2017-01-24 09:13


Ponta: „Agenda 2019”, o alianţă PSD-PNL-PC înregistrată juridic. Vezi aici propunerile preşedintelui PSD

 |  16:50
Ponta: „Agenda 2019”, o alianţă PSD-PNL-PC înregistrată juridic. Vezi aici propunerile preşedintelui PSD

Preşedintele PSD, Victor Ponta, propune, într-o postare pe blogulpersonal, o alianţă politică, înregistrată juridic, între PSD şi ACD, care să înceapăsă funcţioneze la nivel politic şi parlamentar imediat după înscriere şi lanivel local în termen de maxim trei luni.

Programul acestei alianţe, intitulat"Agenda 2019", propune reinstaurarea mecanismelor democraţieiparlamentare, reformarea instituţiilor statului, refacerea sistemului economical ţării, asigurarea fundamentelor statului social, depolitizareaadministraţiei centrale şi locale de tip neelectiv, refacerea rolului şiprestigiului Parlamentului, depolitizarea justiţiei, reforma constituţională,implicarea României în deciziile UE, stabilirea listei de priorităţi naţionale,redimensionarea aparatului administrativ, asigurarea bunăstării cetăţeanului.

Pontapropune ca PSD şi ACD să înregistreze juridic, conform legii partidelorpolitice şi în vederea îndeplinirii cerinţelor articolului 103 din ConstituţiaRomâniei, o alianţă politică ce îşi asumă Agenda 2019.

"Aceasta(alianţa, n.r.) va avea copreşedinţi pe preşedintele PSD şi pe preşedinteleACD; termenul de funcţionare al acestei alianţe va fi cel de îndeplinire aobiectivelor Agandei 2019", se mai arată în propunerea lui Ponta.

Deasemenea, în proiectul lui Ponta se prevede că PSD şi ACD vor forma douăgrupuri fundamentale de lucru, unul pentru reformă instituţională şi europeanăşi altul pentru reformă socială, economică şi administrativă.

Grupul delucru pentru reformă instuţională şi europeană va avea ca obiect redactarea îndetaliu, punerea în dezbaterea formaţiunilor politice componente şi îndezbaterea publică, implementarea, monitorizarea şi raportarea periodică astadiului realizării obiectivelor legate de reinstaurarea mecanismelordemocraţiei parlamentare, reformarea instituţiilor statului, refacerea roluluişi prestigiului Parlamentului, depolitizarea justiţiei, reforma constituţionalăşi implicarea României în deciziile UE. Acest grup de lucru va fi format dincei mai buni reprezentanţi ai formaţiunilor politice semnatare, din specialiştiapolitici şi ONG-uri de profil şi va fi coordonat de preşedintele Alianţei deCentru Dreapta.

Grupul delucru pentru pentru reforma socială, economică şi administrativă va avea caobiect redactarea în detaliu, punerea în dezbaterea formaţiunilor politicecomponente şi în dezbaterea publică, implementarea, monitorizarea şi raportareaperiodică a stadiului realizării obiectivelor legate de refacerea sistemuluieconomic al ţării, asigurarea fundamentelor statului social, depolitizarea,depedelizarea şi declientelizarea structurilor administraţiei centrale şilocale de tip neelectiv, stabilirea listei de priorităţi naţionale,identificarea şi implementarea unui sistem electoral care să asigurereprezentativitate şi, de asemenea, redimensionarea aparatului administrativ.Componenţa nominală, regulamentul de funcţionare şi termenele de realizare asarcinilor aflate în competenţa celor două grupuri vor fi adoptate de cătreconducerile statutare ale formaţiunilor politice semnatare, se arată înproiect.

Pontamenţionează că a elaborat proiectul în timpul vacanţei, că este vorba despre undemers personal, care nu implică deocamdată partidul, că mai sunt de parcursetape până la realizarea practică a alianţei.

LiderulPSD spune, de asemenea, că a discutat despre proiect cu Crin Antonescu.

Candidaţipentru preşedinte, premier, primari şi şefi CJ comuni

AlianţaPSD-ACD vor desemna candidaţi comuni pentru funcţiile de şef al statului,premier, preşedinţi ai Camerelor Parlamentului, primari de municipii reşedinţăde judeţ, şefi de CJ şi vor forma împreună un Guvern, se arată în propunerealiderului PSD Victor Ponta, postată pe blogul personal.

PSD şi ACD,ca formaţiuni politice iniţiatoare ale Agendei 2019, vor lua toate deciziileprivind funcţionarea şi realizarea obiectivelor fundamentale în comun, în urmaconsultărilor, scrie Ponta.

"Acestease obligă ca la fiecare nivel politic, parlamentar, guvernamental şiadministrativ, toate deciziile să se discute şi să se adopte întâi în structurastatutară a fiecărui partid şi apoi la nivel comun corespunzător (respectivpreşedinte, secretar general, BPN sau Comitet Executiv, grup parlamentar sauministerial, consiliu judeţean sau local, consiliu naţional)", se prevedeîn proiect.

