2017-01-20 13:57

POLITICA


Ultima găselniţă a parlamentarilor PDL. Uniformă obligatorie pentru elevi

 |  20:17
Ultima găselniţă a parlamentarilor PDL. Uniformă obligatorie pentru elevi
Crizaeconomică s-a încheiat, astfel că putem trece la subiectepolitico-economico-sociale de ordin secundar. Liderul PDL Cezar Preda a înaintat ieri Parlamentului o iniţiativălegislativă care propune nici mai mult, nici mai puţin decât reintroducereauniformelor şcolare în învăţământul primar şi gimnazial. Argumentulreprezentantului PDL este halucinant: prin ţinuta obligatorie copiii vor fi scutiţide stresul de a decide zilnic cu ce să se îmbrace sau de tentaţia de a avea ovestimentaţie excentrică.

Preda aarătat, în expunerea de motive, că uniforma şcolară era un motiv de mândriepentru elevii şcolilor româneşti, dar după căderea comunismului,"atitudinea ostilă faţă de uniforma şcolară a fost una indusă".

"Studiilepedagogice arată că o ţinută vestimentară unică stimulează pozitiv sentimentulde apartenenţă la un grup. De asemenea, copiii sunt scutiţi de stresul de adecide zilnic cu ce să se îmbrace şi sunt feriţi de tentaţia de a veni laşcoală purtând o vestimentaţie excentrică doar pentru a-i impresiona pe colegisau pentru a se impune în faţa lor", a apreciat Cezar Preda, citat deMediafax.

El crede cădegradarea continuă, rezultatele elevilor români din ultima vreme, precum şipierderea prestigiului şcolii româneşti conduc la necesitatea luării unormăsuri pentru restabilirea respectului faţă de profesori, colegi, şcoală şicomunitate.

"Oţinută vestimentară unică pentru unitatea de învăţământ din care face parte untânăr reprezintă statutul de elev al acestuia şi respectul faţă de el însuşi.Existenţa uniformei şcolare elimină orice formă de discriminare între elevi,determină un comportament civilizat şi rezidă din respectarea principiuluiechităţii", a adăugat Preda.

Proiectul delege propune introducerea şi purtarea obligatorie de către elevii dinînvăţământul primar, cu excepţia clasei pregătitoare, şi gimnazial a uneiţinute vestimentare reprezentative în funcţie de zonă, tradiţie sau profil.

Ţinutavestimentară obligatorie se va compune, potrivit proiectului de lege, dinsacou/vestă, cămaşă cu mânecă lungă/cămaşă cu mânecă scurtă, pantalon/fustă,cravată/eşarfă, ecuson cu numele şi sigla unităţii de învăţământ, urmând calegea să intre în vigoare, dacă va fi aprobată de Parlament, la data începeriianului şcolar 2011-2012.

Pe de altăparte, Preda a depus la Senat, în decembrie 2010, proiectul de lege prin carese interzice accesul minorilor în localurile publice după ora 21.00, în zilelede duminică-joi inclusiv, în perioada semestrelor şcolare, dacă nu suntînsoţiţi de părinţi sau de reprezentantul legal.

Proiectul delege privind "instituirea unor măsuri de protecţie a minorilor"prevede obligativitatea responsabililor localurilor publice ca, prin personalpropriu sau specializat, să asigure verificarea vârstei consumatorilor laintrarea în incinta acestora.

Nerespectareaacestor prevederi va constitui contravenţie şi se va sancţiona cu amendă între500 de lei şi 1.500 de lei, iar încălcarea repetată va putea duce până lasuspendarea temporară a activităţii sau retragerea autorizaţiei de funcţionarea localurilor în cauză.

Constatareacontravenţiilor se va face de către agenţii de poliţie şi de reprezentanţiiîmputerniciţi ai administraţiei publice locale.

Conform primuluiarticol al proiectului, acesta are ca scop "instituirea unor măsuri deprotecţie a minorilor care să contribuie la dezvoltarea fizică şi morală aacestora".

VicepreşedintelePDL anunţa în 3 decembrie 2010 că intenţionează să depună acest proiect de lege.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639237-02-04Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image