2019-02-23 04:51


Spionaj diplomatic cu informaţii despre România cu parafa lui Hillary Clinton

 |  15:58
Spionaj diplomatic cu informaţii despre România cu parafa lui Hillary Clinton

Statele Unite auextins rolul diplomaţilor americani la colectarea de informaţii de pestegraniţe. Cotidianul The Guardiana publicat o telegramă secretă expediatăla 16 iunie 2009 deDepartamentul de Stat, în care secretarul de stat Hillary Clinton dăinstrucţiuni Ambasadei de la Bucureşti, într-o listă detaliată depriorităţi,cu privire lainformaţiile de care Washingtonul esteinteresat să fie culese din România.

Instrucţiunile,de natură tehnică,sunt furnizate în virtutea aşa-numitului HUMINT - jargon din lumeaspionajului pentru colectarea de informaţii. Culegerea de date vizează informaţii biometricedespre “actualii lideri şi consilieri, precum şi despre cei înascensiune", despre situaţia lor, despre vulnerabilitatea, personalitatea,sănătatea şicondiţia lor financiară, numerele de telefon, fax şi adresede e-mail, numerele de cont cardde credit, numere de fidelizare cont; programe de lucru, personale şide serviciu, ale principalilor lideri din societatea civilă şi din Armataromână. Domeniile de intresspecificate sunt:

A. Conducere naţionalăşi guvernare 1) Statul de drept, corupţie, şi crimă (CRIM), 2) Conducere (LEAD),3) Evoluţia politică şi a reformei democratice (Deps).

B. Stabilitatefinanciară, securitatea energetică şi provocările sociale 1) Stabilitateafinanciară şi dezvoltare economică (ECFS) 2), Securitatea energetică (ESEC), 3)Spălărea banilor (MONY), 4) Demografie, minorităţi şi drepturile omului (DEMG).

C. Relaţii extrene 1)Mărea Negră, Balcani şi alţi vecini regionali (FPOL), 2) Rusia (FPOL), 3)Uniunea Europeană (FPOL), 4) Statele Unite ale Americii (FPOL), 5)Organizaţiile internaţionale şi alte relaţii externe (FPOL).

D. Securitate naţională1) GRPO poate furniza textul pe această problemă, 2) Organizaţia TratatuluiAtlanticului de Nord (FMCC), 3) Forţele de securitate, modernizare (FMCC), 4)Contraterorism şi terorism (Terr), 6) Informaţii în sprijinul planuriloroperaţionale militare SUA (INFR).

E. Infrastructuratelecomunicaţiilor şi sisteme informaţionale (INFR).

Washingtonulvrea să afle ce îi preocupă pe liderii români, procedurile de luare a deciziilor, inclusiv diferenţele în circumstanţediferite, ce eforturi fac pentru a evita colapsul economic, cum aravea de gând opoziţia să exploateze criza financiară pentru a-şi atingeobiectivele, sprijinul public pentruopoziţie, precum şi strategiile guvernamentale şi tacticile pentru a creşte,menţine şi exercita autoritatea. Printre altele, Washingtonul este interesat şi de finanţareacandidaţilor politici, de planurile şi eforturile Guvernului pentru a asiguratransparenţa finanţării (perioada campaniei electorale prezidenţiale).

Apoi,Washingtonul cere informaţii despre planurile şi capacităţile autorităţilor dea remedia obstacolele în calea unei justiţii corecte. Interesează: "Politicile,planurile şi eforturile de a dezvolta, proteja şi întări un sistem judiciarindependent şi eficient". Sunt cerute informaţii inclusiv despre avocaţişi oponenţi ai reformei judiciare, despre obstacole şi progrese în domeniu. Politici şi eforturi privind reformele politice,juridice, economice, sociale şi educaţionale. Planuri şi programe pentrugestionarea percepţiilor, inclusiv prin manipularea mass-media, atitudinilepopulare despre România, identificare, roluri, obiective şi componenţagrupurilor sociale importante, cum ar fi organizaţiile neguvernamentale.

