2017-01-17 23:25

POLITICA


Planul „Jucătorului” pentru salvarea PDL. Propunerea noii Constituţii lasă parlamentarii fără imunitate

 |  19:46
Planul „Jucătorului” pentru salvarea PDL. Propunerea noii Constituţii lasă parlamentarii fără imunitate

PDL şiTraian Băsescu promit doar în campaniile electorale că vom avea o Constituţiemai bună. Deşi era gata de mai bine de un an, Cotrocenii abia ieri şi-au dat ok-ulpe textul propunerii legislative. Proiectul de modificare a Legii fundamentaletrebuie aprobat printr-un referendum naţional, iar şeful statului a anunţat căîşi doreşte ca acesta să aibă loc anul viitor, în acelaşi timp cu alegerilelocale. Reamintim că tema modificării Constituţiei a mai fost folosită deTraian Băsescu şi PDL tot într-un referendum susţinut simultan cu o campanie,cea prezidenţială din 2009.

Revizuirea Constituţiei va fi una din temelecu care PDL poate obţine voturi în campania electorală din 2012. Parlamentuldevine unicameral, numărul aleşilor se reduce la 300, iar parlamentarii pot fiarestaţi fără acordul Legislativului. Acestea sunt numai câteva din propunerilecare se regăsesc în proiectul de modificare a Legii Fundamentale, proiect pecare Traian Băsescu l-a trimis ieri Consiliului Legislativ.

Şeful statului a transmis miercuriConsiliului Legislativ proiectul de revizuire a Constituţiei, urmând ca acestasă fie avizat şi înaintat Parlamentului, a anunţat Preşedinţia. „Înconformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Constituţia României şiavând în vedere dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 47/1992 privind organizareaşi funcţionarea Curţii Constituţionale, proiectul de lege privind revizuireaConstituţiei României, iniţiat de preşedintele României, la propunereaGuvernului, după primirea avizului Consiliului Legislativ va fi transmis CurţiiConstituţionale pentru verificarea respectării dispoziţiilor constituţionaleprivind revizuirea. Ulterior, proiectul de revizuire însoţit de avizulCosiliului Legislativ şi de decizia Curţii Constituţionale va fi înaintatParlamentului României, în vederea dezbaterii şi adoptării lui”, afirmă anunţulfăcut de Cotroceni.

Traseudificil

Demersul demodificare a Legii fundamentale este unul dificil. Conform actualeiConstituţii, revizuirea poate fi iniţiată de preşedintele României lapropunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau alsenatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. Propunereade revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu omajoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. Dacănu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună,hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi al senatorilor.Obţinerea voturilor necesare este dificilă, din cauză că partidele politice auviziuni diferite. Dacă votul din Parlament este favorabil modificărilor,atunci, în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului trebuieorganizat un referendum naţional. Abia când cetăţenii României se pronuţă lareferendum de acord cu modificările revizuirea devine definitivă.

Ţinut lasertar un an

Proiectul trimis ieri de preşedintele Băsescua stat la Cotroceni mai bine de un an. Guvernul finalizase propunerealegislativă şi o înaintase Preşedinţiei pe 21 aprilie 2010. „Guvernulşi-a făcut treaba, au trimis proiectul la mine, proiectul de modificare aConstituţiei. În toamna acesta îl voi transmite mai departe la Parlament. Acumîl am în analiză”, declara preşedintele Traian Băsescu la postul public deteleviziune în septembrie 2010. Nu se cunosc detalii despre motivele pentrucare Legea fundamentală a fost ţinută în sertarele de la Cotroceni atât de multtimp, deşi preşedintele anunţase că este finalizată.

USLare alte planuri

Revizuirea Constituţiei va fi una dintre celemai fierbinţi teme ale campaniei electorale din 2012. PDL şi Traian Băsescususţin proiectul căruia preşedintele i-a dat curs ieri. La capătul opus, USLare alte planuri -PSD şi PNL spun că au propriul proiect şi că revizuireaConstituţiei nu va putea avea loc decât după ce Traian Băsescu nu va mai fipreşedinte. „Acţiunea de astăzi a domnului Băsescu este o diversiune.Noi vrem să modificăm Constituţia în viitorul Parlament”, a declarat ieripreşedintele PSD, Victor Ponta referitor la proiectul prezidenţial demodificare a Constituţiei.

Cemodificări vrea preşedintele

-Parlament unicameral cu 300 de membri

-Procedura de suspendare a preşedintelui deParlament se va opri dacă CCR dă aviz negativ şi stabileşte că şeful statuluinu a încălcat Constituţia

-Dacă suspendarea preşedintelui esteinvalidată de referendum, atunci, Parlamentul este dizolvat automat

-Preşedintele interimar al României nu poatedesemna prim-ministrul

-Parlamentul are termen 10 zile să voteze opropunere de premier trimisă de preşedinte. În Constituţia actuală nu existănici un termen stability

-Numirea premierului de către preşedinterămâne în aceleaşi condiţii ca în Constituţia actuală: astfel, preşedinteleRomâniei desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urmaconsultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nuexistă o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament

-Eliminarea obligativităţii avizului dat deParlament pentru reţinerea, arestarea şi percheziţionarea unui parlamentar, darşi a unui ministru care este şi parlamentar.

-Teza caracterului prezumat licit aldobândirii averii, existentă în prezent, este eliminată.

Averea nu se mai prezumă ca fiind legală

Proiectul de revizuire a Constituţiei cuprindeuna din cele mai importante solicitări ale procurorului general, Laura KodruţaKovesi, cu implicaţii majore în activitatea procurorilor şi a judecătorului.Este vorba despre caracterul licit al averii, care în Constituţia în vigoareeste prezumat. Procurorul general a cerut modificarea Constituţiei, astfelîncât averea să nu mai fie prezumată ca fiind licită. Cu alte cuvinte,procurorul general atrăgea atenţia că marii evazionişti, dar şi cei implicaţiîn anchetele desfăşurate în vămi nu pot fi obligaţi să returneze prejudiciilecreate statului, din cauză că averile lor, maşini şi case de lux, nu pot ficonfiscate, fiind prezumate ca fiind obţinute în mod legal. O altă solicitare aprocurorului general este aceea de a se mări termenul de 24 de ore a reţineriiunei persoane la două sau trei zile, astfel încât procurorul să poată adunaindicii, probe, fără să se mai afle sub presiunea termenelor. Proiectul demodificare a Constituţiei extinde intervalul în care se poate lua măsuraarestării preventive la 48 de ore.(Nicoleta Chiru)

Aparut in:

Ultima modificare in data de :639249-07-31Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

SILE
02 Iun 2011

Ca avem nevoie de o cnost itutie teafara era clar d e la bun inceput. Ramine de vazut cit de bune sunt modificarile prevazute. In ce priveste imunitatea parlamentarilor ea trebu ie sa se refere exclusiv la declaratiile politice. Personal cu toate ca nu s unt absolvent de drept am de facut doar doua obser vatii: daca proprietatea nu e garantata prin lege si constitutionalitatea n u se verifica inainte de promulgare nu am facut ni ci o brinza. O zi buna!
MENATWORK
02 Iun 2011

L-am vazut ieri la postul de propaganda RTV pe pro stul de Curlateanu, care perora ca parlamentarii n u au imunitate demult, po t fi urmariti in instanta . Dar de ce se cere atunc i acceptul parlamentului pentru perchezitii? pentr u arestari? Asta nu-i o f orma de imunitate? Am imp resia ca umfaltul ala se bazeaza pe un electorat a tat de imbecil, incat cre de ce-i convine in ciuda faptelor.

Adauga un comentariu

Random image