2017-01-24 11:11


Vîntu şi Ilie Cezar, trimişi în judecată. Procurorii şi-au argumentat acuzaţiile aduse lui SOV pe nişte înregistrări telefonice şi ambientale

 |  19:17
Vîntu şi Ilie Cezar, trimişi în judecată. Procurorii şi-au argumentat acuzaţiile aduse lui SOV pe nişte înregistrări telefonice şi ambientale
Sorin OvidiuVîntu l-a ameninţat pe managerul Realitatea TV, Sebastian Ghiţă, că areinformaţii despre el „făcute de băieţi, de servicii” şi că prin influenţa pecare o are asupra mass-mediei va face publice aceste informaţii pentru a-icompromite imaginea, potrivit rechizitoriului procurorilor.

Anchetatorii aratăcă Vîntu l-ar fi ameninţat pe Ghiţă că prin dezvăluirea în presă ainformaţiilor pe care le are despre el îi va compromite imaginea, astfel încâtva fi evitat de partenerii de afaceri. „(...) Te ridiculizez în tot târgul, te fac de c..., vei deveni un personajpenibil, eu ştiu să fac mişto şi cu intrări în presă. Ştiu să te fac de c...,îţi izolez toţi partenerii de afaceri. (...) Îţi voi trimite un şir de copii casă vezi că prieteni de-ai tăi, prieteni, cei care uneori ţi-au spus că suntapropiaţi, mi-au dat fişele tale. Ai să vezi rapoartele despre tine, cu ce-aifăcut, unde ai oameni, aia, aia, făcute de băieţi, de servicii, nu de mine(...)”, se arată într-o transcriere a unei convorbiri telefonice purtată întreSorin Ovidiu Vîntu şi Ghiţă.

Din probeleadministrate şi din evoluţia acţiunilor de constrângere reiese că„presiuneaasupra părţii vătămate a fost exercitată de inculpaţi direct şi indirect,caracterul serios al acesteia provocând părţii vătămate nesiguranţă, temere şiîncălcând propria voinţă în luarea hotărârilor”. Potrivitprocurorilor,chiar S.O. Vîntuconfirmă corectitudinea acesteiinterpretări, deoarece îi atrage atenţialui Ghiţăasupra forţei pecare o deţine pentru a-l obliga să urmeze comportamentul impus: „(…) În lumeamea, întâi se dă o lecţie… după aia corecţia imediat. Eu ţi-am dat două lecţii,n-a urmat nici o corecţie, nu vrei să o iei în serios, n-o lua în serios (…)” (discuţiedin 02.04.2011).

Exemple de „forţă”

Un alt exemplu dedemonstraţie de „forţă" menţionat în documentul Parchetuluise referălaincidentul din data de 27 martie, când,sub pretextulcăGhiţă ar fi preluat în mod abuziv contractul de închiriere a spaţiuluiîn care funcţionează postul de televiziune Realitatea TV (proprietarulspaţiului fiind o societate) din dispoziţia lui Vîntu, un număr de aproximativ40 de persoane (printre care şiIlie Ion Cezar) au pătruns în sediu, iarla scurt timp după aceştia a sosit şiSorin Ovidiu Vîntu. Potrivitprocurorilor, scopul prezenţeilui Vîntuîn sediu, dovedit prinprobele administrate în cauză,era „de a demonstra părţii vătămate «forţa»pe care o deţine şi de a crea condiţiile prin care ulterior avea să-şi materializezeîn mod practic rezoluţia infracţională referitoare la infracţiunea de şantaj”. Procuroriiarată că seriozitatea ameninţărilor cu moartea adresate, în mod repetat, deVîntu lui Sebastian Ghiţă rezultă şi dintr-o altă discuţie purtată între ceidoi şi redată în transcriptul uneiînregistrări telefonice. „(...) Catine, la modul cel mai serios, am îngropat prin dealurile de pe acolo, de prinMoldova. Am îngropat la propriu, pe cuvântul meu că am vrut să-ţi administrezlecţia maximă, ca să termin şi să dau o lecţie tuturor... Bă, puştiule, la mineaşa ceva nu înseamnă teritoriu interzis, la mine face parte din arsenalul delucru când sunt supărat sau când am un interes mare de apărat. Eu nu glumesc cuasta... , când ai vorbit de moarte, am spus să nu vorbeşti despre ceea ce nuştii... Îţi jur pe copiii mei că am gândit întâi să-ţi lichidez toată familia,cu tine în frunte... Tu ai încercat să te sinucizi şi n-ai reuşit. Repet, tu aiîncercat în momentul acela să te sinucizi. Nu-ţi dai seama, dar atunci a fostun act de sinucidere (...)”, se arată în transcrierea convorbirii.

„Îl am pe Ghiţăla brelocul de la chei”

Pe de altă parte,procurorii arată că, în paralel,tot pe 13 aprilie, Vîntu a avut oconversaţie cu Ion Ilie Cezar în care se consultau cu privire la reacţiile luiGhiţă pentru a putea să menţină presiunea psihică asupra acestuia ca să deasuma de bani solicitată, respectiv 150.000 de euro.

„Ilie: Şi amieşit afară, că eram înconjurat! Te rog, întreabă-mă acum şi îţi pot răspunde.Vîntu: Cum a reacţionat?

Ilie: Bine. E almeu, e al meu! Îl am pus la brelocul de la chei! A ieşit, mi-a zis că dechimie, că el simte că-i chimia”, se arată într-o interceptare telefonică.

