2017-01-19 06:23

POLITICA


Petiţie respinsă

 |  19:26

Parlamentul European (PE) a respins joi petiţia făcută de mai multe organizaţii sindicale de media româneşti împotrivaintroducerii în Strategia Naţională de Apărare (SNAp) a campaniilor de presă cavulnerabilitate a statului român. Respingerea a fost votată în PE după unscenariu asemănător cu cele din parlamentul mioritic. Doar reprezentanţiigrupului parlamentar al popularilor (PPE) au optat pentru respingerea petiţiei,după ce europarlamentarii S&D (socialiştii), ALDE (liberal-democraţii),Verzii şi GUE au părăsit sala, a declarat, pentru Mediafax Victor Boştinaru,europarlamentar al PSD. Din grupul PPE fac parte aleşii europeni ai PDL, în celal S&D sunt pesediştii, iar la ALDE sunt afiliaţi europarlamentarii PNL.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638951-09-28Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

DUMITRU IUGA
05 Dec 2010

O sa va socheze textul ca re urmeaza ... Program ele posturilor de televiz iune Antena 3(Voiculescu) si Realitatea (Vantu) a tentat la securitatea sta tului! Am lucrat in R adioteleviziunea Romana azi SRTV si SRR - din anul 1968 pana in anul 20 05. Cunosc, din interior, pana sus, la nivelul Con siliului de administratie , presedinte, director ge neral etc, etc … toate culisele politicii de per sonal si activitatii edit oriale din aceste institu tii. Presiunile si aranja mentele politice au fost si s
DUMITRU IUGA
05 Dec 2010

