ar însemna cădreptul său de proprietate a fost pierdut prin semnarea contractului din anul2001. "Se pare că acest imobil nu a aparţinut niciodată lui Andrew GeorgeCaranfil. Acest imobil aparţine statului. (...) Trebuie respectat dreptul deproprietate, dar acest drept de proprietate nu există. Este o confuzie alocaţiei", a susţinut Şerbu. Pe de altă parte, el a spus că a semnat cu"aşa-zisul proprietar" un contract de comodat valabil până în 30martie 2015. "Doresc ca acest imobil să nu intre pe mâna mafieiimobiliare", a subliniat Nicolae Şerbu, care a menţionat că va prezentatoate documentele pe care le deţine executorului judecătoresc. În timpul guvernuluiTăriceanu, RA-APPS a închiriat PRM clădirea din Emile Zolapentru 6 milioane de lei vechi pe lună.

Avocatulrevendicatorului: PRM a fost evacuat din sediu pentru că a schimbat destinaţiaimobilului

Hotărâreajudecătorească în baza căreia reprezentanţii foştilor proprietari au venit săevacueze Partidul România Mare din clădirea în care acesta funcţionează estedefinitivă şi executorie conform legii, a declarat, ieri, avocatul Marin Petre,reprezentantul urmaşului lui Nicolae Caranfil.

AndrewGeorge Caranfil a obţinut în instanţă evacuarea PRM din sediul din strada EmileZola, pe calea unei ordonanţe preşedinţiale, judecătorii reţinând că destinaţiaimobilului a fost schimbată, iar proprietarul plăteşte impozite mari la stat. „Acestgen de hotărâre este definitivă şi executorie, nefiind însă irevocabilă. Dinacest motiv, ea poate fi atacată cu recurs şi a şi fost. Noi spunem doar căeste executorie, am învestit-o cu titlul executoriu şi am apelat la forţa legiipentru a o pune în practică”, a declarat avocatul Marin Petre, reprezentantul luiAndrew George Caranfil. În hotărârea judecătorească din 30 septembrie 2010 searată că reprezentanţii lui Andrew George Caranfil au solicitat instanţei sădispună pe calea ordonanţei preşedinţiale evacuarea PRM din sediul din stradaEmile Zola, având în vedere faptul că, deşi este proprietar, reclamantul nu aputut să intre în posesia bunului său “o perioadă foarte lungă de timp”.Avocaţii reclamantului au mai arătat că din primăvara anului trecut, de cândi-a fost constatat dreptul de proprietate asupra imobilului şi l-a intabulat înCartea Funciară, Andrew George Caranfil plăteşte taxe şi impozite “foarte marila stat”, fără însă a putea folosi în vreun fel imobilul. Un alt motiv pentrucare PRM ar trebui evacuat de urgenţă ar fi şi “prevenirea unei pagube iminentecare nu s-ar putea repara”. “Imobilul se degradează, fiind folosit în modimpropriu ca adăpost pentru câinii vagabonzi şi pentru diverse întruniri,reclamantul fiind împiedicat să-l renoveze, consolideze şi să-l pun în valoare”,reţine instanţa. Urmaşul lui Nicolae Caranfil acuză totodată şi faptul că PRM “aschimbat destinaţia imobilului”, o parte din spaţiu fiind folosită “pentruactivităţi de tipărire de cărţi şi ziare”. Un alt motiv pentru care PRM apierdut procesul cu urmaşii inginerului Caranfil îl reprezintă restanţele laplata curentului electric pentru sediul din strada Emile Zola, lucru pe careinstanţa îl consideră un “aspect de natură să justifice urgenţa măsuriisolicitate de proprietar”. (Ionut Muresan)

