2019-03-23 08:53


Victor Ponta şi Crin Antonescu, pentru prima dată la consultări cu Băsescu. CITEŞTE STENOGRAMA DISCUŢIILOR

 |  20:16
Victor Ponta şi Crin Antonescu, pentru prima dată la consultări cu Băsescu. CITEŞTE STENOGRAMA DISCUŢIILOR

PreşedinteleTraian Băsescu a avut ieri consultări la Cotroceni cu toate partideleparlamentare. Temele au fost reorganizarea administrativă şi revizuireaConstituţiei. Forţele politice au mers separat la Palat. Întâi a intrat Opoziţia,iar apoi partidele din arcul guvernamental. Dialogul „compromisului”, după cumBăsescu a denumit consultările, s-a dovedit a fi într-un final un dialog alsurzilor. Nimeni nu a ieşit mulţumit de la Cotroceni. Au vorbit mult, dar nus-au înţeles deloc. PDL nu a obţinut sprijinul UDMR pentru cele opt judeţe, iarpe de altă parte, maghiarii au refuzat să facă declaraţii de presă după întâlnire,manifestându-şi, astfel, iritarea. Din partea USL au fost la întâlnire doarVictor Ponta şi Crin Antonescu, cei doi copreşedinţi ai formaţiunii politice.De remarcat ar fi că aceasta este prima dată când USL se prezintă la invitaţia şefuluistatului. Chiar dacă nu au căzut la nici un fel de înţelegere, Băsescu, Ponta şiAntonescu au avut mai bine de jumătate de oră de discuţii, la care presa a avutacces pentru prima oară în întregime. Ziarul „Puterea” vă prezintă discuţiadintre cei trei. Un schimb de replici spumos, la fel ca în dezbateriletelevizate din campaniile prezidenţiale.

Crin Antonescu: Din partea noastră, poaterămâne tot timpul de care dispune.

Traian Basescu: Nu. Eu cred că trebuie săavem un timp rezonabil, pentru că, de regulă, discuţiile astea nu sunt integralpublice. Aşa că vă propun trei-patru minute pentru intervenţia mea, trei-patrupentru a dumneavoastră.

Crin Antonescu: Sunteţi gazda, dar repet,din punctul nostru de vedere, nu văd...

Traian Băsescu: Da. Palatul Cotroceni are nişte cutume. Le schimbaţi dacă osă ajungeţi aici.

CrinAntonescu: Bine.

Traian Basescu: Bine. Domnilor preşedinţi,eu am considerat înregistrată Uniunea Social Liberală. Ştiu că este în procesde înregistrare, l-am considerat înregistratşi de aceea am invitat USL-ul.

Dupăcum aţi văzut şi în invitaţie este vorba despre discutarea a două subiecte,sigur, dacă aveţi şi altele, ele pot fi ridicate, cele două subiecte vizând reformaConstituţiei, în baza referendumului din noiembrie 2009 şi reorganizareaadministrativă a ţării. De ce am considerat că trebuie discutat şi cu Opoziţia?Pentru că am observat multe puncte comune anunţate şi am considerat că estelocul unui compromis, plecând de la faptul că sunt şi câteva lucruri asupra căroranu se pot face compromisuri, ca, spre exemplu, votul legat de numărul deparlamentari. Însă am observat că aţi prezentat un program care vizează creareacelor opt regiuni, practic opt judeţe conform actualei Constituţii şi amobservat că sunteţi de acord cu numărul de 300. Ceea ce lasă loc compromisului.Cu atât mai mult cu cât, pe fondul reorganizării administrative, ideeadumneavoastră de reprezentare a teritoriului într-o Cameră separată mi se parerezonabilă atâta timp cât se respectă numărul de 300 de parlamentari pentrucare populaţia a dat un vot. Sigur, este condiţionat acest compromis, pe careeu îl fac în faţa românilor, de crearea celor opt judeţe mari pentru a aveareprezentare într-una din Camere.

