2017-01-18 12:02

POLITICA


EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri

 |  16:08
EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
Ziarul “Puterea” a intrat în posesia volumului de memoriial preşedintelui Ion Iliescu. Lucrarea, care se va numi „Fragmente de viaţă şide istorie trăită”, are peste 500 de pagini şi va fi lansat vineri de EdituraLitera. Este a 17-a carte publicată după Revoluţie de fostul preşedinte şi unacare se anunţă extrem de interesantă. Vă prezentăm în premieră cele mai interesante fragmente dinacest volum de memorii. O carte în care Ion Iliescu vorbeşte în termenielogioşi despre fostul suveran Mihai al României, spre exemplu. Printre altele,în carte se află şi un text inedit, scris, în martie 1989, cu intenţia de a fitransmis la Europa Liberă. Este semnat „Comitetul de Iniţiativă al FrontuluiPatriotic Socialist” şi cuprinde opt pagini de acuzaţii împotriva lui NicolaeCeauşescu.
EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

Despre Elena Ceauşescu

„Soţia sa, o semianalfabetă notorie, care citeşte cudificultate chiar şi texte scrise de alţii, pentru că singură nu este capabilă.”

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

Despre Piaţa Universităţii

„În debutul campaniei electorale, participanţii lamitingul electoral al PNŢ-CD au ocupat, în mod samavolnic, Piaţa Universităţii,încălcând legea adoptată de CPUN privind desfăşurarea mitingurilor electorale(…).”

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

Despre mineriade

„Şi minerii au comis acte reprobabile, de violenţă.”

„Violenţa în viaţanoastră politică, în condiţiile precare, de instabilitate politică din lunilece au urmat răsturnării lui Ceauşescu în decembrie 1989, nu a fost provocată demineri, ci de alţii! Minerii nu au fost prezenţi nici cu prilejul unor acteviolente din cursul lunii ianuarie, nici la devastarea clădirii Guvernului, din18 februarie, nici la evenimentele sângeroase din Târgu-Mureş, nici la ocupareaPieţei Universităţii, nici la actele de vandalism din 13 iunie!”

Despre Corneliu Coposu

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

„I-am propus domnului Coposu să încerce să-şi linişteascădemonstranţii. Am ieşit împreună pe balcon. Însă nimeni nu-l mai lua în seamă!Privind retrospectiv, putem spune că la 28 ianuarie 1990 a avut loc odemonstraţie a uşurinţei cu care se poate incita o mulţime şi a dificultăţii deo mai putea stăpâni.”

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

Despre maghiari

„Minoritateamaghiară, foarte activă imediat după 1989, care voia să-şi schimbe dramaticraporturile cu majoritatea română, într-un context internaţional ce părea favorabilinclusiv schimbării graniţelor în Europa. Cum cererile exagerate nu au găsitecou în acele cancelarii care contau în conturarea noii ordini europene şiglobale postcomuniste, s-a trecut la obiective mai realiste, dar la fel decontroversate: obţinerea de privilegii pentru minoritatea maghiară.”

Despre Teoctist

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

„Poate că un soide ironie a sorţii a fost faptul că eu, liber-cugetător declarat şi acuzatpentru aceasta, am fost chemat să arbitrez toate aceste conflicte, să găsescmodalităţi prin care să înlesnesc dialogul dintre părţile aflate înconfruntare, să facilitez înţelegerea dintre părţi. (...) A fost de mare ajutorrelaţia specială pe care am avut-o cu PF Teoctist, om care a ştiut să păstrezeun drept echilibru între Biserică şi stat. (...) În acele condiţii, în careatât statul, cât şi Biserica Ortodoxă treceau prin crize identitare, delocpropice unui dialog calm şi la obiect, poziţia sa moderată şi înţeleaptă ne-aferit de probleme suplimentare.”

Despre Regele Mihai

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

„Îl respect pe Regele Mihai, este un om care a luatdecizii extrem de grele, în momente cruciale pentru România, pentru existenţaacesteia ca stat.”