Corpul de control allui Predoiu face verificări

Corpulde control al ministrului justiţiei a primit o sesizare a Partidului RomâniaMare şi va începe o verificare a legalităţii procedurii de evacuare a sediuluicentral al PRM. Sesizarea a fost transmisă de conducerea PRM secretarului destat Lidia Barac. Contactată de Mediafax, Lidia Barac a confirmat primireacererii şi a precizat că documentul a fost înaintat la cabinetul ministruluijustiţiei, pentru a fi apoi transmis Corpului de control al acestuia. "Maideparte, vor urma procedurile legale, conform regulilor după care funcţioneazăCorpul de control, cu citarea părţilor, cu termene, aşa cum prevederegulamentul", a declarat Lidia Barac. Întrebată dacă o comisie aMinisterului Justiţiei se va deplasa la sediul PRM pentru a face o anchetă înlegătură cu evacuarea, aşa cum au susţinut reprezentanţii partidului, LidiaBarac a răspuns că verificarea Corpului de control se va face "conformlegii". "Nu sunt în măsură să vă spun dacă o comisie de la ministerva merge sau nu marţi la PRM. Vă pot spune că va fi urmată procedura legală, cucitare şi termene", a spus Lidia Barac.

Procurorii sectorului1 anchetează restituirea imobilului

CorneliuVadim Tudor a formulat o plângere penală împotriva conducerii RA-APPS şi aimembrilor Comisiei de aplicare a Legii 10/2001, pe care îi acuză de abuz în serviciucontra intereselor persoanelor, primire de foloase necuvenite, fals înînscrisuri şi uz de fals.Plângerea a fost formulată împotriva directorului general al RA-APPS, GeorgianGabriel Surdu, directorului economic al RA-APPS, Emilia Şerban, directorul comercialal RA-APPS, Ştefania Dumitru, directorul juridic, Cristian Sebastian Mihai,directorul tehnic, Cristian Adrian Panciu, precum şi a membrilor Comisiei deaplicare a Legii 10/2001, Cristian Sebastian Panciu, Miron Simion, SorinBorduşanu, Daniela Leaua, Angela Ologeanu, Vasile Hoţoiu, Laura Roussos, RodicaDimache, Raluca Marinescu, Gabriela Tomescu şi Gheorghe Mihalache.

PotrivitPRM, imobilul din strada Emile Zola nu a aparţinut rudei celui care îlrevendică, ci acesta avea în proprietate un imobil în Aleea Modrogan nr. 21,situată la mare distanţă de strada Emile Zola. Cu toate acestea, am descoperitcă, printre lucrările arhitectului Octav Doicescu (prieten şi partener alinginerului Nicolae Caranfil) se află şi acest imobil.

Redămîn continuare integral plângerea PRM, depusă prin preşedintele Corneliu VadimTudor.