AvizulCurţii Constituţionale va sosi în cursul zilei de mâine, din promisiunile pecare le am de la Curte, şi voi transmite imediat proiectul de revizuire aConstituţiei la Parlament. Vreau să ştiţi că sunt hotărât să nu renunţ laproblema legată de prezumţia automată că averile sunt licite, cu atât mai multcu cât, o astfel de prevedere contravine deciziilor Uniunii Europene....deciziei din 2005, prin care se stabileşte un regim de confiscare rapidă aaverilor ilicite. Sigur, cu binecuvântarea justiţiei

Aşvrea să vă explic de ce ţin la reorganizarea administrativă a ţării. În primulrând, comunităţile nu mai sunt puse în valoare în momentul de faţă, iardescentralizarea profundă rămâne o poveste. Cu organizarea în opt judeţe mari,procesul de descentralizare ar putea fi mult mai profund şi real. De asemenea,cheltuim extraordinar de mult cu funcţionarea statului. În momentul de faţă,avem 1.245.980 de salariaţi în administraţia centrală şi locală, iarcheltuielile anul trecut cu acest număr de salariaţi au reprezentat 25,4% dinveniturile bugetului de stat. Dacă nu ar fi fost reducerea de 25%, probabil seajungea la cheltuieli de 30% din veniturile bugetului. Dacă adăugăm că pentruacest aparat avem cheltuieli materiale de 17,5%, cu uşurinţă constatăm căaproape jumătate, 47% din veniturile bugetului de stat sunt cheltuite cu funcţionareaaparatului de stat. Ceea ce este extrem de mult.

Înconcluzie, n-aş vrea să aduc toate argumentele, le putem aduce în continuare, văpropun un compromis ca şi o privire legată de cele două subiecte în paralel. Înacelaşi timp... deci, reorganizare şi Constituţie, ceea ce ne permiterealizarea compromisului.

Înacelaşi timp, vreau să vă invit ca în perioada următoare să participaţi la lucrărileconsultative ale unui comitet în care să încercăm să anticipăm care vor fiefectele deprecierii situaţiilor unor state din zona euro asupra României, cuatât mai mult cu cât avem peste 20% din activitatea bancară din România desfăşurându-sede către bănci care provin din state extrem de afectate. Nu în ultimul rând,vreau să v-o spun în modul cel mai deschis, că solicit sprijinul Opoziţiei înmişcarea acestor două proiecte. Plecând de la premiza că... ştiu ce spuneţidumneavoastră, că... lege pentru cei 300 de parlamentari, dar, eu cred cătrebuie revizuită Constituţia dacă punem la pachet şi nevoia de reorganizareadministrativă. Cam asta, în câteva cuvinte.

Crin Antonescu:Domnule preşedinte, tot în câteva cuvinte. Dacăsuntem aici, suntem pentru că într-adevăr și noi considerăm că România este într-o situație gravă, deosebit de complicată,care necesită un minim dialog Putere-Opoziție șiam venit la această întâlnire în speranța că vom avea de-a face și vom discuta cu președintele unui stat și nu cu liderul politic al unui partid.

Pe celedouă teme pe care dumneavoastră le-ațipropus discuției și pe care le-ați abordat deja, cunoașteţi răspunsurile noastre și ele, punctual, unt, pe de-o parte, legat derevizuirea Constituției, cănoi, parlamentarii noștrivor aborda acest subiect, pe toate traseele prescrise de Constituție, în Parlamentul următor…

Traian Băsescu: Am înţeles că înparlamentul următor...?

Crin Antonescu: Da, în paralmentul următor…

Traian Băsescu: Asta înseamnă o amânare…

Crin Antonescu: Asta înseamnă o amânare,dar înseamnă un spor de legitimitate, care este mai important decât grabadumneavoastră personal sau a altcuiva de a tranșa acum chestiuni care se tranșează pentru 20-30 de ani, dacă suntem, și sper că suntem, serioși, măcar când discutăm derevizuirea Constituției.

