2017-01-23 10:36


UE ne avertizează: Români, gunoiul costă, deci reciclaţi!

 |  18:30
UE ne avertizează: Români, gunoiul costă, deci reciclaţi!

Până în2020, România trebuie să recicleze 50% din deşeul municipal generat - adică jumătatedin întreaga cantitate generată de populaţie. Ţinta este impusă prin Legeaprivind regimul deşeurilor, care reprezintă o transpunere a legislaţieieuropene şi care a fost promulgată la mijlocul lunii aprilie de către ministrulmediului şi pădurilor, Laszlo Borbely.

Provocareaeste cu atât mai mare cu cât în anul 2009, conform datelor Eurostat, Româniarecicla numai 1% din aceste deşeuri. Până în 2020, România va trebui deci sărecupereze diferenţa, de 49%. Dacă ţintele impuse de UE şi preluate în legislaţiaromânească nu vor fi îndeplinite în termenul agreat, România risca amenzi usturătoare,chiar şi până la 200.000 de euro/zi, pe tip de material pentru care ţintele dereciclare nu au fost îndeplinite.

Ce sunt deşeurilemunicipale?

Deşeurilemunicipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate de populaţie - tot cearuncăm, zi de zi, din gospodarii, de la deşeuri de ambalaje (care reprezintăpeste 25% din totalitatea deşeurilor municipale) sau DEEE-uri (deşeuri deechipamente electrice şi electronice) până la textile, materiale de construcţii,mobilier sau deşeuri biodegradabile (deşeul umed – ex.: resturi de mâncare).

De cedepinde atingerea ţintelor impuse de UE?

În România,cantitatea de deşeuri municipale generate de o familie de 3 membri ajunge lapeste 1 tonă pe an - cantitate depusă, în acest moment, aproape în totalitate,pe groapă. Excepţie fac deşeurile de ambalaje, pentru care, până în acestmoment, ţintele au fost îndeplinite - ţinte care sunt însă în creştere de la anla an, astfel încât şi aici sistemul trebuie să se dezvolte din ce în ce maimult. Pentru a recicla, până în 2020, jumătate din cantitatea de deşeuri pusăîn acest moment pe groapă, cel mai important rol îl au autorităţile locale,operatorul de salubritate care operează în zona respectivă şi populaţia.

Primăriilear trebui să dea amenzi usturătoare şi să încurajeze dezvoltarea sistemului decolectare selectivă, de exemplu - prin care mai mult de un sfert din deşeurilemunicipale pot să ajungă la reciclare, prin depunerea separată a deşeurilor deambalaje. Operatorul de salubritate trebuie să facă o operare corectă şi să susţinăsistemul de colectare selectivă. Iar rolul românului a devenit unul foarteimportant: felul în care arunci „gunoiul” pe care îl produci îl poatetransforma în gunoi care ajunge pe groapă şi nu mai poate fi recuperat sau îndeşeu, care poate fi reciclat.

Deşeurile nusunt gunoi!

Recomandărilevenite din partea ţărilor care deja au atins un procentaj mare de reciclaresunt foarte clare în ceea ce priveşte schimbarea de mentalitate a românilor: lanivelul anului 2011, trebuie să încetăm să mai vedem deşeurile ca pe gunoaie.Gunoi este ceea ce nu poate fi reciclat (transformat într-un alt produs) sauvalorificat (prin ardere, cu generare de energie). Restul este deşeu. Trebuiedeci să începem să facem o distincţie foarte clară între gunoi şi produsul deşeu- care poate fi reutilizat, deci are valoare.

Belgia nearată că 90% din deşeurile municipale pot fi reciclate

Dacă Româniase afla în 2009 pe penultimul lor în Europa din punctul de vedere al reciclăriideşeurilor municipale, Belgia se afla pe primul loc, cu 90% reciclare.

Sistemulbelgian a fost pus în funcţiune acum mai bine de 20 de ani şi funcţioneazăfoarte bine prin sistemul de colectare selectivă. Practic, în Belgia nimic nueste aruncat la voia întâmplării, ceea ce noi, românii, numim „gunoi”, acolo poatefi depus numai în anumiţi saci, cumpăraţi de la primărie, a căror valoare deridicare este minim 1,5 euro per sac (saci de dimensiuni medii). Ceea ceînseamnă că în Belgia gunoiul costă mult, pe principiul „poluatorul plăteşte”.Orice belgian este conştient de faptul că generând mai mult gunoi, cu atâttrebuie să plătească mai mult. Şi, pentru că sistemul de colectare selectivăeste unul gratuit, belgienii îl folosesc de zeci de ani cu succes.

Paşii colectăriiselective pentru ca deşeurile de ambalaje să ajungă la reciclare:

Comportamentulresponsabil începe de acasă!

- Toateambalajele, devenite deşeuri de ambalaje după folosirea conţinutului, trebuiestrânse separat de gunoiul menajer;

- Nuamestecaţi ambalajele (deşeu uscat) cu gunoiul menajer (umed), ele nu vor maiputea fi reciclate, fiind deja contaminate (murdare);

- Clătiţirecipientele murdare înainte de a le colecta selectiv! Curate, ele pot fireciclate!;

- Depuneţiambalajele în containerele colorate - verde pentru sticlă; albastru pentruhârtie şi carton şi galben pentru plastic şi metal.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-07-05Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image