2017-01-17 21:12

POLITICA


EXCLUSIV. Cum a ajuns să coste peste 10 milioane de euro o pârtie pe care nu se poate schia. Schiaţi, băieţi, schiaţi chiar şi vara, doar, doar s-or amortiza investiţiile.

 |  18:46
EXCLUSIV. Cum a ajuns să coste peste 10 milioane de euro o pârtie pe care nu se poate schia. Schiaţi, băieţi, schiaţi chiar şi vara, doar, doar s-or amortiza investiţiile.

Celebra telegondolă portocalie care s-a construit laVulcan a ajuns să coste un preţ gigant: peste 50.000.000 de lei. Ziarul„Puterea” a obţinut un document care arată că lucrarea a fost suplimentată cumai bine de 10.000.000 de lei. Cum de s-a ajuns la această sumă? Aplicându-sereţeta tradiţională românească de sifonat banii publici către firmele prietene:semnarea unor acte adiţionale. În contextul în care costul telegondolei acrescut, construcţia pârtiei de schi se lasă aşteptată. În lipsa pârtiei şituriştii se lasă aşteptaţi. Şi, o dată cu ei, şi banii lor, din care ar trebuisă se amortizeze investiţia. Concluzia e, deci, una singură: amortizareainvestiţiei se va produce abia după ce va începe o nouă eră glaciară!

Construcţia telegondoleide la Vulcan face parte dintr-un proiect mai amplu desfăşurat de PrimăriaVulcan şi finanţat de Ministerul Dezvoltării: transformarea localităţii într-ostaţiune turistică de schi. Numai că, până în prezent nu s-au construit nicipârtia de schi şi nici pensiunile care să cazeze potenţialii turişti. Chiardacă pârtie încă nu e, deci implicit nu sunt nici turişti, costul telegondoleia fost suplimentat cu peste 10.000.000 de lei. Ea înghite până în acest moment nicimai mult, nici mai puţin, decât 50.023.099 de lei din bani publici, aşa cumreiese din documentele obţinute de ziarul „Puterea”. La această frumoasă sumăs-a ajuns prin întocmirea a două acte adiţionale, contractul iniţial fiind de39.227.681 de lei. Creşterea este de 27%. Instituţia care a atribuit contractulde construcţie a telegondolei este Primăria Vulcan, condusă de pedelistulGheorghe Ile. Iar firma constructoare se numeşte Acomin, o societate care aobţinut contracte publice pe bandă rulantă în timpul guvernării PDL. Chiar dacăprimăria este cea care a decis semnarea contractelor, ele nu s-ar fi putut puneîn practică fără concursul Ministerului Dezvoltării.

Adiţionale de 27%

„Adiţionalele” în urma cărora sumele plătiteau crescut cu 27% au fost avizate de însăşi Elena Udrea, ministrul turismului, ultimuldintre ele chiar pe data de 11.11.2010, cu toate că, doar cu câteva luniînainte, în aprilie 2010, ministra dăduse un ordin ministerial care impunealimitarea valorii contractelor adiţionale la cel mult 10% din contractuliniţial. Este vorba despre ordinul 1.218, intrat în vigoare la 9 aprilie 2010prin publicarea în Monitorul Oficial. Reprezentanţii Ministerului DezvoltăriiRegionale şi Turismului neagă că acest ordin a fost călcat în picioare. „Săluăm lucrurile în ordine. Legea achiziţiilor publice spune că valoarea maximă aactelor adiţionale poate fi de 50% din valoarea iniţială a contractului. Încazul telegondolei de la Vulcan, acolo este un contract semnat între primărieşi o firmă, iar Ministerul Dezvoltării doar avizează aceste contracte. Noi nuputem să impunem primăriei cât să valoreze contractele adiţionale. Ordinuldoamnei ministru se aplică doar contractelor dintre minister şi firme”, ne-adeclarat Luminiţa Kohalmy, consiliera Elenei Udrea.

Textul din MonitorulOficial contrazice însă afirmaţiile consilierei ministrei dezvoltării. Citămdin Articolul 1 al actului normativ: „Pentru fiecare obiectiv de investiţii dinprogramele/proiectele finanţate parţial/integral de labugetul de stat, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetulMinisterului Dezvoltării Regionale şi Turismului, autorităţile contractante voracţiona pentru eficientizarea utilizării fondurilor prin (...)”. Iar laarticolul 2 scrie fix aşa: „autoritatea contractantă poate încheia, încondiţiile legii, acte adiţionale la contractul de achiziţie deservicii/lucrări în baza deciziei autorităţii contractante dacă a) valoareaadiţionată cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial deachiziţie de servicii/lucrări, altele decât cele prevăzute la litera b)”. Iarla litera b), ordinul spune: „Valoarea adiţionată cumulată majorează cu până la20% preţul contractului iniţial de achiziţie de lucrări de intervenţii denatura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precumşi în cazul contractului iniţial de achiziţie de lucrări pentru prevenirea sauînlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţinaturale, pe durata executării lucrărilor”.

Cumexplica Udrea reţeta adiţionalelor

Actele adiţionale lacontractele de achiziţii publice sunt o sursă perfectă de venit pentru firmeledin clientele politică. În urmă cu un an de zile, Elena Udrea explică ea însăşireţeta. „Se câştigă licitaţii cu preţ de dumping, apoiprin înţelegeri cu autorităţile contractante, constructorul aduce acteadiţionale prin care majorează valoarea contractului”, declara ea pentru ziarul“Gândul”. Udrea dădea atunci ca exemplu o licitaţie de reabilitare termică careporneşte de la 10 milioane de lei şi pe care o firmă o câştigă cu 4 milioane delei, pentru ca apoi prin acte adiţionale valoarea contractului să ajungă la 12milioane de lei.

Acomin,firmă purtătoare de frunză

Acomin S.A.,societatea care a construit telegondola a beneficiat de foarte multe contractepublice în perioada de guvernare PDL. Totodată, Acomin este una dintre firmelecăreia Ministerul Turismului i-a acordat dreptul de a folosi brandul truistic -controversata frunză de stejar - pentru a-l promova gratuit pe propriile produseşi servicii.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639240-09-04Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image