Înpropunerea lui Ponta se prevede că PSD şi ACD vor desemna candidaţi comunipentru alegerile privind funcţia de preşedinte al consiliului judeţean şi deprimar al municipiului reşedinţă de judeţ."Sistemul de selectare şidesemnare va fi propus de către un grup de lucru comun coordonat de secretariigenerali ai celor două formaţiuni şi va fi aprobat de forurile statutare; acestsistem va putea fi extins, dacă există condiţii obiective în acest sens, şi lacandidaţii pentru funcţiile de primar în oraşe şi comune", se arată înmaterial.

Deasemenea, preşedintele PSD menţionează că PSD şi ACD vor avea candidaţi comunipentru preşedinţia Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru preşedinţiacomisiilor parlamentare

"Sistemulde selectare şi desemnare va fi propus de către un grup de lucru comuncoordonat de liderii de grup ai celor două formaţiuni şi va fi aprobat deforurile statutare", se mai arată în postarea lui Ponta.

Deasemenea, liderul PSD menţionează, în proiect, că PSD şi ACD vor avea uncandidat comun pentru funcţia de preşedinte al României în persoana careîndeplineşte cel mai bine aşteptările electoratului şi va milita pentruîndeplinirea obiectivelor agendei 2019.

"Sistemulde selectare şi desemnare va fi propus de către un grup de lucru comuncoordonat de preşedinţii de onoare ai celor două formaţiuni şi va fi aprobat deforurile statutare. PSD şi ACD vor avea un candidat comun pentru funcţia deprim ministru. PSD şi ACD vor forma un guvern comun; structura şi componenţaguvernului va fi propusă de un grup de lucru coordonat de către preşedinţiicelor două formaţiuni şi va fi aprobat de forurile statutare", se maiarată în proiect.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639233-12-16Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


NUTY
09 Ian 2011

Victor Ponta, combinat într-o „?pag?“ la Ministerul Agriculturii! Un afacerist care face parte din re?eaua celebrului Genic? Boeric? s-a l?udat c? politicianul l-ar ajuta s? pun? mâna pe un contract gras Ponta spune îns? c? nici nu-l cunoa?te pe dubiosul om de afaceri Dup? scandalul manechinelor pe care personaje cu func?ii din PSD le-ar fi pl?tit pentru sex, numele lui Victor Ponta este din nou „târât“ într-un caz cu iz penal! Reporterii „Na?ional“ au aflat c? un afacerist din Mehedin?i ?i-ar fi „?epuit“ partenerul de la care a luat 15.000 de euro sub pretextul c? i-ar da mai departe lui Victor Ponta ca s?-i ajute s? pun? mâna pe o licita?ie de la Ministerul Agriculturii. Afaceristul acuzat este Ioni?? Troac?, cumnatul celebrei cânt?re?e de muzic? popular? Niculina Stoican. Mai mult, despre Troac? se ?tie c? face parte din re?eaua lui Genic? Boeric?, poreclit „Regele TVA-urilor“. Atât Troac?, cât ?i Boeric? sunt judeca?i la acest moment ­într-un alt dosar care prive?te o în?el?ciune de aproape 10.000.000 de euro. „Din 2008, de când am devenit prieten ?i am f?cut mai multe afaceri cu Ioni?? (n.n. – Troac?), el mi-a cerut cu împrumut mai mul?i bani, vreo 90.000 de euro! Prima dat? ­i-am dat bani ca s? cumpere ni?te utilaje, apoi a venit ?i mi-a zis c?-i mai trebuie 15.000 de euro, spunându-mi c?-i d? lui Victor Ponta s? ob?in? un proiect de dezvoltare pe fonduri europene de la Agricultur?. Ioni?? are un frate, Mihai, care învârte afaceri mari pe la Târgu Jiu ?i spunea c? acesta a intervenit la Ponta, cu care ar fi prieteni! Acum un an, Ioni?? a disp?rut ?i mi-a zis s?-mi iau gândul de la bani”, ne-a dezv?luit fostul partener al lui Ioni?? Troac?. Cine îl ?ine în bra?e pe Troac? Pân? acum, orice tentativ? de a recupera banii a fost sortit? e?ecului. „Ioni?? este ?inut în bra?e de Poli?ia din Mehedin?i ?i nu se poate face nimic acolo, dar nu m? dau b?tut! Eu nu ?tiu cine este implicat în umbr?, dar v?d c? m? lupt cu morile de vânt“, ne-a mai spus afaceristul p?gubit. Contactat de „Na?ional“ ca s? comenteze întregul scandal, Victor Ponta a negat categoric orice amestec: “Nu îmi sun? cunoscut acest nume (Mihai Ioni?? – n.n.). Nu are cum s? fi fost partenerul meu de afaceri, pentru c? eu nu am f?cut afaceri. Dac? voi fi chemat la audieri, normal c? am s? m? duc. Dac? trebuie am s? m? duc ?i la pu?c?rie, împreun? cu to?i politicienii incomozi din aceast? ?ar?!” Zilele urm?toare, „Na?ional“ va dezv?lui o adev?rat? bomb? legat? de „caracati?a“ de la Mehedin?i ?i de tunuri de milioane de euro! Adrian Nicolae
Random image