2017-01-20 08:10

MEDIU


Ce boli ne pândesc din apa chioară de la robinet? Febră tifoidă, holeră, hepatite şi boala albastră a sugarului

 |  18:42
Ce boli ne pândesc din apa chioară de la robinet? Febră tifoidă, holeră, hepatite şi boala albastră a sugarului

În cartierele vechi din Capitală există şi la ora aceasta nenumărateclădiri unde oamenii primesc la robinet o apă ruginie, poluată, cu iz dubios,cu care nu pot spăla nici rufele pentru că se pătează. Este cazul unor imobiledin perioada interbelică situate pe Bdul Mircea Vodă, Covaci sau Lipscani, casă nu mai vorbim despre cele aflate la periferie: Străuleşti, Dămăroaia.

Apa circulă deseori princonducte deteriorate

Nu de puţineori, edilii noştri şi-au exprimat opiniile în privinţa sistemului de distribuţiea apei potabile în termeni care mai de care mai pesimişti, indiferent deconotaţia politică a momentului sau de ambiţiile electorale. După anumitecalcule, ar fi nevoie de câteva decenii până când, în condiţiile tehniceactuale, sistemul de distribuţie a apei să fie adus la standarde europene. Pânăatunci însă, tot populaţia va suferi! Nu este vorba numai despre faptul că, dincând în când, „artezienele” ţâşnesc artistic din asfalt, spre disperarealucrătorilor de la Apa Nova şi a cetăţenilor, dar apa circulă deseori princonducte deteriorate, un mediu propice îmbolnăvirilor grave. Vă prezentăm maijos riscurile la care suntem supuşi. Institutul de Sănătate Publică Bucureştiavertizează cetăţenii că indiferent de anotimp se pot contamina în cazul încare apa nu corespunde normelor calitative. Supravegherea aprovizionăriipopulaţiei cu apă potabilă cade în sarcina Ministerului Sănătăţii.Monitorizarea calităţii apei potabile, inspecţia şi autorizarea sanitară asistemelor publice de aprovizionare cu apă şi a fântânilor publice se face însăde către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Germenii microbieni pot cauza epidemii deproporţii

Pe termenscurt şi mediu există un risc microbiologic, iar pe termen lung apar neplăcerilegate de consumul regulat şi continuu timp de săptămâni, luni sau chiar ani.Numeroşi germeni microbieni pot cauza epidemii de origine hidrică. Majoritateatulburărilor produse de aceşti germeni sunt de o gravitate moderată şi iauadesea forma gastroenteritelor care asociază diaree, dureri abdominale sauvărsături. Tulburările sunt de scurtă durată, dar pot afecta câteva persoanesau comunităţi întregi, în funcţie de cantitatea sau tipul de germeni prezenţi.Mai survin, ocazional, boli grave de origine hidrică. Acestea sunt: febreletifoide şi paratifoide, dizenteriile bacilare, holera, gastroenteritele acuteşi bolile diareice, hepatita A şi E, poliomielita, gastroenteritele, giardioza.Conform reprezentanţilor Laboratorului de Cercetareşi Supraveghere -Chimia şi Microbiologia Apei din cadrul Institutului de Sănătate PublicăBucureşti, copiii mici, persoanele vârstnice, bolnavii cu imunodeficienţă suntcei mai expuşi la boli. Dezinfecţia apei rămâne metoda cea mai eficace şi ceamai răspândită împotriva bolilor infecţioase de natură hidrică. Printre celemai grave boli este boala albastră a sugarului, o intoxicaţie acută cu nitriţi,întâlnită mai ales în mediul rural, după consumul apei de fântână cu unconţinut ridicat de nitraţi. Clorul asigură calitatea microbiologică a apeiîmpiedicând apariţia unor boli cu posibilă transmitere hidrică. Acesta nutrebuie să fie în exces, întrucât poate imprima apei un gust neplăcut. Însă odoză prea mică de clor poate fi ineficientă din punctul de vedere al asigurăriidezinfecţiei apei. Materialele utilizate pentru stocarea şi transportul apeidestinate consumului uman influenţează negativ calitatea apei distribuiteconsumatorilor dacă sunt degradate sau prezintă fisuri, prin care comunică cumediul exterior, sau sunt întreţinute necorespunzător. Fenomenele de coroziunea componentelor metalice şi betonate ori de degradare a materialelor de naturăorganică (mase plastice) pot cauza migrarea unor substanţe în apă. Acestea îivor modifica proprietăţile organoleptice prin îmbogăţirea progresivă însubstanţe minerale sau organice care pot fi chiar toxice. Spărturile saufisurile, apărute pe anumite tronsoane ale conductelor de distribuţie, produc ocontaminare imediată a apei prin contact direct cu microbii sau cu altemateriale din exterior şi, implicit, o deteriorare a parametrilor microbiologici,organoleptici şi chimici.

Mai există apănepoluată?

Conform Legiinr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, aceasta trebuie să fie curată şisă îndeplinească următoarele condiţii: să nu aibă microorganisme, paraziţi,substanţe care prin număr sau concentraţie constituie un pericol potenţialpentru sănătatea umană. Modificarea gustului şi mirosului apei pot determinareacţii de respingere şi folosire a acesteia. Gustul este dat de conţinutul însăruri minerale şi gaze dizolvate. Excesul sau carenţa unora dintre acestecomponente dau apei un gust neplăcut: fad, sălciu, amar, metalic, dulceag etc.Mirosul este legat de prezenţa în exces a unor elemente naturale sau proveniteprin contaminarea acesteia cu substanţe poluante. Culoarea este una dintreproprietăţile care pot evidenţia prezenţa crescută a unor poluanţi solubili înapă. Culoarea naturală a apei este dată de acizii humici, lignină, tanin,compuşi flavonici şi unele săruri minerale dizolvate. Conform legii privindcalitatea apei potabile, cei trei parametri indicatori (gust, miros, culoare)trebuie să aibă o valoare acceptabilă pentru consumatori şi să nu prezinte nicio modificare. În ultimii ani au pătruns pe piaţa din România o serie dedispozitive filtrante care pot fi instalate la robinetul consumatorului. Unuldintre acestea este filtrul de uz gospodăresc pentru îmbunătăţirea gustului,mirosului şi culorii apei, cu rol de îndepărtare a diverşilor compuşi chimiciindezirabili sau chiar toxici, realizînd dezinfecţia apei. Ele pot fi utilizateatât pentru apa de robinet, dar şi pentru apa de la fântână. Este important caatunci când achiziţionează un filtru, cumpărătorul să se asigure că acesta esteavizat sanitar şi are instrucţiuni de utilizare şi întreţinere.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-07-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image