Traian Băsescu: Da, Constitutia trebuie adaptata continuu la realitate…

Crin Antonescu: În privinţa reorganizării,cunoaşteţii de asemenea punctul nostru de vedere, care nu este cel pe care l-aţiînfăţişat, deci noi nu vorbim şi nu vom face şi nu vom vota desfiinţarea judeţelor,transformarea regiunilor de dezvoltare în opt judeţe mari etc şi în orice caz,asta este o chestiune pe care nu acceptăm să o discutăm sau să o votăm în funcţiede interese electorale de moment. Punctul nostru de vedere este că dumneavoastră,ca iniţiator al acestei teme, trebuie s-o opriţi aici, pentru că ea areconsecinţe din cele mai nefaste. Şi vă spun în clar că nu acceptăm în acestmoment nici desfiinţarea judeţelor, nu acceptăm nici o variantă cu 16 sau 8 județe. Nu acceptăm și nu vom accepta în nici un cazca, indiferent sub ce formă, pe harta României să apară conturul de tragicăamintire al Dictatului de la Viena șipentru că discutăm nu doar despre aceste două teme, ci despre toată criza României,criză despre ale cărei cauze noi avem o idee foarte clară și despre ai cărei vinovați avem o idee la fel de clară, darnu e ăsta subiectul acum, venim la rândul nostru cu o serie de propuneri pecare le punem în discuțiadumneavoastră ca șef al statului,repet, și nu ca șef al Partidului Democrat. Şi îlrog pe domnul preşedinte Ponta să le prezinte concentrat.

Victor Ponta: Da. Domnule preşedinte,noi n-am venit aici pentru compromisuri, sau… oricum nu cu dumneavoastră facemcompromisuri. Dar am venit...

Traian Băsescu: Eu v-am propus, totuşi, uncompromis, domnule Ponta…

Victor Ponta: Nu, cu dumneavoastră… nucompromisuri. Poate le mai facem între noi. Dar, ştiţi, v-aţi obişnuit deja cumine, că eu vin cu materiale scrise. Cel puţin în faţa presei v-aţi arătat mulţumit.Vreau să vă prezint propunerile noastre…

Traian Băsescu:Multumesc.

Victor Ponta: Şi, avându-le şidumneavoastră în faţă… să ştiţi că sunt soluţii inclusiv la probleme ridicatede dumneavoastră, şi anume modificarea... revizuirea Constituţiei de fapt, o gândirede reorganizare şi de dezvoltare regională, reducerea numărului deparlamentari. Noi am mers mai departe, am scris proiectul de lege şi ştiţifoarte bine că, a spus şi Comisia de la Veneţia, nu putem pune în Constituţienumărul de parlamentari, ci putem pune norma de reprezentare: câţi cetăţeni vareprezenta un parlamentar. Pentru că populaţia este fluctuantă, mai ales lanivelul Uniunii Europene. Dar, cel mai important lucru pe care l-aţi atins şidumneavoastră… o să ne bănuiască cineva că, iată, avem şi puncte comune… nedorim să analizaţi înfiinţarea unui comitet economic anticriză cu un dialogtripartit între Putere, Opoziţie şi Banca Naţională a României. Suntem dispuşisă sprijinim acest comitet şi chiar formarea unui guvern tehnocrat, care să aibădouă sarcini: punerea în aplicare a măsurilor anticriză, pe care le convenim împreună,şi organizarea în această toamnă a alegerilor parlamentare pe numarul deparlamentari… 320 au ieşit pe norma actuală, pot fi mai puţini, după care noulParlament, până pe 15 aprilie să finalizeze procesul de revizuire a Constituţiei,inclusiv reorganizarea administrativ-teritorială, şi, la alegerile locale din2012, să avem şi referendum. Aveţi în faţă termenele şi propunerile făcutefoarte juridic.