„Dacă am fi fost într-o altă situaţie, dacă schimbareadin România ar fi avut loc în alte circumstanţe, Regele Mihai şi-ar fi găsit unloc pe scena publică românească din primul moment al schimbării. Nu a fost săfie. Dar după momentele tensionate din 1990 şi 1991, după ce am reuşit săstabilizăm lucrurile şi să adoptăm o nouă Constituţie, relaţiile cu Casa Regalăşi cu Regele Mihai au intrat într-un proces de normalizare.”

„Evenimentele de la începutul anilor '90 nu au legăturăcu persoana Regelui Mihai, ci exclusiv cu climatul politic aproape isteric dinacei ani, când, aşa cum am mai spus, se dezgheţaseră o serie de conflicte careveneau nu doar din comunism, ci şi din perioada interbelică. Trebuie săreamintesc faptul că nici măcar din rândurile opoziţiei de atunci, formatămajoritar din partidele aşa-zise istorice, nu exista o unanimitate în ceea cepriveşte atitudinea faţă de monarhie, în general, şi faţă de Regele Mihai, înspecial.”

„O spun cu toată tăria şi convingerea: ceea ce s-aîntâmplat de Paşti şi de Crăciun, în 1990, legat de doritele vizite ale RegeluiMihai în ţară, nu a fost rezultatul unei politici deliberate faţă de Rege, cidoar suma stângăciilor unor oameni care au fost puşi în faţa unor decizii pecare nu erau pregătiţi să le ia, iar întoarcerea Regelui şi a familiei sale dindrumul spre Mânăstirea Curtea de Argeş nu a fost un act înţelept. Că a fostvorba doar de stângăcii şi de decizii luate în pripă este dovedit de evoluţiaulterioară a relaţiilor statului român cu Regele Mihai, dar şi de evoluţiarelaţiilor noastre personale.”

„Regele s-a întors definitiv în România pe 18 mai 2001,şi astfel lucrurile au intrat pe făgaşul lor normal. Istoria va judeca acestelucruri.”

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

Despre Mircea Geoană

„În primul al alegerilor prezidenţiale, Adrian Năstase îldevansase pe Traian Băsescu, situat pe locul al doilea, cu circa 7%. Dinpăcate, pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, PSD nu a maisusţinut peste tot în ţară campania în ritmul necesar, iar gafa comisă deMircea Geoană, anunţat de Năstase ca potenţial prim-ministru, de a face odeclaraţie publică conform căreia, pentru turul al doilea, «nu ne intereseazăvoturile PRM», a determinat reacţia promptă a acestui partid. Astfel, celepeste 350.000 de voturi ale susţinătorilor PRM au fost acordate lui Băsescu!Acestea au fost suficiente pentru a asigura victoria lui Băsescu, care l-a devansatpe Năstase cu circa 250.000 de voturi în turul al doilea, din 12 decembrie. Laaceastă gafă impardonabilă se adaugă acuzele, ulterior dovedite a fi o imensăminciună, ale lui Traian Băsescu privitoare la «fraudarea alegerilor» cu softulde numărare a voturilor, soft identic cu acela care a numărat voturile şi îndecembrie 2009, când a câştigat un controversat nou mandat de şef al statului.Aşa se scrie, uneori, istoria.”

„Candidatul PSD a fost desemnat până la urmă preşedintelepartidului, Mircea Geoană, după ce varianta Adrian Năstase a fost părăsită.(...) În confruntarea cu Traian Băsescu, Mircea Geoană a avut o şansă reală desucces şi, după rezultatele înregistrate în ţară, scrutinul a fost favorabilcandidatului PSD; rezultatul final a fost modificat, în favoarea lui TraianBăsescu, de voturile din diaspora. Însă, din nou, a intervenit şi un factorsubiectiv: gafa comisă de Mircea Geoană, de a merge în vizită, în ajunulultimei confruntări televizate cu Traian Băsescu, acasă la Sorin Ovidiu Vîntu!Toate explicaţiile oferite de Mircea Geoană au fost puerile, mai ales pe fondulcampaniei demagogice susţinute de Traian Băsescu, privind rolul «mogulilor»care controlează media românească. S-a pierdut, deci, din nou, mai ales pe «mânăproprie», o şansă reală de a schimba în bine situaţia din ţară.”