Programele posturilor de televiziune Antena 3(Voic ulescu) si Realitatea (V antu) atentat la securita tea statului! Am lucr at in Radioteleviziunea R omana – azi SRTV si SRR - din anul 1968 pana in anul 2005. Cunosc, din in terior, pana sus, la nive lul Consiliului de admini stratie, presedinte, dire ctor general etc, etc … toate culisele politicii de personal si activitat ii editoriale din aceste institutii. Presiunile si aranjamentele politice a u fost si sunt prezente s i astazi si sunt observab ile pe sticla sau la micr ofon. Pentru cei care au cultura necesara spre a l e observa. Cu alte cuvint e, vorbesc in cunostinta de cauza ! Numai ca in SRR si SRTV toate aces te presiuni se fac cu o m inima decenta, altfel spu s, sa nu se sare peste ca l ! La Realitatea si Ante na 3 a disparut orice far ama de decenta, este un f el de disperare si ceea c e difuzeaza aceste postur i zilnic, in opinia mea, reflecta aceasta disperar e si se constituie intr-u n atentat la securitatea statului! Toate autorit atile statului, incepand cu Presedintia Romaniei s i terminand cu ultima str uctura administrativa in care Voiculescu, Vantu si aliatii lor politici nu au oamenii lor, sunt terf elite si improscate cu no roi zilnic, 24 de ore din 24 ! O astfel de campani e urmareste, prin incitar e la violenta si nesupune re civica, disolutia ori carei autoritati statale din Romania, impinge tara spre anarhie si neguvern are. In vazul intregii l umi ! Sorin Ovidiu Vant u este pasibil de inchiso are pentru fapte penale. Dan Voiculescu, daca se o cupa serios cineva de ori ginea averii sale, devine si el penal. Aceste doua personaje sunt constient e ca daca nu isi subordon eaza urgent puterile stat ului ajung dupa gratii ! Aceasta este motivatia pe ntru care cele doua postu ri private de televiziune fac ceea ce fac in fieca re zi. Indicatiile prim ite sunt foarte clare si sunt respectate cu sfinte nie, uneori cu exces de z el de catre asa zisii zia risti si cozile lor de to por. 1. Virulenta discu rsului - fara menajamente , insinuati, mintiti, cal omniati, dicreditati-i cu orice pret, stergeti cu ei pe jos! Pentru asta va luati banii!; 2. Cont rolul microfonului - nu-i lasati sa se apere, intr erupeti-i permanent, igno rati-le spusele si argume ntele, bagati publicitate daca insista! Pentru as ta va luati banii!; 3. Pachetul de imagini prega tit pentru a fi inserat c and trebuie – cateva se cunde de imagine fac mai mult decat o mie de cuvin te! - reluati la infinit (bucle) imagini cu efect subliminal, scoase din c ontext sau care nu au nic i-o legatura cu subiectul , dar care persifleaza, r idiculizeaza, aparent inc rimineaza sau pun semne d e intrebare celui care ve de asta! Creati campanii in acest scop! Pentru as ta va luati banii!; Exce leaza la acest capitol ur matorii „profesionisti si deontologi”: Dana G recu, Mihai Gadea, Oana S tancu, Adrian Ursu, Radu Tudor, Andrei Badin, Sabi na Iosub, Cosmin Prelipce anu, Laura Chiriac, Ema Z eicescu, Corina Dragotesc u, Andreea Cretulescu, Ra zvan Dumitrescu, Marius P ieleanu, Alexandra Stoice scu, Gabriela Vranceanu F irea, Moise Guran, Mihai Tatulici, Paula Rusu, Val erian Stan, Victor Ciutac u … Deocamdata! Este p osibil ca unii sa dea bir cu fugitii dar … sa ap ara si altii! 4. Invit atii sunt alesi pe spranc eana, conform planului si platiti, direct sau indi rect, corespunzator prest atiei: a. Din asa zisa societate civila: Mirce a Dinescu, Stelian Tanase , Mugur Ciuvica, Victor A listar, Radu Soviani, Mir cea Toma, Liviu Mihaiu, B ogdan Teodorescu, Cristia n Parvulescu, Daniel Barb u, Florin Iaru, Alfred Bu lai. Si, permanent, sindi calistii! Nu cumva sa li pseasca! Anton Hadar, Vas ile Marica, Marius Nistor ,Aurel Cornea, Dumitru Co arna. Se pregatesc si alt ii! Evident, din cand i n cand trebuie sa apara p e sticla si sa isi dea cu presupusul ciocoii consa crati ai sindicatelor: Io n Radoi, Matei Bratianu, Dumitru Costin, Miron Mit rea, Liviu Luca, Mircea P opa, Bogdan Hosu, Pavel T odoran, Marius Petcu, Ion Popescu, Petre Dandea. Pentru asta, direct sau i ndirect, isi iau banii! b. Reprezentanti foarte vocali ai opozitiei (PSD , PC si PNL). Nu conteaza daca bat campii sau func tioneaza ca un disc stric at, important este sa fie prezenti, sa-i vada lume a si sa-i auda cum le apa ra ei interesele si cat d e mult sufera acestia la fel ca si ei! Largiti a ria, Lavinia Sandru, fost ii Emil Constantinescu, Z oe Petre, Victor Ciorbea, Petre Roman, Constantin Dudu Ionescu, Aurelian P avelescu, Costin Georgesc u. Da bine! Pluralism! Scoateti-l in fata cat pu teti pe ala de la Iasi! I ndependentul Cihodaru! To ate opiniile despre sanat ate trebuie exprimate de el! Si vedeti cum o inser ati si pe asta cu greva f oamei! Cristina Anghel pa rca ii spune. Lumea nu st ie ce si cum cu greva aia , asa ca merge! Vedem dac a este cazul sa o lansam in politica, depinde de c ine o primeste … c. Sa nu lipseasca de la dezbateri” Bogdan Chir eac, Cornel Nistorescu, S orin Rosca Stanescu, Cosm in Guse, Doru Viorel Ursu , Mircea Dogaru – comba t bine! Pentru asta isi p rimesc, direct sau indire ct, tainul ! Reiau: S emneaza Dumitru Iuga ofer ind celor interesati si a dresa de e-mail – tiiu2 001@yahoo.com Cine are c urajul sa ridice piatra!

Adauga un comentariu

Random image