„AndrewGheorghe Caranfil a revendicat în calitate de moştenitor al familiei Caranfilimobilul din Bucureşti, str. Emile Zola nr. 2, sector 1 folosind în acest scopo serie de documente şi declaraţii care să-i ateste calitatea de moştenitor. Unlucru este cert: nimeni nu a verificat exactitatea acelor documente, posibilîntocmite fraudulos. Considerăm că este posibil ca acest moştenitor să nuexiste în realitate şi totul să fie doar o acţiune infracţională bine realizatăde către numitul Caranfil şi grupul său infracţional.În speţă, în data de 3 martie a.c., Regia Autonomă - AdministraţiaPatrimoniului Protocolului de Stat a emis o adresă către Partidul România Mare,prin care îi aducea la cunoştinţă faptul că, prin Decizia nr. 61/23.02. 2010,restituise aşa-zişilor proprietari imobilul aflat în folosinţa acestuia dinurmă, situat în Bucureşti, str. Emile Zola nr. 2, sector 1. Conformdocumentelor şi informaţiilor care ne-au parvenit până în momentul de faţă,Decizia nr. 61/23.02. 2010 e produsul unui lung şir de ilegalităţi, după cumvom demonstra în continuare.La 18 iulie 2001, numitul Ioan Rîştei, cunoscut, la vremea aceea, pentrulegăturile sale cu Mafia imobiliară, într-o pretinsă calitate de mandatar alnumitului Andrew Gheorghe Caranfil, cetăţean american, moştenitorulpresupusului proprietar iniţial (Nicolae Gheorghe Caranfil), a depus onotificare la Primăria Municipiului Bucureşti, în vederea obţinerii imobiluluidin str. Emile Zola nr. 2, sector 1, în baza Legii nr. 10/2001. Primăria atrimis solicitarea spre soluţionare către RA-APPS, administratorul imobiluluirespectiv. La cererea RA-APPS, în data de 2 august 2001, Ministerul AfacerilorExterne, ca urmare a unei corespondenţe cu Consulatul General al României laNew York, răspunde oficial că, în evidenţele sale, «nu figurează procuraspecială autentificată sub nr. 1689/23.12.1997, prin care cetăţeanul AndrewGheorghe Caranfil îl împuterniceşte pe avocatul român Ioan Rîştei să facădiligenţele necesare pentru revendicarea imobilului situat în Bucureşti, str.Emile Zola nr. 2, sector 1». Imobilul din str. Emile Zola nr. 2 nu a aparţinutniciodată familiei Caranfil, acest lucru fiind dovedit de Sentinţa Civilă nr.11106-959/07.06.1959, pronunţată de Tribunalul Popular al Raionului I.V.Stalin, Bucureşti, prin care se precizează că imobilul din str. Emile Zola nr.2 a fost preluat de către stat de la numita Wolf Maria, în baza Art. 1 dinDecretul nr. 111/1951, pe motiv că proprietara îl abandonase de câţiva ani.Sentinţa civilă menţionată a fost pusă în aplicare de către Consiliul Popularal Capitalei prin Decizia nr. 67754/25.06.1960, Adresa nr. 5441/21.09.1960către Sfatul Popular şi Decizia nr. 1656/19.10.1960. În plus, o crasăinadvertenţă privind identificarea imobilului revendicat apare în actul de vânzareinvocat de petent şi autentificat de Tribunalul Ilfov, secţia Notariat, sub nr.3067/31.01.1930. În document se arată că Nicolae G. Caranfil a cumpărat unteren şi două corpuri de casă în Bucureşti, Parcul Filipescu, Aleea Modrogannr. 21, colţ cu Aleea Meşterul Manole. Prin urmare, Nicolae Caranfil nu acumpărat imobilul din str. Emile Zola nr. 2, ci un altul. Cele două străzi,Aleea Modrogan şi Emile Zola, nici măcar nu se învecinează.În Decizia nr. 61/23.02. 2010, prin care RA-APPS îl indica pe Andrew GheorgheCaranfil cu privire la restituire, se precizează că, potrivit adresei nr.3870/17.02.2010, Primăria Municipiului Bucureşti a certificat faptul că, pentruimobilul situat în str. Emile Zola nr. 2, sector 1, Bucureşti, nu figureazăcerere de restituire în natură sau de acordare de despăgubiri. Acest fapt are osingură explicaţie: statul a intrat în posesia imobilului în anul 1959.În concluzie: Nicolae Caranfil, decedat în 1978, a cumpărat un imobil situat înAleea Modrogan nr. 21, sector 1, Bucureşti, în anul 1930. În iulie 2001,moştenitorul său, Andrew Gheorghe Caranfil, prin reprezentant Ioan Rîştei,revendică un alt imobil, situat în Bucureşti, str. Emile Zola nr. 2, sector 1,imobil administrat de RA-APPS şi care a aparţinut unui alt proprietar, MariaWolf. Să presupunem că, prin absurd, la un moment dat, imobilul din AleeaModrogan nr. 21 ar fi coincis cu imobilul din str. Emile Zola nr. 2. Însăactele de proprietate demonstrează că Nicolae Caranfil a achiziţionat imobiluldin Aleea Modrogan nr. 21 în anul 1930, iar Maria Wolf a fost, până în anul1959, proprietara imobilului din str. Emile Zola nr. 2. În acest moment avemdouă case, doi proprietari, două adrese poştale inconfundabile. Din acesteconsiderente, rezultă clar că este vorba despre două imobile distincte, fiecarecu propriul istoric. Considerăm că, pentru dobândirea acestui imobil, au fostutilizate documente false, fiind prejudiciate astfel interesul public, ordineade drept şi democraţia constituţională.Având în vedere că instituţia RA-APPS a avut la dispoziţie o serie de documentecare dovedesc o situaţie total diferită faţă de cea prezentată de aşa-numitulmoştenitor revendicator, reprezentanţii instituţiei erau obligaţi să acţionezeîn conformitate cu interesele generale ale societăţii şi să nu emită o deciziede restituire a unui imobil pentru care nu existau documente lămuritoare cuprivire la situaţia juridică. Aici ne referim la gravele neconcordanţe întreinformaţiile furnizate de documentele de proprietate ale imobilului revendicatcu privire la adresă, amplasament, vecini şi aşezarea concretă a imobilului dinstr. Emile Zola nr. 2. Nu este suficientă o adresă din partea Oficiului decadastru al Primăriei Municipiului Bucureşti prin care se arată că este posibilca acele străzi să fi fost odinioară una şi aceeaşi stradă, ci trebuiaverificat dacă vecinii menţionaţi în actul de proprietate invocat derevendicator coincid cu vecinii imobilului care i-a fost atribuit. De asemenea,trebuia făcută o adresă către Nomenclatorul Străzilor din cadrul PrimărieiBucureşti prin care să se lămurească trecutul istoric al tuturor străzilorapărute în speţă, astfel încât, prin corelare logică, să se desluşească acesthăţiş al denumirilor”.