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

Despre PSD

„Personal, am fost, bineînţeles, afectat de rezultateleCongresului şi de ingratitudinea manifestată faţă de mine. (...) Lainsistenţele unor oameni apropiaţi din grupul PSD din Senat (Nicolae Văcăroiu,Antonie Iorgovan, Segiu Nicolaescu, Adrian Păunescu, Ion Solcanu), nu amîntreprins alţi paşi.”

„În rândurile liderilor PSD au apărut stări dedescurajare generate de neplăcerile statutului de partid aflat în opoziţie.(...) Aceasta s-a materializat, în final, prin decizia conducerii PSD de apromova o moţiune de cenzură împotriva guvernului liberal, în sesiunea detoamnă din 2007. (...) Eu şi un număr de senatori PSD am considerat greşită oasemenea decizie, care, practic, slujea intereselor preşedintelui TraianBăsescu şi ale susţinătorilor săi. De aceea, în pofida deciziei majorităţii, amvotat împotriva moţiunii, care, astfel, nu a trecut şi deci guvernul Tăriceanunu a putut fi demis.”

Despre restituirea proprietăţii

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

„Este suficient să menţionăm că în Ungaria, încă din1993, prin consens politic, s-a ajuns la decizia de a nu se restitui nimic înnatură, iar despăgubirile să nu depăşească echivalentul a 75.000 de dolari. Şitoată lumea a acceptat. Nu au apărut contestări şi nici complicaţii în aplicarealegii. La noi, problema restituirilor a devenit domeniul unor mari afaceri,abuzuri şi drame umane.”

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

Despre Grupul de la Cluj

„Obiectivul lor era înlăturarea mea de la conducerea PSD,reuşind să obţină ralierea la această mişcare, cu câteva zile înainte deCongres, şi a lui Mircea Geoană. În toată această acţiune s-au folosit şi deecourile campaniei ostile în legătură cu episodul graţierii lui Miron Cozma, caşi de alte teme întreţinute de unii, încă din anii ’90, pentru a alimentasuspiciuni şi neîncredere în mine.”

„Congresul din aprilie 2005 a stat sub semnul confuzieiidentitare. (...) Nu mă interesează grupul de la Cluj. Dar partidul a înghiţitpe nemestecate o viziune care nu avea legătură nici cu stânga, nici cu «reformareapartidului».”

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

Despre Traian Băsescu

„Îşi permite aprecieri jignitoare la adresa tuturor! Areun comportament prin excelenţă antidemocratic şi dictatorial. Prezenţa sa înfruntea statului se dovedeşte nu doar nepotrivită, dar chiar nocivă şipericuloasă.”

„Aşa-zisa axă Washington – Londra - Bucureşti, înrealitate o ficţiune, o dorinţă a noului preşedinte al României, TraianBăsescu, i-a iritat pe partenerii noştri europeni. (...) Proamericanismul preastrident afirmat nu ne-a folosit, ba, mai mult, a fost începutul unui soi deizolare a României.”

Despre America

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

„Am început vizita, bineînţeles, cu cetatea filmuluiamerican – Hollywood -, unde am fost oaspeţi, pentru câteva ore, aistudiourilor Universal, care constituie, în sine, un veritabil muzeu în aerliber, de mari dimensiuni, şi care este vizitat permanent de zeci de mii deturişti. Am avut prilejul să vizităm cartiere vechi din Chicago sau New York,să asistăm la simulări de incendii, inundaţii, să ne întâlnim cu diferitepersonaje celebre din filme cunoscute, inclusiv cu un Dracula. Era programată oîntâlnire la primăria oraşului Los Angeles, pentru a primi cheia oraşului.Exact la aceeaşi oră s-a anunţat că va da verdicutul Curţii cu Juraţi înprocesul binecunoscutei vedete de fotbal american O.J. Simpson.”


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639253-05-08

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom
EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom
EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom
EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom
EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom

EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom
EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom
EXCLUSIV. Memoriile lui Ion Iliescu. Fragmente în premieră din cartea pe care fostul preşedinte o va lansa vineri
zoom
Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

DUMY
20 Iul 2011

De abia astept ...
COSMIN
20 Iul 2011

asteptarea a luat sfarsit ..
TICU
21 Iul 2011

Felicit?ri domnule pre?ed inte Ion Iliescu.

Adauga un comentariu

Random image