Traian Băsescu: Staţi… să înţeleg… Deci...

Victor Ponta: Mai spun o dată.

Traian Basescu: Nu. Lăsaţi-mă să repet, casă văd dacă am înţeles bine….

VictorPonta: Vă rog, aveţi materialul.

Traian Băsescu: Propuneţi să intrăm într-ocriză politică, să declanşăm acum alegeri anticipate?

Victor Ponta: Propunem să ieşim dincriza politică. Am văzut că aveţi o coaliţie de guverare care se înţelegefoarte greu, cu o negociere continuă, cu UDMR, cu migraţionişti...

Traian Băsescu: Astea-s coaliţiile, astea-scoaliţiile… Deci, propuneţi să intrăm în anticipate acum?

Victor Ponta: Nu, v-am propus să ne pregătimsă ne întoarcem la…cum spuneaţi dumneavoastră…să ne întoarcem la popor…ne dorimfoarte tare lucrul ăsta.

Traian Băsescu: Păi, poporul s-a pronunţat: vrea Parlamentcu 300 de parlamentari.

Victor Ponta: Aşa facem, aşa facem. Noiam depus proiectul de lege şi-l votăm.

Traian Băsescu:Foarte bine.

Victor Ponta: Domnul Boc a zis că nu-lvotează, dar cred că dumneavoastră îl puteţi răzgândi.

Traian Băsescu: Am o rugăminte, încerc sănu fiu ironic, să vă întreb de banii de pe la Midia sau Rovinari. Haideţi sărenunţăm la Boc, că nu e aici.

Victor Ponta: Puteţi să mă intrebaţi cevreţi, domnule preşedinte. Spre deosebire de dumneavoastră pot să răspund latoate întrebările.

Traian Băsescu: E în regulă. Vă propun sărămânem în subiectele pe care le-aţi ridicat, care mi se par importante.

VictorPonta: De acord. Le-am scris…Da.

Traian Băsescu:Şi trebuie să aveţi un răspuns de la mine.

VictorPonta: În mod sigur.

Traian Băsescu: În mod categoric, oricepropunere de vulnerabilizare a stabilităţii politice este exclusă, cel puţindin partea mea nu va exista un suport pentru împingerea ţarii în alegeri acum.

VictorPonta: În noiembrie 2011 am propus noi...

Traian Băsescu: E vorba de anul acesta. Mise pare că împingerea clasei politice în campanie nu va face decât să striceechilibrele fragile care s-au obţinut cu costuri uriaşe.

Victor Ponta:….tehnocraţi, ca să asigureacest lucru, domnule preşedinte.

Traian Băsescu: Eu vă propun altceva…

VictorPonta: Vă rog.

Traian Băsescu: Susţineţi sau nu împiedicaţiprocesul de reformare a ţării.

Traian Băsescu: Nu-l împiedicaţi. Lăsaţi...

Victor Ponta: Îl vom face.

Traian Băsescu: ...sau susţineţireorganizarea administrativă, susţineţi trecerea noii Constituţii. Ce vă împiedică?

Crin Antonescu: Domnule preşedinte, dacă îmipermiteţi...

Traian Băsescu: Vă rog.

Crin Antonescu: ...dumneavoastră, caresunteţi pasionat de acest aspect şi care aveţi prerogative şi obligaţii, prinConstituţie, chiar nu aţi simţit niciodată că guvernul Boc e o ameninţare laadresa securităţii naţionale?

Traian Băsescu: Deocamdată, guvernul ăstape care îl etichetati aşa...

Crin Antonescu: Boc, asa il cheama.

Traian Băsescu: ...a reuşit să treacă cuRomânia prin recesiune.

Crin Antonescu: Şi e bine?