Înzona de securitate energetică, Departamentul de Stat cere informaţii: desprestrategiile de finanţare, despre deschiderea Românieifaţă de investiţiilestrăine în domeniu şi despre cei care sunt responsabili cu elaborareapoliticilorenergeticenaţionale, precum şi despre relaţiileacestora cu alţi lideri naţionali,despre răspunsurile date de Româniaplanurilor ruseşti, caşi despre eforturile în privinţa dependenţeiRomâniei de energia rusă.

Desprestabilitate financiară şi dezvoltare economică, se cer date şi cu privire la rolulunor oameni de afaceri privaţi în planificarea economică, precum şi folosireaunor companii-paravan şi a unor intermediari, precum avocaţi, contabili,cazinouri sau conturi bancare, pentru a spăla bani provenind din activităţiinfracţionale.

Departamentulde Stat este interesat, de asemenea, de dovezi despre eventuala proastăgestionare a fondurilor europene de către România, precum şi de informaţiidespre ce face Guvernul pentru a asigura transparenţa gestionării ajutoruluiextern. Ambasadei SUA i se cer detalii despre grupurile de criminalitateorganizată care acţionează în România, inclusiv despre lideriiacestora,precum şi despre eventualele lor legături cu Guvernul şi cuentităţi străine.

Relatii externe

RelaţiileRomâniei cu Rusia sunt tratate separat, diplomaţii americani fiind instruiţi săafle posibilele "vulnerabilităţi la nivel ministerial ale liderilor sauoficialilor din serviciile de informaţii" române, precum şi date generaleprivind vulnerabilitatea României în faţa influenţei Rusiei. Potrivit luiGerard Araud, fost director general pentru Afaceri Politice şi de Securitate înMinisterul francez de Externe, Rusia are, într-adevăr, o istorie revizionistăşi ea ar putea argumenta că bazele americane din Bulgaria şi România nu au fostînfiinţate doar pentru instruirea militarilor, ci, de fapt, au constituit noimobilizări "substanţiale". Declaraţiile sale sunt incluse într-o altănotă diplomatică, din 12 iunie 2007, redactată de ambasadorul SUA în Franţa,Craig R. Stapleton, şi care reprezintă o transcriere a unei discuţii întreGerard Araud şi subsecretarul american pentru Afaceri Politice, William Burns. Relaţiilecu Rusia sunt un domeniu de interes şicu privire la planurile şi eforturile privind influenţa rusă în regiune, înspecial în domeniul politic şi energetic. Departamentul de Stat dă instrucţiuniAmbasadei din România să furnizeze "detalii despre relaţiile personaledintre liderii români şi oficialii sau oamenii de afaceri ruşi". Totodată,Washingtonul vrea să afle vulnerabilităţile la influenţa rusă careexistăîn România în cazul "conducerii superioare", aloficialilor din serviciile de informaţii, precum şi la nivel ministerial. Washingtonulvrea informaţii despre eventuale acorduri energetice declarate, dar şi secreteîncheiate cu Rusia, Iranul şi alte ţări din bazinul caspic, dar şi desprerelaţiile României cu China. Americanii vor să ştie, de asemenea, în ce măsurăRomânia "este conştientă şi precupată de infiltrarea străină".

Petema Uniunii Europene, sunt cerute "dovezi şi opinii despre măsura tot maimare în care România se bazează pe sprijinul UE, în detrimentul sprijinuluiStatelor Unite", dovezi privind managementul defectuos al fondurilor UE şieforturile Guvernului (român) de a asigura o administrare transparentă aasistenţei străine".

Înprivinţa NATO, autorităţile americane sunt interesate de capacitatea Românieide a menţine cheltuielile de apărare pentru această organizaţie şi de a seconforma obiectivelor Alianţei, precum şi de capacitatea Guvernului, inclusiv aserviciilor de securitate, de informaţii şi militare, de a proteja informaţiiclasificate ale Statelor Unite sau NATO.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638951-10-09

Mai multe imagini:
Spionaj diplomatic cu informaţii despre România cu parafa lui Hillary Clinton
zoom
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...