2019-03-19 08:02


EXCLUSIV. PNL şi PSD au depus moţiunea de cenzură pe Educaţie.

 |  16:39
EXCLUSIV. PNL şi PSD au depus moţiunea de cenzură pe Educaţie.

Ecaterina Andronescu şi EugenNicolăescu au depus la Parlament moţiunea de cenzură pe Educaţie, aceasta fiindsemnată de 137 de parlamentari. Moţiunea a fost depusă la o singură zi după cepremierul Emil Boc şi-a angajat răspunderea pentru Legea educaţiei.

„Proiectul are scopuri depolitizare a învăţământului, iar proba cea mai clară este faptul că nu înţelegevaloarea autonomiei universitare, pe care o distruge, şi nu cunoaşte evoluţiaînvăţământului din Europa actuală”, se arată în documentul depus la Parlament. Autoriisusţin că legea este neconstituţională, nelegală, nedemocratică şi reprezintăun atentat la siguranţa naţională. Un alt punct sensibil al legii îl reprezintăpredarea istoriei şi geografiei în limba maternă, la gimnaziu. „În timp cepentru minorităţi, indiferent de efectivul de elevi, se fac şcoli, pentrucetăţenii români nu este posibil acest lucru, chiar dacă aceştia suntminoritari în anumite zone”, precizează liberalii şi social-democraţii.

Cele 22 de motive pentru care Guvernul Boc trebuie săplece:

1. Abuz în raport cu procedura parlamentară. Ignorarea deciziilor CurţiiConstituţionale

Nelegală pentru că această procedură s-a făcut cu încălcarea gravă a regulilorparlamentare, deoarece s-a realizat în faţa unui Parlament aflat în lipsacvorumului legal de şedinţă.

Nedemocratică pentru că textul iniţial, cel al Camerei Deputaţilor pe care Guvernul îldepusese la începutul procedurii în Parlament a fost total amendat, practicintroducându-se o formă nouă a proiectului de lege care nu a fost supusniciodată dezbaterii publice şi nici dezbaterii Parlamentului.

Neconstituţională deoarece prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1557 din 18 noiembrie 2009a fost declarată procedura de angajare a răspunderii pe Legea EducaţieiNaţionale ca neconstituţională, arătându-se că „pentru a nu fi catalogată o procedură de nesocotire a raţiunilor ce austat la baza edictării dispoziţiilor art. 114 din constituţie, angajarea răspunderiiGuvernului asupra unui proiect de lege nu poate fi făcută oricând, oricum şi înorice condiţii, deoarece această modalitate de legiferare reprezintă, într-oordine firească a mecanismelor statului de drept, o excepţie”.

2. Atentat la siguranţa naţională

Legea asumată ne întoarce la Legea nr. 84/1995, prin reducereaînvăţământului obligatoriu de la zece la nouă clase. Astfel, art. 23 prevede că ” învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV” iar ”învăţământ secundar inferior sau gimnazialcuprinde clasele V – IX”, şi aceasta în condiţiile în care, în anul 2003,prin modificarea legii învăţământului, aprobată în unanimitate de Parlament,învăţământul

Populaţia minoritară fără drepturi în propria ţară

În timp ce pentruminorităţi, indiferent de efectivul de elevi, se fac şcoli, pentru cetăţeniiromâni nu este posibil acest lucru, chiar dacă aceştia sunt minoritari înanumite zone.

Alte discriminări pentru copiii românilor

În cadrul art. 45 alin.(7),Elevii care, în localitatea de domiciliu, nuau posibilitatea de a învăţa în limba lor maternă, sunt sprijiniţi prindecontul transportului la cea mai apropiată şcoală cu predare în limba maternă,sau primesc cazare şi masă gratuite îninternatul unităţii de învăţământ cu predare în limba maternă”. Această favoare este făcută în lege doarpentru elevii care nu pot studia în limba maternă, nu şi pentru cetăţenii carestudiază în limba română.

5. „Manuale de import” – una dintre inovaţiile acestei legi !!!

Legea permite introducerea, în sistemul de învăţământ românesc cu predareîn limbile minorităţilor naţionale, amanualelor de import, creând astfel un precedent păgubosşi inacceptabil pentru sistemul naţionalde învăţământ care trebuie să fie unitar şi coerent.” – art. 45 alin. (13).

6. Limba română – limbă străină pentru anumiţi cetăţeni români

Legea Educaţiei Naţionale atentează la fiinţa statului român, prinintroducerea unor prevederi referitoare la studierea limbii române pe totparcursul învăţământului preuniversitar, după programe şi manuale elaboratespecial. În fapt, acest lucru oficializează statutul limbii române calimbăstrăină. Cităm art. 46 alin (2):Disciplina Limba şi literaturaromână se predă, pe tot parcursul învăţământului preuniversitar, după programeşcolare şi manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă”.