Traian Basescu: Nu spune nimeni că e bine,dar cu un guvern mai puţin competent sau mai puţin curajos puteam să derapăm.Dacă ne luăm după perceptele anunţate de dumneavoastră, de mult derapam, custimularea consumului, cu creşterea deficitelor, eram de mult în altă lume.

Crin Antonescu: Astea sunt aprecieri. Şinoi apreciem că guvernul ăsta e un pericol pentru România, că a contribuit dinplin la aducerea României într-o suferinţă şi într-o dezordine fără precedent şi,ca atare, nu ne puteţi cere să intitulăm reformă ce face acest guvern şi să-lsprijinim. Noi am făcut o propunere care este de compromise…sigur că puteţi să-idaţi curs sau nu.

Traian Basescu: Nu văd unde e compromisulcând dumneavoastră aveţi ca principal obiectiv crearea instabilităţii politice,împingerea ţării în alegeri.

Victor Ponta: Domnule prşsedinte, numaioamenii pot decide.

Traian Băsescu: Şi după alegeri poata sămai apară câte ceva.

Victor Ponta: Dar numai oamenii potdecide, domnule preşedinte. Dacă e aşa de bun guvernul ăsta Boc, o să-l realeagă,dar cred că nici dumneavoastră, nici noi nu suntem deţinătorii adevarului înpolitică şi în democraţie...

Traian Băsescu: Nu, categoric...

Victor Ponta: Doar oamenii pot să decidă,de ce fugim de ei?

Traian Băsescu: Aici discutăm desprepunerea în aplicare a unui referendum, domnule Ponta.

Victor Ponta: Dar noi am facut proiectulde lege, domnul Boc nu-l semnează, nu-l votează, aşa a anunţat.

Traian Băsescu: Păi, vot sau nevot, daţi-idrumul în parlament.

Victor Ponta: Este depus la Senat.

Traian Băsescu: Faceţi-l să treacă.

Victor Ponta: Păi... A, noi, Opoziţia...

Traian Băsescu: Deci, vă asigur că veţiavea tot sprijinul pentru 300 de parlamentari.

Victor Ponta: Vă mulţumesc, am obţinutdeja foarte mult.

Traian Băsescu: Vă asigur că veţi avea totsprijinul. Problema este legată de solicitarea dumneavoastră de a amâna reformaadministrativă. Deci, din partea mea, pentru că este un obiectiv al meu…reducereala 300 a numărului de parlamentari. Am întrebat poporul şi a raspuns “Da”.Deci, 300 de parlamentari, cu sprijinul Opoziţiei, vor fi. Dar trebuie realizattot programul de care are nevoie România. Avem costuri uriaşe cu funcţionarea statului.Mult prea mari.

Crin Antonescu: De acord.

Traian Băsescu: De ce nu vreţi să trecemla reorganizarea administrativă?

Crin Antonescu: Consultăm şi noi poporul,pe cât putem, în legatură cu proiectul dumneavoastră, pentru că e proiectuldumneavoastră, doar al dumneavoastră. Reorganizarea administrativă se faceconform... cu modificarea Constituţiei sau doar cu modificarea legii administraţieipublice locale, nu după voinţa doar a preşedintelui…tot în Parlament ajungem…şi,între timp, noi, atât cât ne stă în putinţă, iată, am cerut convocarea acestorreferendumuri la nivel judeţean. Poate că şi oamenii pe lângă care aveţi ooarecare trecere, Flutur, Florin Popescu, Falcă, fac şi dânşii o consultare înlegatură cu tema asta.

Traian Băsescu: Dar faceţi o confuzie,domnule Antonescu. Referirea din Legea referendumului, cu privire laorganizarea de referendum pentru modificarea frontierelor, vizează nureorganizarea administrativă a ţării, ci vizează mutarea unei comune, a unuioraş dintr-un judeţ în altul. Nu împingeţi lucrurile într-o zonă a confuziei.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-03-20
loading...

Comenteaza pe facebook
Comenteaza pe site


Random imageUltimele stiri
STARBAG
loading...