2017-01-22 01:53

POLITICA


Procedură de infringement împotriva României. Acordul cu Rusia în domeniul aviaţiei este penalizat de UE

 |  18:12
Procedură de infringement împotriva României. Acordul cu Rusia în domeniul aviaţiei este penalizat de UE
ComisiaEuropeană a lansat procedura de infringement împotriva României prin trimitereaunei scrisori de notificare. Procedura vizează acordul bilateral al României cuRusia în domeniul serviciilor aeriene, CE fiind îngrijorată că documentul nurespectă obligaţia tratamentului egal aplicat liniilor aeriene din UE şi căafectează concurenţa dintre acestea.

Trimitereanotificării constituie prima fază a procedurii de infringement. Executivuleuropean este îngrijorat că acordul poate afecta tratamentul egal alcompaniilor aeriene din Uniunea Europeană şi concurenţa dintre companiileaeriene europene. Acordurile bilaterale privind serviciile aeriene încheiateîntre un stat membru al UE şi o ţară terţă trebuie să conţină o “clauză dedesemnare a UE” prin care se recunoaşte faptul că termenii respectiveloracorduri se aplică în egală măsură tuturor companiilor aeriene din UE, nu doarcelor ale statului membru în cauză. Această obligaţie reprezintă un elementesenţial al pieţei comune europene a serviciilor aeriene, creată la începutulanilor '90, care le garantează tuturor companiilor aeriene dreptul de a operaîn aceleaşi condiţii oriunde în UE.

Rusiaeste una dintre puţinele ţări din lume care nu recunoaşte faptul că toţitransportatorii aerieni din UE trebuie trataţi în mod egal şi că orice acordbilateral trebuie să includă “clauza de desemnare a UE” şi să se aplicetuturor. Acest fapt generează probleme grave de ordin practic, putândcompromite exercitarea drepturilor de trafic, de exemplu, în cazul companiiloraeriene preluate de un transportator aerian din alt stat membru al UE.

Înabsenţa unei reacţii satisfăcătoare din partea României în termen de două luni,executivul UE va transmite un aviz motivat prin care va solicita României săîşi modifice acordul bilateral privind serviciile aeriene încheiat cu Rusia.Etapele procedurii :1) -atenţionarea statului în cauză. Dacă statulincriminat reintră în legalitate, procedura se închide. Dacă se persistă îngreşeală, procedura continuă;2) -juriştii Comisiei Europene dau statul în judecată, la Curtea Europeană deJustiţie (CEJ), procesul neputând dura mai mult de 2 luni. CEJ se pronunţă.Dacă statul incriminat este găsit nevinovat, procedura se închide. Dacă statuleste găsit vinovat, procedura îşi urmează calea; 3) - statul vinovateste penalizat cu o amendă foarte mare. Procedura se închide.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-12-25Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image