7. Istoria şi Geografia României – predate, cu generozitate, ŞI în limbaromână

Dorim să invităm toţi parlamentarii care astăzi sunt chemaţi să îşiexercite dreptul democratic de vot să citească art. 46 alin. (8), care prevede că în tot ciclul ” învăţământului preuniversitar cu predareîn limbile minorităţilor naţionale, disciplinele Istoria şi Geografia României se predau în aceste limbi, (...) cuobligaţia transcrierii şi a însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneştiŞIîn limba română ”.

8. Sistem de evaluare „modern” – minim ŞASE probe pentru a intra la liceu!

9. Bacalaureat confuz şi – IAR – atac la Istoria României

Înlocuirea, pentru profilul umanist, a istoriei cu o limbă de circulaţieinternaţională reprezintă de fapt eliminarea istoriei şi reluarea unui examende limbă străină în condiţiile în care între probele de evaluare acompetenţelor lingvistice există deja prevăzute probe la două limbi decirculaţie internaţională, iar în curriculum sunt cuprinse două limbi străine.

10. Aruncarea profesorilor în incertitudineprin anularea examenului de titularizare

Actuala lege anulează acest câştig, anuleazăexamenul de titularizarea şi aruncă profesorii la dispoziţia directorilorşcolilor, care vor fi, la rândul lor, numiţi politic de cătrereprezentanţii partidelor politice de pe plan local.

11. Bariere în calea tinerilor care vor sădevină cadre didactice

12. Şcoala este supusă total voinţei politicului local

În conformitate cu art. 96,consiliul de administraţie este dominat de persoane din afara şcolii şi arereprezentanţi personali ai primarului şi ai consiliului local.

13. Finanţarea şcolilor NEGARANTATĂ de stat darla dispoziţia primarilor

În Legea propusă deGuvernul PD-L – UDMR salariile profesorilor au rămas la buna dispoziţie aprimarilor.

14. Atac la principii constituţionale

În conformitate cu art.125 alin.(1)lit. a), precum şi art. 212 alin.(3), ministruleducaţiei poate revoca rectorul unei universităţi dacă acesta nu respectă ”politicile naţionale în domeniu”, cualte cuvinte, dacă nu respectă programulde guvernare. Acest lucru reprezintă o ingerinţă politică fără precedent înviaţa universitară şi presupune o gravă încălcare a prevederilor ConstituţieiRomâniei, care prevede, la art. 32 alin.(6), ”Autonomiauniversitară este garantată”.

15. Înfrângerea Autonomiei Universitare

16. Dacă eşti copil român în România eştipenalizat !

Conform art. 135 alin. (5), ”Finanţareade bază se calculează după un coeficient mărit pentru studenţii care urmeazăcursurile în limba unei minorităţi naţionale”.

17. „Modernizarea” universităţilor prinsubordonare şi birocratizare – o altă inovaţie PD-L

18. Titlul de conducător de doctorat este dus în derizoriu

19. Logica electorală PD-L esteexportată în universităţi

Astăziconducerea universităţii este aleasă pe baza unui sistem democratic, în care,pe fiecare etaj de decizie, votul cadrelor didactice şi studenţilor estetransparent şi asigură o selecţie a valorilor universităţii.

Legea asumată de Guvern vine sălegalizeze în spaţiul universitar practicile electorale de tip PD-L,facilitându-se accesul candidaţilor portocalii la funcţii şi titluri academice,prin fraudarea alegerilor şi cumpărarea voturilor.

20. Continuarea demersurilor de înstrăinare a patrimoniul educaţiei

Autorii legii tratează cu olejeritate intenţionată problematica patrimoniului unităţilor şi instituţiilorde învăţământ. Această atitudine nu reprezintă decât o continuare a demersuluideja oficializat anul acesta de înstrăinare a patrimoniului taberelor şcolare,cluburi şi baze sportive etc.

21. Decapitarea intelectualităţii academice româneşti

22. Texte neclare, contradictorii, lipsă deprofesionalism, viziune totalitară

Spre exemplu,dacă un Prim Ministru sau un ministru, peste capul Senatului Universităţii încare aceştia pot preda, vor să îşi facă o facultate “jucăria” lor, nimic nu îipoate împiedica! Decizia asupra oportunităţii înfiinţării sau desfiinţării uneifacultăţi o poate avea DOAR Senatul! Însă într-o altă ţară decât România…


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638946-04-04
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


GEORGETA
29 Oct 2010

da, asa este am citit legea,dar la ce foloseste motiunea,ca tot ei sunt castigatori.In parlament domneste frauda si coruptia. Sunt la loc de cinste, iar CCR este la man lor: prima data a spus ca asumarea este neconstitutionala, iar a doua oara,au amanat raspunsul, desi exista precedentul; astia judecatori! Judeca cu mai multe unitati de masura aceeasi cauza. Asta democratie! Originala!
Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...