2019-02-23 04:52


Boc a reglementat sexul în închisori înaintea bugetului şi a salariilor pe 2011

 |  19:18
Boc a reglementat sexul în închisori înaintea bugetului şi a salariilor  pe 2011

Legile sociologice spun că numărul infracţiunilor creşteîn perioadele de criză. Salarii mai mici, furturi mai multe. Şomeri mai mulţi,hoţi mai mulţi. Citind, probabil, legile sociologice, Guvernul Boc s-a gânditsă iasă pe final de an cu ceva măsuri legislative care să atenueze din efectelenegative ale declinului economic. Nu vă iluzionaţi! Nu a mărit salariile şipensiile, nu a stopat şomajul. Nu le-a făcut, deci, bugetarilor viaţa mai bună.S-a gândit, în schimb, la cea a puşcăriaşilor, tot mai mulţi pe timp de criză.La viaţa lor sexuală, ca să fim mai precişi. Cum anume le-a îmbunătăţit-o premierul,aflaţi în cele ce urmează!

Guvernul pare a fi maipreocupat de vizitele conjugale ale puşcăriaşilor decât de bugetul şisalarizarea pe anul viitor. Un nou text de lege emis de Guvern modifică vechilereglementări ale traiului în închisori. În actul normativ sunt incluse şi articolece se referă la viaţa sexuală a deţinuţilor. Textul a fost finalizat înnoiembrie, deci înaintea unor legi pe care unii le pot considera maiimportante, cum ar fi Legea bugetului de stat pe anul viitor, cea a salarizăriibugetarilor, sau bugetul asigurărilor sociale în 2011.

Preocupărigrăbite pentru sexul lapuşcăriaşi

Actul normativ în cauzăeste H.G. nr. 1113/03.11.2010, hotărâre care intra în vigoareprin publicarea în Monitorul Oficial al României din data de 14 decembrie 2010.Hotărârea de Guvern modifică şi completează Legea nr. 275/2006 privind executareapedepselor persoanelor lipsite de libertate. A puşcăriaşilor, mai peromâneşte spus. Vechea lege, ce data din anul 2006, nu reglementa în nici unfel vizitele conjugale ale populaţiei din închisorile româneşti.

Proiectele Legiibugetului de stat şi Legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2011 aufost finalizate de Guvern şi trimise Parlamentului pe 7 decembrie, deci cu olună mai târziu decât a fost adoptată hotărârea ce reglementa viaţa sexuală apuşcăriaşilor. De asemenea şi legea salarizării pe anul 2011 a fost terminatămai târziu de echipa guvernamentală. Mai precis, ea a fost adoptată pe 24noiembrie şi trimisă Parlamentului a doua zi.

Dacă sunteţi întarget…

Trei dintre noile articole stabilesc condiţiile în care se vor desfăşurade acum încolo vizitele intime ale deţinuţilor. Dacă sunteţi, sau simţiţi căaveţi şanse să fiţi incluşi în statisticile privind infracţionalitatea, nuaveţi decât să citiţi noile modificări aduse de hotărârea de Guvern din care văcităm în cele ce urmează:

ARTICOLUL 43

Condiţii de acordare a vizitei intime

(1) Persoanele privatede libertate beneficiază, la cerere, de vizită intimă dacă îndeplinesccumulativ următoarele condiţii:

a) sunt condamnatedefinitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privativede libertate;

b) nu sunt cercetate sauîn curs de judecată în alte cauze penale;

c) există o relaţie decăsătorie, dovedită prin copie a certificatului de căsătorie, sau, după caz, orelaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite între soţi;

d) nu au beneficiat, înultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, de permisiunea de ieşiredin penitenciar;

e) nu au fost sancţionatedisciplinar pe o perioadă de 6 luni anterioară solicitării vizitei intime sausancţiunea a fost ridicată;

f) participă activ laprogramele şi activităţile de educaţie şi asistenţă psihosocială recomandate înPlanul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică orila activităţi productive.

(2) în cazul în careîntre momentul aprobării cererii şi cel al acordării dreptului persoana privatăde libertate nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de alin. (1), vizitaintimă nu se acordă.

(3) Pentru acordareavizitei intime, partenerii trebuie să fi avut o relaţie similară relaţiilorstabilite între soţi de minimum 6 luni, anterior momentului solicitării viziteiintime. Solicitanţii vor da declaraţie pe propria răspundere din care sărezulte îndeplinirea condiţiei.

(4) Pentru relaţiileîntre persoane private de libertate, existenţa relaţiei de parteneriatanterioare solicitării vizitei intime se dovedeşte prin vizitele efectuateîntre acestea, potrivit dispoziţiilor art. 40.

ARTICOLUL 44

Periodicitatea şi durata acordării vizitei intime

(1) Persoaneleprivate de libertate beneficiază trimestrial de vizită intimă, cu durata dedouă ore. Prin excepţie, frecvenţa vizitei intime poate fi lunară, pentruprimul an după încheierea căsătoriei, în cazul persoanelor care s-au căsătoritîn timpul detenţiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 43.

(2) Atunci când vizitaintimă este determinată, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (1) din lege, deîncheierea căsătoriei în timpul detenţiei, durata acesteia este de 48 de ore.Vizita se va desfăsura cu acordul directorului penitenciarului, care va stabilitotodată şi momentul în care se desfăşoară vizita, informând în timp util soţii.

(3) în mod excepţional,vizita prevăzută la alin. (2) poate fi întreruptă pentru o perioadă de maximum 24de ore, fără ca perioada de timp pentru care a avut loc întreruperea să secalculeze la durata totală a vizitei.

(4) Pentru vizitaprevăzută la alin. (2) nu este necesar să fie îndeplinite condiţiile menţionatela art. 43.

ARTICOLUL 45

La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Vizita intimă seaprobă de directorul locului de deţinere, la solicitarea scrisă a persoaneiprivate de libertate”.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638952-05-05
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


DUMAAL
22 Dec 2010

As indrazni sa spun ca Boc a procedat similar cu mamele mostre cand ne-au facut. Si ele s-au ocupat intai de sex si dupa aceea de noi. Sunt si ele la fel de vinovate? Ce parere ai Ionut? :)
Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...