Lucian Bolcaş: „Estefie un abuz al RA-APPS, fie o escrocherie, fie un tembelism al judecătorilor”

Fostulprim-vicepreşedinte al PRM, Lucian Bolcaş, ne-a declarat că decizia derestituire dată de Comisia Legii 10 şi RA-APPS, precum şi evacuarea suntilegale, atâta vreme cât există în derulare o anchetă penală, demarată în urmaplângerii depuse de PRM. Pe de altă parte, ordonanţa preşedinţială de evacuarea imobilului nu este legală şi priveşte doar PRM, nu şi redacţia publicaţiilor„Tricolorul” şi „România Mare”. În opinia lui Lucian Bolcaş, PRM ar trebui,dacă deja nu a făcut-o, să atace această ordonanţă preşedinţială, emisă deCurtea de Apel Bucureşti, şi, totodată, să ceară suspendarea ei şi a evacuării.Lucian Bolcaş este de părere că tot ceea ce se întâmplă în acest caz este „fieun abuz al RA-APPS, fie o escrocherie a revendicatorului, fie un tembelism aljudecătorilor”.

Misterul din AleeaModrogan

Potrivitsite-ului octavdoicescu.blogspot.com, imobilul din strada Emile Zola nr. 2 afost proiectat şi construit de celebrul arhitect interbelic Octav Doicescupentru inginerul Nicolae Caranfil. Acesta din urmă a lucrat cu Doicescu la organizareaşi amenajarea Parcului Herăstrău, creat în 1936, cu ocazia ediţiei a II-a aLunii Bucureştilor. PRM susţine că Nicolae Caranfil avea în proprietateimobilul din Aleea Modrogan nr. 21. Cu toate acestea, Aleea Modrogan are unsingur număr impar, respectiv 1, unde se află sediul central al PDL (în fapt,este intrarea în Parcul Modrogan, în care este construit imobilul ce serveştedrept sediu al democrat-liberalilor). În rest, nu sunt decât numere pare. Lacelălalt capăt, la numărul 22, este sediul PDL Bucureşti. PRM are dreptate în acere verificarea Nomenclatorului Străzilor pentru lămurirea trecutului istorical Aleeii Modrogan şi Emile Zola. N-ar fi exclus ca Aleea Modrogan să fi avut,în perioada interbelică, şi numere impare, laolaltă cu cele pare.