De altfel,procurorii consideră că prin acţiunile repetate de constrângere, prinameninţări la adresa lui Ghiţă, inclusiv cu moartea, Vîntu aurmărit să-ldetermine pe managerul Realitatea TV să accepte modificarea clauzelorcontractului de management şi remiterea sumei de 150.000 de euro, dar şicompromiterea reputaţiei acestuia. Astfel, în rechizitoriu se arată căSebastian Ghiţă a fost supus presiunii, constrângerii prin ameninţare şiîngrădirii libertăţii sale de voinţă, cu scopul obţinerii folosului injust decătre Vîntu. „Aceste fapte nesocotesc reguli elementare de convieţuiresocială deoarece şantajul nu dobândeşte caracteristica unui fenomen acceptatsau cu un grad de pericol social scăzut, chiar dacă se petrece între partenericontractuali.”

Vîntu a predateprocurorilor o înregistrare din care rezultă că războiul cu Ghiţă este fabricat

Potrivitrechizitoriului, Sorin Ovidiu Vîntu a depus şi el la dosarul cauzei, prinintermediul avocatului ales, un reportofon care conţine o înregistrare în mediuambiental a unei discuţii cu Sebastian Ghiţă, la care a luat parte şi Ion IlieCezar.Odată cu reportofonul predat organelor de urmărire penală a fostdepus şi un bon fiscal din care rezultă căaparatul afost cumpăratîn data de 13 aprilie 2011,ora 10.29, de la un magazin dintr-un centrucomercial. Din această înregistrare, făcută în aceeaşi zi, rezultă că Vîntui-ar fi spus lui Ghiţă că este de acord cu „strategia” acestuia, potrivitcăreia ar fi certaţi, dar că o consideră o variantă „proastă”, pentru că „lumeaa început să râdă şi de tine, şi de mine”. „Vîntu: Bine, mă, gata. Bă, gata.Rămâne acolo. Eşti tâmpit la cap? S nu sunt de acord, stop. Cu strategia ta./ Ghiţă: Adică?/ Vîntu: O respect. După cum ai văzut, orespect punct cu punct./ Ghiţă: Da./ Vîntu: Dar strategia se pare că suntemcertaţi în continuare, că ne batem, că ne f.. în gură, că ne gazăm... eproastă!/ Ghiţă: I-am atins. Deja ne dă V în ziare…e.. /Vîntu: S, e proastă S! Ghiţă: Mă rog, mai lăsaţi-o aşa puţin!/ Vîntu: Râde lumea, şi de tine în târg,şi de mine. Stai puţin, ăia care mă urăsc pe mine îţi bagă în cap că ţi-o trag,ăia care te urăsc pe tine îmi bagă mie în cap că mi-o tragi tu. Suntem subiectde batjocoră în târg. Cu strategia asta că ne batem, că ne gazăm, că neîmpuşcăm în cap. Suntem… efectiv...”,semenţioneazăînînregistrărea predată de SOV organelor de anchetă.

Procuroriiamintesc în rechizitoriu că Ilie Cezar a fost cercetat şi în dosarul „Harnagea”

Cu privire la IonIlie Cezar, procuroriimenţioneazăîn rechizitoriu că numele acestuiaa fost legat şi de un alt dosar, cel în care fostul şef al Serviciului deInformaţii Externe, Cătălin Harnagea, îl acuza că ar fi fost angajat să-llichideze. Tocmai de aceea, mai spun anchetatorii, Ion Ilie Cezar ar fi fosttrimis, începând cu 27 martie, la locul de muncă al lui Ghiţă pentru areprezenta un factor suplimentar de presiune faţă de acesta, de natură să-ianihileze total opţiunile şi să îl silească să răspundă pretenţiilor lui Vîntu.

Aceasta, cu atâtmai mult cu cât Ghiţă ştia despre Cezar că are un anturaj dubios şi că seantrenase în Legiunea Străină. Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimisîn judecată, alături de Ion Ilie Cezar, de procurorii Parchetului General îndosarul în care este acuzat de şantajarea lui Sebastian Ghiţă, managerulRealitatea TV.

Din probelestrânse de anchetatori a reieşit că, în perioada martie - aprilie 2011,inculpaţii Vîntu şi Ion Ilie au constrâns, prin ameninţare, pe Sebastian Ghiţăsă le remită suma de 150.000 de euro ori să accepte denunţarea unui contract cuscopul obţinerii injuste, în folosul lor, de beneficii materiale cu consecinţaprejudicierii părţii vătămate. Înconcret, constrângerea a fost realizată de către cei doi, prin ameninţarea cuuciderea părţii vătămate, a familiei sale, respectiv compromiterea imaginiipublice, spun procurorii Parchetului General.

„Mijloaceleîntrebuinţate, datorită succesiunii presiunilor exercitate, au fost de naturăsă creeze temere părţii vătămate, astfel încât aceasta a remis suma de 150.000 deeuro”, potrivit sursei citate. De altfel, spun procurorii, prin intermediul luiIon Ilie Cezar, suma de bani urma să ajungă la Sorin Ovidiu Vîntu în scopulobţinerii unor foloase materiale injuste, fiind urmărit de ambii inculpaţi,care ar fi beneficiat de acest avantaj ilicit.

Dosarul a fostînaintat, spresoluţionare, Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, iar primultermen a fost stabilit pentru data de 10 iunie.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639247-02-10

Mai multe imagini:
Vîntu şi Ilie Cezar, trimişi în judecată. Procurorii şi-au argumentat acuzaţiile aduse lui SOV pe nişte înregistrări telefonice şi ambientale
zoomComenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random image