Vadim s-alăsat evacuat la miezul nopţii, de dragul căţeluşilor

Partidul România Mare a fost evacuat din sediul central pe care îldeţinea în Capitală. După ore întregi de scandal, liderul PRM Corneliu VadimTudor a decis să părăsească imobilul, motivând că vrea să evite violenţaîmpotriva colegilor săi de partid şi pentru a proteja "vieţile căţeluşilorluaţi la şuturi".

Imaginea1/1

După ce a declarat pe parcursul zilei de marţi că nu are de gând nici mort săplece la sediul PRM din strada Emile Zola, Corneliu Vadim Tudor a cedat, şiaproape de miezul nopţii, a plecat acasă, transmite Realitatea.net.

"Amzis că cel mai înţelept cedează. Deocamdată, pentru că mâine îi vom bombarda cuprocese, cu acţiuni în instanţă. Deci, ca să protejeze vieţile acestor oamenişi ale căţeluşilor pe care i-a luat la şuturi şi pe ei, am decis să mă duc lacopiii mei acasă. Eu zic că plecăm demni, cu fruntea sus,acasă la familiile noastre, pentru a evita violenţa. Mie nu-mi place violenţa. Puno masă în Cişmigiu şi un scaun şi vor veni 1000 de oameni în audienţă pe zi.Repet, nu e problema mea. Nu dau doi bani pe clădirea asta. Era o chestiune deprincipiu. Asta este şi am fi stat aicea să mă ducă ei cu cătuşe, dar le-aulovit pe femei. (Către executoare, n.red.) Stăpânul tău Traian Băsescu va muriîn puşcărie, ascultaţi bine ce vă spun eu, e o chestiune de câteva săptămânisau luni. Eşti o femeie comisar, te-au trimis la furat, îţi baţi joc depoliţiştii ăştia, îi umileşti, faci pe stăpâna aicea. Eşti un rahat în faţamea. Eee, mai vin aicea... mă duc la locul meu de muncă, la Bruxellles şi laStrasbourg. Eu voi avea un sediu. nu asta e problema, chestiunea e deprincipiu, că mafia imobiliară nu mai are nici un Dumnezeu", a spusVadim Tudor, la ieşirea din sediu.

"Aplecat acasă (Corneliu Vadim Tudor, n.red). Sediul a fost ocupat abuziv deexecutorul judecătoresc. Domnul preşedinte nu se va mai întoarce mâine acolo,urmăm calea legală. O să facem plângere penală împotriva poliţiştilor carene-au evacuat în mod ilegal, pentru tulburare de posesie. Ce putea să facă?Vroiaţi să ajungem la violenţă? Şi aşa am fost criticaţi de unii jurnaliştipentru modul în care ne-am purtat cu executorul. Mâine urmau să vină laBucureşti zeci, poate sute de autocare cu simpatizanţi ai PRM, dar dlpreşedinte a anulat această manifestare", a declarat, pentru REALITATEA.NET,liderul PRM Marius Marinescu.

.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-10-31

Mai multe imagini:
UPDATE. Liderul PRM s-a lăsat evacuat la miezul nopţi. Vadim, înfrânt de urmașii lui Caranfil. PRM, evacuat cu scandal dintr-un imobil cu istorie tumultuoasă | VEZI IMAGINI
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


LAURENTIU_GRG
04 Ian 2011

ce lege au creat... sa fi furat-legal, cu respectarea legii folosindu-se de acte PREMERGATOARE false si sa fi obligat TOT TU CA OM CINSTIT sa demonstrezi CA SUNT ACTE FALSE LA BAZA... imposibil, DOAR DACA TU LE-AI CREAT(VAZUT ) , ...vadim nu poate demonstra FALSUL IN ACTE ,POATE DOAR SESIZA organele competente sa FACA ANCHETA SI SA VERIFICE... dar daca si AIA AU PUS de-o SPAGA(MITA)... la revedere cu CINSTEA SI CORECTITUDINEA...
Random imageUltimele stiri

loading...